Astrologie extravert introvert

astrologie extravert introvert

Betrouwbare Horoscoop Horoscopen voor 1.30
Voor gratis geboorte horoscoop met advies
Introversie in de psychologische astrologie


artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Astrologie extravert introvert Dit is deel twee van de serie over extraversie en introversie. Tot voor kort was het onmogelijk om deze basisbegrippen uit de psychologische astrologie trefzeker te destilleren uit de horoscoop. Dat is nu veranderd.

Wat betekent introvert? Psychologen die zich bezighouden met de menselijke persoonlijkheid zijn het er over eens dat introvert-extravert een belangrijke persoonlijkheidsdimensie is. De term introvert werd het eerst gebruikt door Freud. Jung voegde er later de antiporde "extravert" aan toe. En maakte dit begrippenpaar tot een van de kernpunten van zijn psychologie. Later werd veel onderzoek gedaan naar de twee begrippen en met name Eysenck heeft ervoor gezorgd dat het de pijler is geworden van de zogenoemde "trek-theorie".

iemand wordt introvert genoemd die
 1. de energie uit zichzelf haalt.
 2. niet houdt van "small talk", van oppervlakkig kletsen over niets.
 3. betrekkelijk overgevoelig is voor dopamine.
 4. zich niet thuis voelt in een anoniem, groot gezelschap.
 5. tijd voor overleg met zichzelf nodig heeft.
 6. goed kan luisteren.
 7. dingen ziet die anderen ontgaan.
 8. beschikt over een sterk concentratievermogen.
 9. niet populair is, maar in kleine kring zeer gewaardeerd wordt.
 10. hypochondrische neigingen heeft.
Zijn deze kenmerken ook desilleerbaar uit de geboortehoroscoop?

Om deze vraag te beantwoorden moet eerst een antwoord worden gevonden op de volgende vragen:

 1. Welke horoscoop factoren bepalen de karaktertrekken?
 2. Hoe scoren die factoren ieder afzonderlijk op het punt "introversie"?
Op deze vragen heb ik inmiddels het antwoord gevonden met als resultaat een voorstel tot een serie formules waarmee uit een complete horoscoop de score op introversie kan worden gevonden. Het spreekt voor zich dat dit niet met de hand gedaan kan worden. Dat is de reden dat een willekeurige astroloog niet kan bepalen welke horoscoop hoort bij een typisch introvert persoon.

Proef op de som. Nu er een voorstel ligt in de vorm van een computerprogramma kan een praktijktest worden gedaan. Met de volgende vraagstelling:

Levert het astrologisch programma de juiste score op bij personen die duidelijk en extreem intorovert zijn?

Zie het resultaat op de volgende personen: Let op: het teken "|" valt gelijk met "0" Dat wil zeggen alles wat rechts is van "|" betekent een score op introversie.
 1. Andreas Baader
  . 5 0 5
  .-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
  extraversie<->introversie:
  aktief<->afwachtend |>>>>
  sociabel<->terughoudend |>>>>>>>>>>>>>
  risico<->voorzichtig |>>>>>>>>>>>>>
  impulsief<->beheersd |>>>>>>>>>
  expansief<->geremd |>>>>>
  verantwoordelijk<->vrijblijvend |>>>>
 2. J S Bach
  5 0 5
  .-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
  extraversie<->introversie:
  aktief<->afwachtend |>>>>
  sociabel<->terughoudend |>>>>>>>>>>>>>
  risico<->voorzichtig |>>>>>>>>>>>>>
  impulsief<->beheersd |>>>>>>>>>
  expansief<->geremd |>>>>>
  verantwoordelijk<->vrijblijvend |>>>>
 3. Franz Kafka
  . 5 0 5
  .-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
  extraversie<->introversie:
  aktief<->afwachtend |>>>>>>>>>>
  sociabel<->terughoudend |>>>>
  risico<->voorzichtig |>>>>>>>>
  impulsief<->beheersd |>>>>
  expansief<->geremd <|
  verantwoordelijk<->vrijblijvend |>
Kortom: duidelijk introvert, duidelijk herkenbaar in de horoscoop volgens de gebruikte formules.

Oproep: proefpersonen die willen meewerken aan een vergelijking

Ik zou het zeer op prijs stellen als u zich wilde aanmelden voor het vervolgonderzoek naar de astrologische formules. U krijgt dan uw astrologisch profiel en de vertaling naar de psychologische testen.

Ik heb daarvoor de volgende gegevens nodig:
 1. Uw uitslag van Big Five Klik hier liefst het webadres dat u daar kunt aanmaken.
 2. Uw eigen naam: compleet dus niet alleen de voornaam
 3. Uw geboortedatum, plaats en tijd
 4. uw beroep
Zo kan ik uw profiel maken en aan u opsturen en de gegevens tevens vergelijken met uw geboortehoroscoop en uitvinden, welke forumules in mijn onderzoek eventueel nog moeten worden bijgesteld. Let op alleen volledig ingevulde formulieren worden beantwoord.

You did not upload swfobject.js or you do not have flash installed

Valid XHTML 1.0 Strict