image
Stap 2: Heeft astrologie niets te bieden? Zeker en vast heeft astrologie iets te bieden op dit terrein. Een horoscoop geeft zeer veel informatie over iemands persoon. Het probleem hierbij luidt dat niet is vastgesteld wat correct is en wat niet in de astrologische literatuur.

Voordeel hiervan is dat iedere aanpak die goed doordacht is, de nodige informatie oplevert. Reden voor mij om een serie testen op te stellen. Testen niet in de trant van de psychologische, statistisch gevalideerde "vak"test, maar onderzoek dat informatie verzamelt en ordent. Een voorbeeld daarvan is de typologie die ik heb opgesteld aan de hand van horoscoopfactoren. Daaruit kwamen 6 typen, die in een enquete als herkenbaar werden bevestigd. Een horoscoop kan meer dan een type aangeven.

De vraag is daarbij dus: welke info geeft een horoscoop? Niet Is de astrologie de ultieme persoonlijkheidsleer? Deze vraag is namelijk even onnozel als onzinnig. Het probleem van ":data finding" is nog niet eens opgelost als het over astrologie gaat. Ik vind het leuk om daar een bijdrage aan te leveren, een bijdrage die ik dan in publicaties en mijn praktijk weer kan inzetten.


Een tweede serie onderzoeken die ik doe betreft de vraag: In hoeverre laat een horoscoop dingen zien die ook uit andere disciplines bekend zijn? Enneagram-informatie, de oude temperamentenleer die door verschilende psychologen nieuw leven is ingeblazen, de behoefte hierarchie van Maslow, de Big Five, om een paar voorbeelden te noemen.


astrologie

Lees verder
  1. temperamentenleer
  2. Big Five en Astrologie