Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Praktische Astrologie
Een cursus waarin niet honderden technieken, maar de mens centraal staat? Is dat mogelijk? Praktische astrologie waar in de signalen van de ziel worden gelezen? is dat mogelijk?

De signalen van de ziel in de horoscoop

De ziel is ontastbaar en kan dan ook niet worden afgebeeld. In de horoscoop kan de ziel dus niet worden aangewezen of toegeschreven aan een bepaalde factor. Het zit anders: de ziel gebruikt de astrologie om de signalen door te geven over hoe iemand op dit moment harmonie en geluk bereikt. Welke concrete stappen daar vandaag en op dit moment het beste voor genomen kunnen worden.

Vragen of uurhoekastrologie Onlangs stelde iemand me de volgende vraag:
 1. Ik heb mijn zoontje 24 jaar geleden moeten afgeven aan de kosmos op 11 maanden jong en toch kan ik het niet zien in de horoscoop. Kan U mijn raad en wijsheid geven, aub?
 2. Het overlijden hoe kan je dan zien of berekenen in een horoscoop?
Dit zijn grote vragen. Er zijn ook allerlei andere serieuze vragen die te maken hebben met iemands levensloop en de zin van ervaringen. Doorgaans stellen we ons vragen bij onaangename situaties die we niet kunnen plaatsen. Is het mogelijk astrologie en de horoscoop te gebruiken als levenshulp in dit opzicht?

Het antwoord luidt ja.

Vereist dat niet een heleboel ingewikkelde techniek? Het antwoord luidt:

 1. Als het om astrologie gaat, kun je twee dingen doen. Je verschuilen achter techniek en er zo niet uitkomen.
 2. Direct de horoscoop als orakel gebruiken en jezelf serieus nemen.
Het eerste antwoord leidt tot niets. Het tweede antwoord leidt tot zeer veel. De voorwaarde is dat iemand wil groeien en juist leert omgaan met astrologie .

Uurhoekastrologie

In 1987 deed ik onderzoek naar de trefzekerheid van Uurhoekastrologie. De uitslag daarvan was niet bemoedigend voor de aanhangers van de Klassieke astrologie. De oorzaak daarvan kon gemakkelijk worden opgespoord. Dat was de absurditeit waartoe de regels in de praktijk leiden.

Hoe werkt het wel? Er is echter een variant van de vragenastrologie die wel werkt. Ik ontdekte die bij toeval. Zo maakte ik een horoscoop van het boek Van Ram tot Vissen op het moment dat het eerste exemplaar in 1981 in de boekwinkel werd aangeboden. Die horoscoop zei me het volgende: "Het boek wordt heel gunstig ontvangen door het grote publiek, maar er ontstaat een conflict met de uitgever, waardoor het boek aan zijn eind komt." Op het moment dat ik de horoscoop maakte kon ik geen van tweeen weten noch beoordelen. Ze zijn echter beide uitgekomen. Het boek werd een best seller en in het begin van de jaren 90 kwam een sluimerend conflict met de uitgever boven tafel, waarop ik de rechten heb teruggenomen en het boek uit de handel.

Een tweede voorbeeld gaat als volgt. In het najaar van 1984 werd ik gevraagd om een vakgroep aan een Nederlandse universiteit te gaan leiden. De uitnodiging kwam voor mij onverwacht en uit een mij onbekende hoek. Ik maakte de horoscoop van het moment dat ik de telefoon ontving en die gaf me de volgende melding. "De vrager trekt zich terug." Het volgende gebeurde. Toen ik eenmaal was aangesteld trok de persoon die mij gevraagd had zich terug. Dat was tegen de afspraken. Maar wat nog verbazender was dat ik me na 3 maanden ook terug moest trekken, doordat in mijn prive-leven zich veranderingen voordeden die het me onmogelijk maakten om de vakgroep verder te gaan leiden. Toen ik de horoscoop hernam, zag ik dat aanduider van de de persoon die mij gevraagd had zowel als de persoon die de vraag aan de horoscoop stelde [ ik zelf dus ] beiden werden weergegeven door dezelfde planeet. Het was me aanvankelijk ontgaan.

