Consulting and Educational Services
Orion mb
  boeken therapie

   dr. Martin Boot: Een e-mail uitwisseling met SKEPSIS

   Samenvatting: SKEPSIS zegt astrologie en alle andere in hun ogen pseudo-wetenschappen kritisch te volgen. Stof voor een interessante gedachtenwisseling wellicht.

   Over de ASTROTEST, deel 2 [zie skepsis.htm]
   Geachte Rob Nanninga,

   U schrijft:

    " De test heeft in de eerste plaats een educatief doel. De test maakt duidelijk hoe je bepaalde beweringen empirisch kunt onderzoeken en laat zien dat astrologen zulke claims niet waar kunnen maken."

   U wilt opvoeden begrijp ik en daarvoor hoeft u niet te weten waar het over gaat en hoeft u niet te definiëren wat uw variabelen zijn, schrijft u steeds. Welke wetenschap staat een dergelijke methode toe?

   Een spelletje dus, zoals ik steeds zei. U dacht dat ik [ of wie bedoelt u] niet wist, hoe je "bepaalde beweringen empirisch kunt testen". Een vergissing. Als u alleen wilt zien hoe u iets test, hoeft u wellicht niet te weten wat u onderzoekt, maar trekt u dan ook geen conclusies over de inhoud van de variabelen die u onbekend zijn.

   Maar er is meer. Ik las uw test ASTROTEST er nog eens op na, maar nergens staat dat uw doelstelling de doelstelling was die u hier formuleert. Integendeel ik lees er een andere in. U bent weliswaar niet duidelijk, maar de Astrotest lijkt toch echt niet op een test die Astrologen wil leren hoe ze iets empirisch moeten onderzoeken. Ik voel me eerlijk gezegd een beetje voor de gek gehouden

   U schrijft:

    "Ik ga hier nu maar geen discussie beginnen over de vraag wat wetenschap is. Dat lijkt me ook niet nodig, want ik ken geen serieus te nemen verhandelingen waarin wordt betoogd dat astrologie een wetenschap is.

   Leuke vorm van argumenteren: Het is niet nodig want ik ken de relevante literatuur niet.

   Goed dat u dat opmerkt, fout dat u een zovergaande conclusie trekt uit het feit dat u die literatuur niet kent. Ik wees u er al eerder op dat uw conclusies te ver gaan.

   U wilt evenmin definiëren wat u onder astrologie en astrologen verstaat, maar schrijft wel het volgende:

    "Waarschijnlijk neemt u aan dat op allerlei beroepsopleidingen voor astrologen geen astrologie wordt onderwezen en al die duizenden boeken over astrologie hebben daar natuurlijk ook weinig of niks mee te maken. "

   U kunt het maar niet laten, op de man te spelen en sweeping statements te maken, in plaats van de discussie te laten gaan over verifieerbare en testbare zaken.

   Ik probeer met u een wetenchappelijke discussie te voeren. U vindt het niet nodig om duidelijk te maken wat u onder wetenschap verstaat.

   Ik neem aan dat u meent in het laatste citaat een serieus argument te berde te brengen. Laten we de tekst onderzoeken zoals ik ook de tekst van "Mars in Aries geeft" voor u heb geanalyseerd. [ tussen haakjes tekstanalyse valt bij mij onder wetenschap, zoals ook logica en argumentatiekunde eronder valt]

   U schrijft aan mij een opvatting toe en neemt de moeite niet om te controleren of het waar is; uit de opvatting trekt u meteen maar een conclusie. Wat verwijt u astrologen[zonder te zeggen wie u bedoelt] ook al weer? Niet netjes dus tegenover mij.

   Nu gaan we er wetenschappelijk naar kijken:

   "Waarschijnlijk" zegt u. U schreef het verhaal over 44 ballen [ rood en groen] en de waarschijnlijkheid van 1 procent. U bent dus op de hoogte van waarschijnlijkheidsleer. Mijn vraag is dus: Waar is uw test [ wilde u niet educatief bezig zijn?] waaruit blijkt hoe hoog de door u aangedragen waarschijnlijkheid is?

   De uitspraak die u doet is het soort uitspraken waarvan u beweert dat ze voor wetenschappelijk onderzoek geschikt zijn. [ Mars in Aries geeft, weet u nog ] We noemen de test die u ontworpen heeft, en die u tot deze uitspraak leidde, BootTest. Accoord: Waar is uw BootTest, waarin u aantoont dat uw bewering waar is?

   Exactheid is een voorwaarde voor het soort wetenschappelijk onderzoek waar u het over heeft, dat blijkt uit uw astrotest.

   Laten we uw eigen heldere uitspraak nog eens bekijken op exactheid :

   U verwijst naar '"allerlei beroepsopleidingen": is "allerlei" een exacte aanduiding volgens u?

