Praktische Astrologie.

Een opleiding waarin niet honderden technieken, maar de mens centraal staat? Is dat mogelijk? Praktische astrologie waarin de signalen van de ziel worden gelezen? is dat mogelijk? Betaalbaar en zonder langdurige verplichtingen? Een opleiding waar je uit kunt stappen als je wilt zonder dat je dat kapitalen kost? Kan dat?

Een opleiding waarmee je een praktijk kunt beginnen of die je kunt gebruiken bij een al lopende praktijk? Een opleiding die in zijn totaliteit minder dan 200 euro kost? Een opleiding in nuchter en gewoon Nederlands door een erkende autoriteit op dit gebied met 10-tallen jaren ervaring? Kan dat? Ja, dat kan hier allemaal. Voor 25 euro per les. Met niet meer verplichtingen dan 1 les.

Wat zegt de horoscoop?
 
image

De signalen van de ziel in de horoscoop

De ziel is ontastbaar en kan dan ook niet worden afgebeeld. In de horoscoop kan de ziel dus niet worden aangewezen of toegeschreven aan een bepaalde factor. Het zit anders: de ziel gebruikt de astrologie om de signalen door te geven over hoe iemand op dit moment harmonie en geluk bereikt. Welke concrete stappen daar vandaag en op dit moment het beste voor genomen kunnen worden. Dat is in het groot gezien de inhoud van de opleiding praktische astrologie.

Inhoud van de opleiding praktische astrologie


image
 1. De astrologische principes in je dagelijks leven

  Inhoud: In deze module gaat u waarnemen hoe u in uw eigen dagelijkse praktijk astrologie kunt gebruiken, wat astrologie u aanreikt en wat dat voor u kan betekenen. Bij deze module krijgt u tevens het boek Astrologie in het dageljks leven. Hiermee alleen al kunt u jaren verder.

 2. Je astrologisch temperament ontsluieren.
  Inhoud: In deze module gaat u waarnemen wat uw astrologisch temperament is en hoe dat een rol speelt in met name uw relationeel en liefdeleven. Bij deze module krijgt u tevens het boek Karaker en liefde. Ook met deze module alleen al kunt u jaren verder.

 3. Het verstarde kind.
  Inhoud: Hoe blokkeert u in uw dagelijkse praktijk uw eigen groei en geluksgevoel? Wat zegt uw horoscoop daarover? Wat is de bron ervan en hoe maakt u zich er los van? En wat voor u geldt, geldt natuurlijk ook voor iedereen om u heen.

 4. Gezond zijn en gezond blijven.
  Inhoud: Uw horoscoop geeft een nauwkeurig recept over uw gezondheid; hoe u die blokkeert en hoe u die weer vrijmaakt. Deze module geeft ook praktische tips in verband met tekorten in uw voeding, een van de belangrijkste bronnen van slepende ziektes en vooral ouderdomskwalen. Ook dit is dus weer een goudmijn.

 5. Uw innerlijke dynamiek: horoscoopstanden en interpretaties.
  Inhoud: In deze module krijgt u de interpretatie van alle horoscoopstanden in tekens met de aspecten in helder en nuchtere bewoordingen. Bij deze module krijgt u tevens het boek Van Ram tot Vissen, 8e druk. Een module voor het leven dus.

 6. Uw levensgebieden.
  Inhoud: Op welke gebieden liggen uw grootste talenten en uitdagingen? In deze module krijgt u de interpretatie van uw horoscoopstanden in de huizen van de horoscop.

 7. Uw Relationeel leven.
  Inhoud: Wat voor partner trekt u aan volgens de horoscoop; hoe stelt u zich op in uw werk en hoe duidt de horoscoop dat aan? Na deze module kunt u niet alleen voor u zelf de relationele puzzle oplossen, maar weet u ook hoe u de horoscoop van anderen kunt bekijken in dit opzicht. 
temperamentenleer

Meedoen?

De informatie die we hier geven vind je nergens anders: u betaalt per les.
U heeft niet meer verplichtingen dan 1 enkele module: u betaalt per module [ Slechts e 25,=! en beslist per module of u verder gaat of niet.

U kunt niet zelf de volgorde bepalen en begint altijd bij module 1 en zo voort tot module 7. Bij "welk item" voert u in Praktische Astrologie [ en dan het nummer van de module ]. Bij voorbeeld "praktische astrologie 1".

Wanneer PayPal uw betaling meldt , neem ik binnen 24 uur contact met u op.

Welk item