Deze vorm werkt dus wel. Kenmerk is zijn eenvoud. Geen 101 regels maar een directe blik op de "aanduiders" van wat er gevraagd wordt. Noodzaak is voor de gebruiker dat hij/zij weet welke hemellichamen horen bij welke gebieden van het bestaan.

Vooropleiding Om de cursus te kunnen volgen is de volgende vooropleiding noodzakelijk
 1. Basiscursus voor € 2.60 Klik hier
 2. Cursus gevorderden voor € 5.20 Klik hier
Kosten Cursus Uurhoekastrologie Gratis.

De AstroBoot Academie is de voortzetting van de Academie Nevash, de eerste [ vanaf 1981] beroepsopleiding voor astrologen waar niet de astrologie en de honderden technieken centraal staan, maar de mens. De Academie Ne-
vash was een van de oudste beroepsopleidingen voor astrologen in Nederland. Praktische astrologie is het kenmerk.

praktische astrologie Ik beschik over een eerste graads onderwijsbevoegdheid en therapeutische scholing + praktijk.

Naast de beroepsopleiding tot astrologisch raadgever geef ik ook cursussen praktische astrologie voor de hobby astroloog.

AstroBoot Academie bestaat sinds 1985 en heeft meer dan 1000 cursisten gehad tot nu toe. Dat is goed te begrijpen voor wie zich realiseert dat ik de schrijver ben van een serie algemeen geprezen boeken over astrologie en psychotherapie.

Wil je weten of deze opleiding geschikt voor je is, raadpleeg dan

 • het astrologie orakel vele malen beter dan een helderziende voor € 1.30 Klik hier

 • Horoscoop lezen in de praktijk: beschrijf je karakter en dat van de mensen om je heen in heldere taal.

  astrologie
  Astrologie overzicht
  Ik geef kritische informatie over astrologie en horoscopen na gedegen wetenschappelijke studie en doe dat al jaren. Het heeft een veelvoud aan zeer gewaardeerde publicaties opgeleverd, waar menig astrolooog in Nederland en Duitsland zijn beroepspraktijk op heeft gegrondvest.
  Online opleiding astroloog in 5 lessen

  Astrologie is veel gemakkleijker dan doorgaans wordt gedacht. het is dan ook niet toevallig dat dure beroepsopleidingen in de astrologie geen enkele eis stellen ten aanzien van de vooropleiding. De gewone astrologie kent een paar eenvoudige regels die je gewoon flink moet oefenen. Voor mij als onderwijskundige was het een uitdaging om nu eens een complete opleiding astrologie te maken die bestaat uit een gering aantal lessen en toch alle kennis aanreikt die vereist is voor de beroepsastroloog. Dat is gelukt.

  In de opleiding Astroloog in 5 lessen krijgt de cursist het volgende:

  • Een compleet astrologie programma met uitgebreide duidingen
  • Een compleet overzicht van alle onderdelen en formules van de westerse astrologie, zowel voor het beschrijven van karakters, als het doen van voorspellingen en het beschrijven van relaties.
  • 5 begeleidende lessen met opgaven
  • Desgewenst een diploma na afloop
  voor programma, leermateriaal en kosten zie onder deze link

  Praktische astrologie: twee cursussen voor wie zoekt naar hulpmiddelen op de weg naar harmonie en geluk

  Het zelf in de horoscoop

  Probleem bij de gewone horoscoop is dat de essentie van een persoonlijkheid niet wordt gevonden. Toch worstelen veel mensen met de vraag: "wie ben ik"?, "Wat is mijn wezen?". Het antwoord daarop is niet een bepaalde horoscoop factor, maar het totaalbeeld dat kan worden gedestilleerd uit het plaatje. Deze cursus vult die leemte op, het is een persoonlijke e-mail-cursus; Hij bestaat uit 5 lessen met een lesboek met een winkelwaarde van €17.50,=, en kost inclusief porto en verzendkosten €75,=, Ik ga ervan uit dat je de beginnerscursus voor zelfstudie met een compleet overzicht van alle aspecten van de westerse astrologie voor € 2.60 Klik hier onder de knie hebt voordat je aan deze cursus begint.

  Vol voor dit studiejaar

  Vol voor dit studiejaar