Praktische Astrologie.

Een cursus waarin niet honderden technieken, maar de mens centraal staat? Is dat mogelijk? Praktische astrologie waar in de signalen van de ziel worden gelezen? is dat mogelijk?

Wat zegt de horoscoop?
 
image

De signalen van de ziel in de horoscoop

De ziel is ontastbaar en kan dan ook niet worden afgebeeld. In de horoscoop kan de ziel dus niet worden aangewezen of toegeschreven aan een bepaalde factor. Het zit anders: de ziel gebruikt de astrologie om de signalen door te geven over hoe iemand op dit moment harmonie en geluk bereikt. Welke concrete stappen daar vandaag en op dit moment het beste voor genomen kunnen worden.

Deel 1: Voorspellen met Uurhoekastrologie
De cursus behandelt gebeurtenissen en persoonlijkheidskenmerken


Deze worden behandelt in 2 aparte reeksen lessen. Hier stel ik de lessen die gaan over gebeurtenissen voor.


Vragen of uurhoekastrologie

Een paar jaar geleden stelde iemand me de volgende vragen:
  1. Ik heb mijn zoontje 24 jaar geleden moeten afgeven aan de kosmos op 11 maanden jong en toch kan ik het niet zien in de horoscoop. Kan U mijn raad en wijsheid geven, aub?
  2. Het overlijden hoe kan je dan zien of berekenen in een horoscoop?
Dit zijn grote vragen. Er zijn ook allerlei andere serieuze vragen die te maken hebben met iemands levensloop en de zin van ervaringen. Doorgaans stellen we ons vragen bij onaangename situaties die we niet kunnen plaatsen. Is het mogelijk astrologie en de horoscoop te gebruiken als levenshulp in dit opzicht?

Het antwoord luidt ja.

Vereist dat niet een heleboel ingewikkelde techniek? Het antwoord luidt:

  1. Als het om astrologie gaat, kun je twee dingen doen. Je verschuilen achter techniek en er zo niet uitkomen.
  2. Direct de horoscoop als orakel gebruiken en jezelf serieus nemen.
Het eerste antwoord leidt tot niets. Het tweede antwoord leidt tot zeer veel. De voorwaarde is dat iemand wil groeien en juist leert omgaan met astrologie .

 


Uurhoekastrologie

De informatie die we hier geven vind je in deze vorm nergens anders.
 
image In 1987 deed ik onderzoek naar de trefzekerheid van Uurhoekastrologie . De uitslag daarvan was niet bemoedigend voor de aanhangers van de Klassieke astrologie. De oorzaak daarvan kon gemakkelijk worden opgespoord. Dat was de absurditeit waartoe de regels in de praktijk leiden.

Hoe werkt het wel? Er is echter een variant van de vragenastrologie die wel werkt. Ik ontdekte die bij toeval. Zo maakte ik een horoscoop van het boek Van Ram tot Vissen op het moment dat het eerste exemplaar in 1981 in de boekwinkel werd aangeboden. Die horoscoop zei me het volgende:

"Het boek wordt heel gunstig ontvangen door het grote publiek, maar er ontstaat een conflict met de uitgever, waardoor het boek aan zijn eind komt."

Op het moment dat ik de horoscoop maakte kon ik geen van tweeen weten noch beoordelen. Ze zijn echter beide uitgekomen. Het boek werd een best seller en in het begin van de jaren 90 kwam een sluimerend conflict met de uitgever boven tafel, waarop ik de rechten heb teruggenomen en het boek uit de handel. De nieuwste versie van het boek stel ik gratis ter beschikking in de gratis beroepsopleiding. aanvullingen op Van Ram tot Vissen publiceer ik op deze webstek.

Een tweede voorbeeld gaat als volgt. In het najaar van 1984 werd ik gevraagd om een vakgroep aan een Nederlandse universiteit te gaan leiden. De uitnodiging kwam voor mij onverwacht en uit een mij onbekende hoek. Ik maakte de horoscoop van het moment dat ik de telefoon ontving en die gaf me de volgende melding.

"De vrager trekt zich terug."

Het volgende gebeurde. Toen ik eenmaal was aangesteld trok de persoon die mij gevraagd had zich terug. Dat was tegen de afspraken. Maar wat nog verbazender was dat ik me na 3 maanden ook terug moest trekken, doordat in mijn prive-leven zich veranderingen voordeden die het me onmogelijk maakten om de vakgroep verder te leiden.

Toen ik de horoscoop hernam, zag ik dat aanduider van de de persoon die mij gevraagd had zowel als de persoon die de vraag aan de horoscoop stelde [ ik zelf dus ] beiden werden weergegeven door dezelfde planeet. Het was me aanvankelijk ontgaan.

Deze vorm werkt dus wel. Kenmerk is zijn eenvoud. Geen 101 regels maar een directe blik op de "aanduiders" van wat er gevraagd wordt. Noodzaak is voor de gebruiker dat hij/zij weet welke hemellichamen horen bij welke gebieden van het bestaan.Deel 2 van de cursus praktische astrologie gaat over Persoonlijkheidskenmerken in de astrologische praktijk .

Maanbewustzijn

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image Kenmerk van het maanbewustzijn is dat het zich strikt houdt aan de overlevering. Het benadrukt de ancienniteit van de astrologie. Het spoort tegenspraken niet op en vat een kritische benadering op als bedreiging.

Ook zognaamde critici met dit bewustzijn opereren vanuit eenzelfde kader. Te denken valt daarbij aan de "sceptici" en de "wetenschappelijke" astrologen die de uitspraken van astrologen opvatten als de inhoud van de astrologie zie hier: astrologie en kritiek.

Kortom: alles wat met zelfstandigheid en zelfstandig denken te maken heeft valt buiten het maanbewustzijn.

Deze vorm van bewustzijn is de algemeen geaccepteerde, niet alleen in de astrologie, maar evenzeer in de wetenschap, de politiek, de religie. Kortom alles waarbij groepen betrokken zijn.

 
 
 

geavanceerd