Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

UurhoekastrologieSterrenbeeld

Je kunt beginnen met de studie van je sterrenbeeld, een onderdeel van de horoscoop. Sterrenbeeld zie hier 
Zoeken op AstroBoot   dr. Martin Boot: UURHOEKASTROLOGIE ONBETROUWBAAR: Gebeurtenissen voorspellen met astrologie is niet mogelijk. [voor het eerst gepubliceerd in AINO, 1987]

   Samenvatting: Het publiek bekijkt astrologie met argwaan. Men denkt dat astrologie er is om gebeurtenissen te voorspellen. Wetenschappelijk onderzoek en alledaagse ervaring hebben uitgewezen dat die voorspellingen onbetrouwbaar zijn. De belangrijke astrologen in de wereld hebben zich dan ook afgewend van het voorspellen van gebeurtenissen. De meerderheid van de astrologen echter kan de verleiding niet weerstaan. Dat is te begrijpen: als iemand in nood zit, is hem alle soort van bemoediging ook een die op bedrog berust welkom. Astrologen willen ook leven, dus waarom zouden ze niet handelen in de angst van hun cliënten?

   Ik beschrijf een experiment waaruit blijkt dat de belangrijkste techniek van de voorspellende astrologie op niets berust. Ik concludeer dat de uurhoekastrologie een enorme absurditeit bevat door de horoscoop als oorzaak van gebeurtenissen aan te nemen. Op grond van de uurhoekastrologie moet je namelijk concluderen dat er weken lang geen enkele koop/ en verkoop transactie heeft plaatsgevonden over de hele wereld. Ook laat ik zien dat astrologie slechts kan worden gebruikt voor de verheldering van psychische processen.

   Uuurhoekastrologie
   De belangrijkste techniek van de voorspellende astrologie is de zogenoemde uurhoekastrologie. Astrologen beweren dat je daarmee "een ondubbelzinnig ja of nee" ( Hamaker p.9 ) antwoord op al je vragen krijgt. De grondgedachte van de uurhoekastrologie is: Maak een horoscoop van een voor de gebeurtenis die je wilt weten belangrijk moment en je kunt het verloop van de gebeurtenis aflezen uit die horoscoop. Zo achterhaal je het antwoord op alle vragen die je hebt.

   Wat voor vragen?
   Om dat antwoord te vinden, moet je een serie nauwkeurig vastgelegde regels volgen. Een van de belangrijkste regels is dat de vraag direkt en helder moet zijn. Ook mag je de vraag na de eerste formulering niet meer veranderen. Vragen als: "Hoe loopt het af", "Hoe zal het gaan?" zijn geen heldere vragen. Het zijn vragen die alle mogelijke vormen van speculatie toelaten. Goede vragen zijn: "Verkoop ik mijn huis snel?" "Loopt het goed af?", "Ga ik failliet?" "Gaat de buurman dood?" Het zijn vragen waar het antwoord: "ja" of "nee" op kan volgen.

   De boeken die over uurhoekastrologie bestaan berichten bijna uitsluitend successen. Alleen Derek Appleby laat zien dat het ook weleens mis kan gaan. Hij wijt dat echter aan zijn gebrek aan vaardigheid op dat moment. Aan de 100% trefkans van de uurhoekastrologie twijfelt hij niet.

   Experiment
   Als de claim van de uurhoekastrologen juist is dan hebben we een machtig instrument gevonden om meer vat te krijgen op de loop van ons leven.

   De stelling van de uurhoekastrologie is heel gemakkelijk te onderzoeken. Men claimt 100% zekerheid als je de regels maar precies volgt. Je hoeft ze dus alleen maar toe te passen op een helder probleem. De verkoop van huizen bij voorbeeld.

   Ik stond begin dit jaar voor de verkoop van twee panden en nam me voor om de geschiedenis van de verkoop te volgen via de uurhoekastrologie.