   En dan komt de mooiste:

    "al die duizenden boeken over astrologie"

   U houdt van getallen, wat bedoelt u met "duizenden", is dat een exact getal? Maar dit terzijde.

   Het is een goed gebruik in wetenschappelijke discussies dat bronnen worden genoemd. U beroept zich op duizenden boeken over astrologie in een redenering om over mij iets aan te tonen. U wilt aantonen dat uw opvatting over astrologie de juiste is en de mijne fout [ weer zonder te willen definiëren wat u onder astrologie verstaat].

   Nu gaan we rekenen. We hebben twee modellen: u leest voltijds boeken over astrologie en u leest deeltijds boeken over astrologie.

   We stellen een gemiddeld boek over astrologie op 250 pagina's. Het gaat om duizenden boeken, dus het gaat niet alleen over Nederlands, maar ook Engels, Frans en Duits, wellicht zult u wanneer u een exact getal noemt ook Russisch, Spaans en Latijn erbij moeten nemen om tot uw aantallen te komen.

   Aangezien het niet alleen om Nederlands gaat, kunnen we de leessnelheid van een boek [ het gaat neem ik aan om serieuze boeken] stellen bij voltijds lezen op 3 per week, bij deeltijds lezen op 1 per twee weken.

   Laten we bij 1000 boeken beginnen: in voltijds lezen heeft u 1000 boeken gelezen in 300 weken; 6 jaar dus; u rept van duizenden boeken: vult u maar in hoeveel jaar u voor het lezen nodig heeft.

   Nu ligt het niet voor de hand dat u zoveel jaar kunt vrijmaken voor alleen het lezen van boeken over astrologie. Met een deeltijd lezen heeft u voor 1000 boeken 2000 weken nodig. U bent skepticus en dat betekent dat u niet in vorige levens gelezen kunt hebben.

   Ergo: u kunt die duizenden boeken die u als bron vermeldt niet gelezen hebben. U vermeldt dus bronnen die u niet geraadpleegd heeft. Wellicht dat u ze daarom ook niet bij naam noemt en dus ook geen exact getal weet. Dit nu is in wetenschappelijke mores niet toegestaan; ofwel het is niet wetenschappelijk. Alleen wetenschap [ alleen hoef je niet te zeggen wat het is, de kreet is al voldoende ] telt naar ik begrepen heb. Volgens uw opvatting is uw bewering over mij dus [ u mag de logische conclusie invullen.]..!!

   In ieder geval overschat u uw vermogen grotelijks zowel uw vermogen tot lezen als - en dat is in dit geval belangrijker - uw vermogen tot oordelen, net als uw proefpersonen in de Astrotest. U ziet, het komt meer voor.

   Ik denk evenwel dat u niet begrijpt wat de inhoud van mijn vorige mail was. Daarom een korte samenvatting:

   • 1: De uitspraken die u onderzoekt zijn geen uitspraken die op grond van astrologische kennis kunnen worden gedaan
   • 2: Het feit dat velen beweren dat dat wel kan bewijst niet dat 1: niet waar is
   • 3: Personen die wel weten welke uitspraken met astrologie gedaan kunnen worden, melden zich niet aan voor dit soort spelletjes
   • 4: U definieert de belangrijkste uitgangspunten waarop deze discussie voortgang kan vinden niet. Daardoor praten we langs elkaar heen
   • 5: Wat u gevonden heeft in de Astrotest is juist, u schat alleen de draagwijdte en de betekenis van uw vondst verkeerd in.

   Al deze punten heb ik uitgebreid beargumenteerd in de voorgaande mails. Ik mis een to the point antwoord uwerzijds. Zolang dat er niet is, lijkt me voortzetting van de uitwisseling tijdverspilling.

   Met vriendelijke groet, Dr M Boot   SLOT: Waarde Astrotest

   Dr M Boot

   • bestudeert met grote toewijding al meer dan 30 jaar de esoterische technieken. Hij schreef wat astrologie betreft tot nu toe:
    • 9 boeken, een ervan wordt internationaal verspreid [ zoek in een zoekmachine internationaal naar "Martin Boot"];
    • tientallen wetenschappelijke en populairwetenschappelijke artikelen;
    hij heeft op zijn Akademie Nevash tientallen beroepsastrologen opgeleid.
   • heeft nooit zijn bescheidenheid tegenover de esoterische technieken verloren, integendeel hoe dieper hij erin doordringt en hoe meer hij ze toepast, hoe intenser zijn sprakeloze verwondering

   © Dr Martin Boot, 2001

   Naar andere artikelen


Indexalg Terug naar Index

Published by ORION mb .

Copyright 2000 ORION mb . All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.

Orion \O*ri"on\, constellatie van 6 Gemini tot 2 Cancer en 13 Zuid tot 24 Noord van de equator, in de winter fonkelend zichtbaar voor iedere aardbewoner.