Astrologie extravert introvert

astrologie extravert introvert

Betrouwbare Horoscoop Horoscopen voor 1.30
Voor gratis geboorte horoscoop met advies
Introversie in de psychologische astrologie


artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Astrologie introvert Dit is deel drie van de serie over extraversie en introversie. Tot voor kort was het onmogelijk om deze basisbegrippen uit de psychologische astrologie trefzeker te destilleren uit de horoscoop. Dat is nu veranderd.

De meeste mensen zijn niet alleen extravert of introvert, maar scoren op verschillende onderdelen nu eens extravert, dan weer introvert op een ander aspect. De meeste tests leveren dan ook een gemengd beeld op. Is ook dit kenmerk desilleerbaar uit de geboortehoroscoop?Proef op de som. Nu er een voorstel ligt in de vorm van een computerprogramma kan een praktijktest worden gedaan. Met de volgende vraagstelling:

Levert het astrologisch programma de juiste score op bij personen die zowel extraverte als introverte peroonlijkheids-kenmerken vertonen? En zo ja, komt de uitslag dan overeen met bekende en geaccpeteerde test zoals Big Five of Meyer Briggs . In beide voorbeelden geef ik het resultaat weer dat beide test opleveren t.a.v. mijzelf. Ze komen overeen lage score op extraversie volgens de Big Five en het type Introverted iNtuiting Feeling Judging volgens Meyer Briggs.

Wat zegt de uitgewerkte horoscooptest? Let op: het teken "|" valt gelijk met "0" Dat wil zeggen alles wat rechts is van "|" betekent een score op introversie.
 1. Martin Boot
  . 5 0 5
  .-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--+-
  extraversie<->introversie:
  aktief<->afwachtend <|
  sociabel<->terughoudend |>
  risico<->voorzichtig |>
  impulsief<->zelfbeheersing |>>
  expansief<->geremd <|
  verantwoordelijk<->vrijblijvend <<|
Kortom: perfect in overeenstemming met de andere psychologische tests, duidelijk herkenbaar in de horoscoop volgens de gebruikte formules.

Oproep: proefpersonen die willen meewerken aan een vergelijking

Ik zou het zeer op prijs stellen als u zich wilde aanmelden voor het vervolgonderzoek naar de astrologische formules. U krijgt dan uw astrologisch profiel en de vertaling naar de psychologische testen.

Ik heb daarvoor de volgende gegevens nodig:
 1. Uw uitslag van Big Five Klik hier liefst het webadres dat u daar kunt aanmaken.
 2. Uw eigen naam: compleet dus niet alleen de voornaam
 3. Uw geboortedatum, plaats en tijd
 4. uw beroep
Zo kan ik uw profiel maken en aan u opsturen en de gegevens tevens vergelijken met uw geboortehoroscoop en uitvinden, welke forumules in mijn onderzoek eventueel nog moeten worden bijgesteld. Let op alleen volledig ingevulde formulieren worden beantwoord.

You did not upload swfobject.js or you do not have flash installed

Valid XHTML 1.0 Strict