   "Vindt de verkoop van de huizen snel plaats?" Op 6 april 1987 om 20.42.23 stelde ik deze vraag, waarmee het experiment begon.

   De belangrijkste regel voor de koop en verkoop is of er een contact tot stand komt tussen de koper en de verkoper. Uit de horoscoop was te zien dat dat contact niet zou plaats vinden. Een tweede belangrijk punt is de maan in de uurhoekhoroscoop. Wanneer de maan geen contacten maakt of binnen een paar dagen kan maken betekent dat in de formulering van Appleby: "Nothing will come of it". Een ander belangrijk onderdeel is de plaats van de zogenoemde Ascendant. De Ascendant mag volgens veel astrologen niet staan tussen 15 graden Weegschaal en 15 graden Schorpioen. In de uurhoekhoroscoop staat de Ascendant op 21 .11 graden Weegschaal.

   Kortom: Het antwoord van de uurhoekhoroscoop was: Nee ( geen contact tussen koper en verkoper), er komt niets van terecht ( de maan maakt geen verbanden ) en de horoscoop mag niet in behandeling worden genomen ( Ascendant op de verkeerde plaats ). Het antwoord van de horoscoop is drie maanden geldig, dus mijn conclusie moest zijn: De panden worden niet verkocht voor 6 juli 1987.

   De verkoop
   Het verdere verloop heb ik laten afhangen van de gebeurtenissen. Ondanks de uurhoekhoroscoop heb ik twee makelaars ingeschakeld. Het ene pand werd bezichtigd op 9 april 1987 om 13.30 u. De horoscoop van dat moment leverde de nieuwe uurhoek, waaruit kon worden afgelezen of de verkoop zou doorgaan.

   De toepassing van de regels leverde het volgende op: Geen contact tussen koper en verkoper, de maan zonder verbanden. Conclusie: geen verkoop.

   De feiten waren: Ik tekende het koopcontract met deze koper op 23 april 1987. De koper betaalde de vraagprijs.

   Op 16 mei 1987 om 13.00 meldde de makelaar een bezichtiging van het tweede pand. De makelaar en de potentiële koper stonden precies op tijd aan de deur, dus ik maakte een nieuwe uurhoek. Toepassing van de regels leverde het volgende op: Geen contact tussen koper en verkoper; de maan is bezig een gunstig verband te maken met de aanduider van mij, maar voordat dit verband exact wordt gaat een derde planeet een ongunstig verband maken. In de termen van Hamaker ( p 110 ) heet dit verijdeling. Ze schrijft daarover: "Deze derde planeet staat voor een derde persoon of voor een situatie, die ofwel de veelbelovende uitkomst remt, maar vaker nog verantwoordelijk is voor het niet doorgaan van het gevraagde". De aanduider van de koper liep retrograde, wat betekent dat hij zich zal terugtrekken. De Ascendant bevond zich op 27.52 graden van het teken Leeuw, wat wil zeggen: Het is te laat. Hamaker zegt: "Alles ligt zoals het ligt, de beslissing is in feite al gevallen .. De vrager kan slechts het verloop en de afloop afwachten." ( p. 26 ) Kortom: geen verkoop en ik kan geen enkele invloed uitoefenen.

   Op 18 mei 1987 bracht de koper een bod uit. Ik weigerde dat bod. Ik ging dus niet passief zitten afwachten. Op 26 mei 1987 verhoogde de koper zijn bod aanmerkelijk en het koopcontract werd getekend.

   Conclusies

   • 1: In ruim 7 weken werden de beide panden verkocht. De prijs die ze opleverden lag aanmerkelijk boven de begroting.
   • 2: Niet een van de regels van de uurhoekastrologie weerspiegelt de gang van zaken.
   • 3: De claim van de uurhoekastrologen kan niet worden waargemaakt.
   • 4: In de uurhoekhoroscoop kun je niet lezen hoe een gebeurtenis plaats vindt en welke gebeurtenis plaats vindt.
   • 5: De uurhoekastrologie moet worden verwezen naar het duistere gebied waarop handel wordt gedreven met de angst van mensen.

