Consulting and Educational Services
Orion mb
  boeken therapie

   SLOTBESCHOUWING: ASTROLOGIE en VOORSPELLEN
   je kunt in een horoscoop lezen wat je wilt
   Dr Martin Boot

   In de volksmond staat astrologie gelijk aan voorspellen. Tot deze volksmond behoren ook alle mij bekende beroepsastrologen. Allen zijn er vast van overtuigd dat men in een horoscoop de waarheid en niets dan de waarheid leest.

   Pas een serie recepten en regels toe en je weet geheid en zonder enige twijfel zeker dat er maar een enkele mogelijkheid is. Of dit nu gaat over karakters of over gebeurtenissen, dat maakt weinig uit.

   Dat is de vaste overtuiging van onze astrologisch onderlegde medemens. Mocht er aan deze rechttoe-rechtaan opvatting enige twijfel ontstaan dan raakt de astroloog in diepe gewetensproblemen en trekt daarmee al lezinggevend het land rond [ zie de Skepsis jongens in deze reeks] of hij/zij ontsteekt in woede en grijpt naar minder cochere middelen om de twijfelzaaier in een slecht daglicht te zetten [ zie b.v. Mw. Sietsma in deze artikelen reeks over Uuurhoekastrologie]. Een andere strategie is meedoen aan een test uit de vaste overtuiging dat het gelijk van de astrologie gemakkelijk aantoonbaar is en als dat blijkt niet zo te zijn rondvertellen "dat wist ik al", "het onderzoek deugde niet", "de respondenten hebben de verkeerde antwoorden gegeven", [zie het artikel van skepsis, waaraan astrologen hebben deelgenomen die bestuursfuncties in beroepsverenigingen hadden/hebben.]

   Waar zit het probleem zou je zeggen? In de krampachtigheid van de astroloog en de ketterjager natuurlijk. Want zowel de astroloog als de onderzoeker van dit type maakt dezelfde denkfout. Beiden gaan ervan uit dat de werkelijkheid maar een enkele mogelijke vorm kan aannemen. Ofwel beiden hebben niet ontdekt dat er een verschil is tussen potentie [het astrologisch symbool] en verwezenlijking van de potentie [ de uitkomst in de feitelijk werkelijkheid]. De materialisering van de energie is per definitie beperkter dan de energie; een gedachte die velen te esoterisch en te moeilijk is. Daar is niets mis mee, astrologie is voor iedereen en elk vogeltje kan zingen zoals hij/zij gebekt is als het over astrologie gaat. Dat moet ook zeker zo blijven.

   Wie geestelijk instort als blijkt dat er meer dan een verwezenlijking mogelijk is van de cosmische potentie, laat die rustig blijven geloven; wie meent dat er EEN ABSOLUUT waar woord bestaat, laat die vooral blijven geloven. Ofwel: wie vindt dat astrologie moet voorspellen, exact met één mogelijke uitkomst, die bevindt zich nog in de fase van geloof, en daar is niets mis mee.

   Wie wat verder is dan de angstige fase van het geloof zal mijn opvatting over astrologie als taal weten te waarderen; astrologie als symbool, als vaagheid en potentie. Er is evenwel nog een probleem. Om de ene materialisatie van de symboliek te vinden is iets nodig waar astrologen voor zover ik ze ken, een grote schrik voor hebben: HELDERZIENDHEID. Alle astrologen die ik ken putten zich uit in ellelange verhalen dat astrologie een wetenschap is en niet zo iets engs en occults als helderziendheid. Prima, maar voorspel dan ook niet. En inderdaad, helderzienden gebruiken doorgaans astrologie niet als transducer, maar eerder numerologie. Dat komt doordat astrologie te ver gesofisticeerd is, te veel schriftgeleerde, teveel orthodoxie, teveel angstig vastgrijpen aan rationaliteit, teveel discussie op de vierkanten micrometer.

   Een slotvoorbeeld: de terroristenaanslag van 11-9-01 was compleet symbolisch aanwezig in de de astrologsiche constellatie van dat moment. Niet een astroloog kon de deductie maken dat het een terroristenaanslag zou worden. En terecht: dat is met astrologische middelen ook niet mogelijk. Natuurlijk komen achteraf de claims van al die wijsneuzen die het konden voorspellen en beweren dat ook gedaan te hebben. Wie astrologie een goed hart toedraagt, neemt die uitspraken niet serieus en beseft dat een groot ego een kwelling is voor de persoon in kwestie.   Naar andere artikelen


Indexalg Terug naar Index

Published by ORION mb .
Copyright 2000 ORION mb . All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.

Orion \O*ri"on\, constellatie van 6 Gemini tot 2 Cancer en 13 Zuid tot 24 Noord van de equator, in de winter fonkelend zichtbaar voor iedere aardbewoner.