stap 1: de psycho-sociale dimensie

De psyche, het karakter, de buitenwereld: de vorm.
 
image Het antwoord op de vraag Wie ben ik? luidt hier: Ik ben een persoon. En dat wil zeggen: ik ben verschillend van anderen, want ik heb andere eigenschappen, andere problemen, andere talenten, andere tekortkomingen, een ander karakter, een andere horoscoop, andere verlangens, andere behoeften, andere kleren, andere kinderen, een ander beroep.

Al deze zaken komen voort uit de mechanismen van de psyche. De psyche creeert de wereld van de vorm.

Kort gezegd: stap 1 is ik ben wat ik heb.

De vorm van astrologie die hierbij hoort, heet de exoterische astrologie. De psychologische astrologie is exoterische astrologie. En een astroloog die op dit niveau staat zegt:
  1. "ik zal je wel vertellen wie je bent" of:
  2. "Je hebt geen horoscoop, nee, je bent je horoscoop." Of:
  3. "Jouw spirituele taak, is ... " Of;
  4. "In je vorig leven was jij .. en daarom moet je nu ...".
Qua bewustzijn staat de mens hier op de trap van de polariteit, de fase van zelfontdekking via de tegenkant en via conflict. Dit is de dimensie van de psycho astrologie, de sociaal psychologische dimensie van het bestaan. Niemand kan deze trap omzeilen of overslaan. De kernbegrippen zijn kwantiteit en denken.

De uitwerking ervan is de zogenoemde radix horoscoop

 
 
 
 

Hoe verder?

    Na stap 1 zijn er 2 mogelijkheden:
  • Je kunt perfect uit de voeten met de info uit stap 1 en werkt hiermee verder de rest van je leven
  • Je verteert de info uit stap 1 compleet en gaat door op zielsniveau in stap 2