   Hoe is het mogelijk?
   We staan nu voor twee vragen: Hoe is het mogelijk dat zoveel astrologen van mening zijn dat ze een trefkans van 100% hebben? en: Hoe is het mogelijk dat die regels niet blijken te werken?

   De uitkomst van voorspellingen: een kans van 50%
   De echte uurhoekastrologie gaat over vragen die kunnen worden beantwoord met Ja of nee. Dat wil zeggen: Je trefkans op het juiste antwoord is 50%.

   Hoe kun je je kans verhogen?
   Op de eerste plaats door vage uitspraken te doen. Een voorbeeld daarvan is de tekst die ik citeerde van Hamaker over verijdeling. Daarin komen vaagheden voor als "ofwel .. remt " ofwel " nog vaker verantwoordelijk voor het niet doorgaan". Kortom: Je mag zelf kiezen of het wel of niet doorgaat. De boeken over uurhoekastrologie staan vol met dit soort uitspraken.

   Op de tweede plaats kun je je trefkans verhogen door veel achtergrond informatie te verzamelen. Je hoeft dan alleen maar je gezond verstand te gebruiken.

   Op de derde plaats moet je ervoor zorgen dat je cliënt je uitspraken zelf uitvoert. Een mooi voorbeeld daarvan zou geweest zijn, als ik na mijn eerste vraag de panden niet te koop had gezet. Dit lijkt me de meest voorkomende situatie bij uurhoekastrologie. Mensen zitten in de klem en hebben hun psychische weerbaarheid verloren. Als dan een astroloog je verantwoordelijkheden overneemt, heb je even lucht en je hebt niet in de gaten dat jij de voorspelling van de astroloog zelf zit waar te maken.

   Absurditeiten in de uurhoekastrologie
   De uurhoekastrologie gaat ervan uit dat dat er voor verkoop een gunstig contact moet zijn tussen koper en verkoper.

   We kunnen de trefkans op gunstige contacten uitrekenen. De volgende paren van hemellichamen komen in aanmerking volgens de klassieke uurhoekastrologie: De zon met saturnus, de maan met saturnus, mercurius met jupiter en venus met mars.

   De meeste uurhoekastrologen laten planeten uranus, neptunus en pluto buiten beschouwing omdat die nog niet waren ontdekt toen de uurhoekastrologie werd uitgedacht.

   Status van de hemellichamen in de bestudeerde tijd
   De status van een hemellichaam wordt bepaald door een serie regels. Voor onze studie is van belang de regel over de gang van de hemellichamen. De astroloog onderkent twee bewegingsrichtingen: de richting vooruit in de dierenriem en de richting achteruit ( retrograde ). Wanneer een hemellichaam retrograde loopt, is dat een ongunstig teken. Hamaker zegt er bij voorbeeld over: " de persoon die wordt aangeduid door een retrograde planeet, zich doorgaans bedenkt en terugtrekt" ( p 84 ).

   In de periode van 6 april 1987 tot 26 mei was Saturnus retrograde.

   Volgens Hamaker is een retrograde Saturnus " heel vaak een aanwijzing voor oponthoud, voor dingen die tegenzitten. Vaak ook is er weinig medewerking te verwachten van officiële instanties, van de regering of van ambtenaren."

   Bij de uurhoekhoroscopen van de verkoop van de twee panden was de retrograde Saturnus steeds de aanduider van de koper. Beide kopers waren heel actief, ze waren zelf op onderzoek uitgegaan, hadden zelf alle papieren van de panden opgevraagd, werkten aan alle kanten mee, hadden alle medewerking van instanties, ze trokken zich niet terug.

   Hoeveel maal kon er een gunstig verkoop contact plaats vinden in de periode van 6 april tot 26 mei ( over de hele wereld )?

