Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Astrologie en Bewustzijn

Hoe het Xristendom aan zijn feesten komt.

Sterrenbeeld

Je kunt beginnen met de studie van je sterrenbeeld, een onderdeel van de horoscoop. Sterrenbeeld zie hier

Ziel en Bewustzijn

artikelen over Ziel en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

 
Zoeken op AstroBoot


De Ziel

De mens is een complexe eenheid. Voor het gemak wordt deze eenheid al sinds eeuwen opgedeeld in 3 factoren.
 1. Lichaam
 2. Ziel
 3. Geest
Dan is er nog een ander begrip dat in verband met de mens als eenheid wordt gebruikt, namelijk Psyche. Probleem bij verdelingen is dat men geneigd is de aparte onderdelen ook als apart te zien. Daarbij wordt dan vergeten dat de verdeling alleen een hulpmiddel is. Het gevolg van die denkfout is dat iemand geneigd kan zijn zich met een van de onderdelen te identificeren.

Lichaam Over dit punt zijn alle geleerden het eens: het lichaam bestaat. De vraag is alleen: Hebben we een lichaam of zijn we een lichaam?

Zo denkt de bio-energetica heel gemakkelijk: Ik ben mijn lichaam. En omdat het lichaam met de gewone zintuigen waarneembaar is de valkuil van deze manier van denken groot. Hij leidt tot de vermakelijke discussies en vragen als:
 1. Is er wel zoiets als een ziel?
 2. Is er wel een psychische component aan ziekte? O nee, zegt de standaard: ziekte is lichamelijk. Alleen lichamelijk klachten geven iemand het recht op ziekteverlof.
 3. Los lichamelijke klachten op en je bent weer gezond.


Geest . Voor de gewone wetenschapper is geest ook lichamelijk, namelijk hersens. Probleem daarbij is echter dat hersens best kunnen worden opgevat als het lichamelijk instrument waardoor de menselijke geest tot uiting komt. En dan wordt geest iets in de trant van De ideeen die ik over mezelf heb. Die ideeen staan los van de hersenen. Als dat niet zo was dan zou iedereen die hersens heeft dezelfde ideeen over zichzelf moeten hebben. Dus: Ik ben niet mijn lichaam, want mijn lichaam heeft geen ideeen over mij.

Psyche. Er is een wetenschap die over de psyche gaat, namelijk psychologie. Deze wetenschap beschrijft o.a. allerlei niet lichamelijke processen die bij de mens horen. Deze processen wordem aangestuurd door de psyche. Ook aan het nut van het begrip psyche wordt nauwelijks meer getwijfeld.

De Ziel hoort traditioneel bij het gebied van de religie en dat is een hindernis. Want nu moet men in een keer afstand doen van wetenschappelijke waarneming en zich storten in geloof. Met alle vervelende consequenties van dien. Nu is het zo dat ooit alles bij religie hoorde, dus dat geeft moed.

Welke ruimte blijft er over voor de ziel?

De ziel is het symbool voor het levensprincipe. Als dat principe actief is functioneren de psyche, de geest en het lichaam. Als dit principe niet actief is, functioneren de andere onderdelen niet. Dat wordt dood genoemd. De ziel bepaalt dus leven en dood. De ziel besluit wanneer er genoeg geleefd is met andere woorden. De vraag Is er zoiets als een ziel? is dan ook een merkwaardige vraag voor iemand die leeft.

Begrijpelijk is de vraag wel, want wie kent niet de spreuk Vissen zijn de enige die niet weten wat water is.

Is er ook een plaats in het lichaam waar de ziel zich bevindt? Jazeker. De ziel heeft een plaats in het lichaam. Die ligt alleen niet vast. In die zin dat hij zich niet bij iedereen op dezelfde plaats bevindt.

Bewustzijn

hoort meer bij de geest of de psyche dan bij de ziel. Het is echter veschillend van deze drie. Het gewone taalgebruik laat dat al zien. We zeggen dat iemand zich al dan niet bewust is van zijn / haar:

 1. Lichaam
 2. Gedachten
 3. Gevoelens
 4. De signalen van zijn/haar Ziel
 5. De gevolgen van zijn/haar denken op zijn/haar lichaam of functionenen
 6. \
 7. ... etc.
De ontwikkeling van het bewustzijn beschreef ik onder deze link.

Een uitgebreide uitwerking van alles wat hier aan de orde werd gesteld vindt plaats in de cursus Ziel en Bewustzijn Ziel

Valid XHTML 1.0 Strict