vaste sterren algemeen

Deze verouderde vorm van astrologie kan in moderne interpretatie goed worden toegepast in de Energetische astrologie.
Ptolemeus gebruikte ruim 1000 sterren in zijn persoonlijke horoscoop duidingen.Zijn ideeen over de betekenis van de sterren werden later vooral overgenomen door arabische astrologen.
 
image

sterren en planeten.

In navolging van Ptolemeus werden de sterren gekoppeld aan de bekende planeten. Dat is helaas een misvatting gebleken, waardoor de eigen boodschap van de afzonderlijke ster verloren is of dreigde te gaan.

Men sprak dan ook van goede en slechte sterren. Slechte sterren werden dan geheel in overeenstemming met de ook nu nog heersende misvattingen gelijkgesteld aan mars/saturnus invloeden en goede aan venus/jupiter gedrag. Toch hebben de studies van de Arabische astrologen zelf ook al duidelijk aangetoond dat de sterren een eigen "verhaal" hebben dat veel verder gaat dan de oppervlakkige planeet- equivalenten.

Men beweert of beweerde ook dat de boodschap van de ster alleen te merken was als er sprake was van een conjunctie met een bekende horoscoopfactor. Zodra echter sprake is van aspecten doemt het probleem van de orb op. En aangezien het om zoveel sterren gaat, ontstaat er al snel een enorme overlap van "invloeden". Een van de bekende problemen bij de horoscoopanalyse.

Belangrijke namen van astrologen die de invloeden van de sterren hebben beschreven zijn: Ebertin, Devore, Robson, Powell en Allen. Probleem is dat er nauwelijks overeenstemming bestaat in de beschrijving van de werking die deze astrologen aan de afzonderlijke sterren toedichten.

 

Voorbeelden van de traditionele toewijzingen

 1. Achernar 15.38 Vissen: alfa Eridani: Arabische betekenis: Einde van de Rivier: wordt gelijkgesteld aan Jupiter, dus gunstig volgens de vooroordelen astrologie. Ebertin schreef er religieuze tendenzen aan toe.
 2. Algol: beta Perseus 26.19 Stier. In de kroon van Medusa. Wordt gezien als meest rampzalige en verschrikkelijke ster die er is. In het Arabisch betekent het woord Hoofd van de Duivel, reden waarom Algol soms genoemd wordt Caput Algol of Caput Medusae. Of de kop van Satan in het Hebreeuws. In deze astrologie wordt Algol ook Lilith genoemd. [ waardoor er weer problemen ontstaan met de Lilith die ook zwarte maan wordt genoemd ]. Ebertin laat een serie horoscopen zien van moordenaars met Algol prominent en hij voegt er aan toe dat Algol de behoefte oproept aan een kunstgebit. In de Oudheid zag men dat wat gruwelijker: Algol was de ster die tot onthoofding leidde of verwurging. Algol is een van de 15 Sterren die in de middeleeuwen een bijzondere betekenis hadden. Vooral in verband met het maken van amuletten.
De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image

De 15 sterren. 1. Aldebaran
 2. Pleiaden
 3. Algol
 4. Capella [ Hircus ]
 5. Sirius [ Canis Major ]
 6. Procyon
 7. Regulus [ Cor Leonis ]
 8. Algorab { Al Corvi]
 9. Spica
 10. Arcturus [ Alchameth ]
 11. Polaris [ Cauda Ursae ]
 12. Alphecca [ Elpheia ]
 13. Antares [ Cor Scorpii ]
 14. Wega [ Vultur Cadens ]
 15. Deneb Algedi


De diepergaande uitwerking van de betekenis verschijnt op Betekenis vaste Sterren.

Lees ook vooraf het opstel Astrologie als model: implicaties

astrologie

Vaste sterren in de Esoterische Astrologie: de overstap naar leven op zielsniveau

Vaste Sterren nemen een belangrijke plaats in in de esoterische astrologie. Ze geven boodschappen door die begrepen worden door en bedoeld zijn voor de mens die een overstap maakt van het ene naar het andere bewustzijnsniveau. En wel met name van het bewuszijnniveau waarin de persoonlijkheid centraal staat naar het niveau waarin de ziel centraal staat.

De derde en de vierde fase in de ontplooiing van het bewustzijn van de mens met andere woorden, Voor een overzicht van deze bewuszijnsfasen zie hier

astrologie compleet

Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
 1. Temperamentenleer
 2. Astrologie als Gids
Deze vorm van astrologie ziet het heelal als een astrologische puzzle, d.w.z. berust volledig op het menselijk verstand. En mist daardoor de echte potentie van de westerse astrologie.

astrologie

Lees verder Astrologie compleet, deel3