Wat is ziel

ziel en astrologie
 
image Deze vraag wordt veelvuldig gesteld. Het antwoord luidt: het onsterfelijk deel van de mens. Aan de mens zijn twee aspecten: Vorm en inhoud. Het lichaam is de vorm, de ziel de inhoud. De inhoud is daarbij aangesloten op het leven zelf. Vandaar dat de ziel onsterfelijk wordt genoemd.

Tegenover de twee aspecten lichaam/ ziel zijn verschillende standpunten, c.q. houdingen mogelijk.

 

Gangbare antwoorden

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image  1. "Ik ben mijn lichaam." Wie deze opvatting heeft, ontkent het bestaan van een ziel.
  2. "Mijn ziel dat zijn mijn emoties, impulsen, stemmingen, wensen, verlangens, hartstochten, dromen en fantasie├źn." Wie deze opvatting heeft, verwart de ziel met een reeks psychische functies.
  3. "De ziel heeft ook een stem, al is die maar heel zacht. Maar u kunt hem horen via meditatie, dromen, en door diep in u zelf te kijken en goed te voelen." Wie deze opvatting heeft, verwart de ziel met het vergaren van zelfkennis via een reeks psychische functies.
  4. "Synoniemen voor ziel zijn: identiteit, karakter, sfeer. Ieder menselijk individu heeft een ziel, nl. de persoonlijkheid, de essentie, dat wat hij of zij wezenlijk is in niet-stoffelijke termen." Wie deze opvatting heeft, verwart psychologie met ziel.
  5. "De Ziel is de bemiddelaar tussen stof en geest." Wie deze opvatting heeft, weet waar het over gaat als het de ziel betreft.
Wat hoort bij de vorm?

Het lichaam, de persoonlijkheid, de psyche en alles wat daarbij hoort. Dat wil zeggen: denken, voelen. emotie, actie. De psychologie en ook de psychologische astrologie horen bij de vorm.

Men spreekt wel van "op je ziel trappen", "tot in je ziel geraakt zijn". In dat geval wordt "ziel" verward met "ego". Aangezien de ziel niet stoffelijk is kun je er niet op trappen, kun je hem niet raken. Zoveel meer de persoon, de persoonlijkheid of het ego. Die horen allemaal wel bij de stoffelijke kant. Immers, persoon X, persoonlijkheid Y of ego Z, vergaan met de dood van de mens aan wie ze gekoppeld zijn.

Zo niet de ziel, die komt gewoon later weer opduiken in een andere mens, met een ander jasje aan. Lichamelijk heet dat het lijf van die mens, psychologisch, de persoonlijkheid, het ego, de persoon.

Het zal duidelijk zijn dat astrologie op zielsniveau iets anders is dan psychologische astrologie, of welke astrologie ook. Immers dat is een uitvinding van het menselijk denken en voldoet aan de behoefte van de mens op psychologisch niveau, namelijk de behoefte aan ordening en zingeving in de chaos van het bestaan. Deze chaos nu bestaat niet op zielsniveau.

 
 

Astrologie op zielsniveau

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image

Nu is in een klap duidelijk dat er enorme verschillen bestaan tussen de gewone astrologie en de astrologie op zielsnievau. Deze laatste wordt beschreven in de zogenoemde energetische astrologie.

Astrologie Professioneel, want wetenschappelijk onderbouwd
Dr Martin Boot dus.