   Wanneer we de standen van de paren bestuderen komen we tot het volgende overzicht:

   • Zon / Saturnus: steeds ongunstig
   • Maan / Saturnus: steeds ongunstigMercurius/ Jupiter: van 13 tot 16 april 1987
   • Venus / Mars: Van 23 april tot 14 mei 1987.

   Dat wil zeggen volgens de uurhoekastrologie hebben er OVER DE HELE WERELD GEEN AANKOPEN EN VERKOPEN van onroerend goed plaatsgevonden tussen 6 en 13 april 1987, tussen 17 en 23 april 1987 en tussen 15 en 26 mei 1987. Dit nu is een absurditeit van de allereerste orde.

   Denkfout van voorspellende astrologen
   Voorspellende astrologen gaan ervan uit dat je alles in een horoscoop kunt zien. Ze reduceren de hele werkelijkheid tot dat wat de horoscoop aanduidt. Ze praten steeds over invloeden en zijn dus van mening dat kosmische zaken het leven op aarde beïnvloeden. Ze maken daarbij de denkfout dat het aardse leven gelijk zou zijn aan het kosmische leven. Dat is onjuist om de volgende redenen: Een horoscoop is een vastgelegd moment. Na dat vastgelegde moment loopt er nog van alles door. Iedereen weet dat er niet één enkele oorzaak is voor de veelvormigheid van het leven. Bij de uurhoekhoroscoop valt alles weg wat met interactie en relatie te maken heeft zoals het contact tussen mensen, economische, politieke, sociale etc factoren worden weggelaten.

   Eenvoudig gezegd: Los van de stand van de horoscoop ben ik het nog steeds die mijn huis verkoopt. Ik gebruik daarvoor op de eerste plaats mijn intuïtie ( niet aangeduid in de uurhoekhoroscoop! ), mijn kennis van zaken omtrent het maatschappelijk spel van koop- en verkoop ( niet aangeduid in de uurhoekhoroscoop ).

   Wat kun je met astrologie wel?

   Astrologie levert vage uitspraken op. Je kunt haar dus alleen maar gebruiken voor gebieden die vaag zijn. Psychische zaken zijn voor ons per definitie vaag. Je kunt ze niet voor je zien zoals je je auto op de stoep ziet staan. Een van de meest doeltreffende instrumenten om het innerlijk te benaderen is de geboortehoroscoop. Daarin kun je lezen hoe iemand geneigd is, zijn leven in te delen, zichzelf te zien. Als je die neigingen hebt gezien, kun je de vermoedelijke consequenties daarvan in kaart brengen en met de persoon in kwestie bespreken. Als hij/ zij ze herkent, kun je verder. De persoon in kwestie kan dan namelijk zijn neigingen, ideeën en vooroordelen veranderen. De horoscoop is dus een van de middelen tot verandering van je persoonlijk leven, het is een van de middelen om tot bewustzijn te komen. Er zijn maar weinig astrologen die de beperkingen van de astrologie beseffen. Dat komt vooral doordat iedereen zich astroloog kan noemen.

   Literatuur

  • D Appleby: Uurhoekastrologie, Servire, 1986
  • M Boot: Astrologie Leren, deel 1, Servire, 1986
  • M Boot: Van Ram tot Vissen, Servire, 1981
  • M Boot: Astrologie en Liefde, Servire, 1983
  • M Boot: Astrologie in het dagelijks leven, Servire, 1987
  • M Boot: Astrologie als Levenshulp, Servire, 1987
  • K Hamaker-Zondag: Handboek voor Uurhoekastrologie, Schors, 1983
   Naar Uurhoek, deel 2

   Naar andere artikelen astrologie

   Voor echte astrologie ga je naar AstroBoot: Astrologie Compleet


Terug naar Index

Published by ORION mb .
Copyright 2000 ORION mb . All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.

Orion \O*ri"on\, constellatie van 6 Gemini tot 2 Cancer en 13 Zuid tot 24 Noord van de equator, in de winter fonkelend zichtbaar voor iedere aardbewoner.