ziel en persoonlijkheid

Kritisch, wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot
ziel en persoonlijkheid
Zoeken op AstroBoot Horoscopen
ziel en persoonlijkheid

Astrologie

flower

ziel en persoonlijkheid

Zonder enige twijfel is de Westerse astrologie een vorm van psychologie. Hoe men het ook wendt of keert steeds beschrijft de astroloog of het nu de klassieke of moderne vorm is, een reeks persoonlijkheidskenmerken of karaktereigenschappen. Wat verstaat men echter in de astrologie onder "persoonlijkheid"?

de versnipperde aanpak. De meest gebruikte vorm van astrologie beoefening is die waarin per vraag een onderdeel uit de horoscoop wordt aangewezen als de plaats waar het antwoord te vinden is. In het standaard werk Horoscope Symbols van Robert Hand wordt geen apart hoofdstuk gewijd aan de begrippen ziel en persoonlijkheid. Dit is in overeenstemming met wat gebruikelijk is in de astrologische literatuur. Het begrip ziel komt in de definíties van Hand niet voor, maar wel het begrip persoonlijkheid. Hij koppelt het begrip aan Eerste Huis Als volgt: [ tabellarisch lezen ]

Innerlijk Relationeel Extern
Persona [ masker ] Het raakvlak dat de brug slaat tussen het zelf en de wereld. Het beeld dat iemand van zichzelf heeft en het beeld dat iemand van zichzelf aan anderen laat zien. Persoonlijkheid. Uiterlijk. Het besef van polarisatie tegenover iemand of iets buiten hem/haar zelf. Het zelf als actief handelend medium. Wij tegenover Zij. Het groepsaspect van iermands persoonlijkheid, maar dan alleen als tegengesteld aan een andere groep.


Dit geeft wel - zij het in een moeizamer formulering - zo ongeveer weer wat de gemiddelde astroloog te berde brengt als het gaat over de ascendant en het eerste huis van de horoscoop. Men spreekt bij voorbeeld van

Scorpio Rising personality: de persoonlijkheid van schorpioen ascendant.
Die wordt dan als volgt gekarakteriseerd:
Rising signs show what a person does when something takes their interest. Scorpio shows a long memory and Scorpio needs to act when something does not 'fit', a bit of a detective.

You are are friendly and while you can be rather quiet, you have quite a gregarious personality and don't mind being in the spotlight. It is highly unlikely that you have that sinister or mysterious personality which popular literature tends to associate with the sign of Scorpio, but you are a keen observer and a shrewd speculator.


Een ander citaat:
The first house says something about your physical body, personality, and self. So, the sign there will describe these things about you.

Your Rising sign is the part of you that other people see, your outward personality, and your facade. This is the side of you that you allow the world to see.


Daarnaast wordt ook gesteld dat iemand zich eigenlijk helemaal niet bewust is van hoe anderen hem/haar zien. Dus: dit is wat ik wil laten zien, maar ik weet helemaal niet dat dat zo is. Een van die vele rare tegenspraken die zo volop te vinden zijn in de astrologische literatuur.

De persoonlijkheid is in dit soort opvattingen dus het punt waarop iedereeen alle anderen in de maling neemt volgens astrologen.

Alternatively, we often do not even know this side of ourselves consciously. Having insight to the ascendant in the chart can tell us how other people view us, how we come off to the world, and outside mannerisms we have that usually have nothing to do with the REAL us. Remember, this is not a reflection of character, but of your wall or facade you show the world and your defense system.


Wat is het nu: echt of niet echt?

Many astrologers refer to this point in the chart as the “mask” you present to the outside world, but don’t let this mislead you. Your mask is very much a part of who you are; it’s the part of you that you allow others to see. These are the personality traits and needs you’ve chosen to make others aware of from their very first impression of you.


Maar dan blijkt ook ineens de zon een belangrijke rol te spelen. En zijn er "zonneteken persoonlijkheden".

Sun sign personalities are easily found almost anywhere.

The Sun Sign is also (usually) the most obvious part of the personality.
Dus: Nu ineens niet de ascendant die iedereen ziet, maar het Sterrenbeeld , want dat is de zon in de horoscoop. Maar het wordt nog ingewikkelder

The Sun and Rising sign harmonize together to form the personality, with the latter acting as the front door

the moon, sun, rising sign all combine to make up our personality

A minute either way can make considerable difference in the personality and development of the new born soul.


Dus: volgens Hand vind je de persoonlijkheid in het eerste huis, volgens de meeste andere astrologen is het een samengaan van ascendant met zon en volgens sommigen ook nog de maan erbij.

Liever andere opvattingen dan de mijne: click op de afbeelding

Bewijs?

Iedereen die zich in de wetenschap serieus neemt, probeert uit te zoeken welke van de definities de juiste is. Ja zelfs of er wel een de juiste is. Dat gaat via controle in de werkelijkheid. Dit aspect ontbreekt echter in de astrologische literatuur. Er is dus geen bewijs voor dat de toewijzingen juist zijn. Het enige bewijs is iemand zegt dat het zo is.
Dr Martin Boot en Astrologie.

Mijn houding tegenover astrologie is er een van bewondering, enthousiasme en wetenschappelijk onderbouwde kritiek.