Astrologie in het dagelijks leven, tweede druk: e-boek...


dr. Martin Boot: Astrologie in het Dagelijks Leven
ISBN 90-72549-26-3, 164 pagina's, Uitg Anima Boeken, 2e druk Lieveren, 2007: e-boek

ASTROLOGIE IN HET DAGELIJKS LEVEN

een practische inleiding in astrologisch denken

dr martin boot

Wat behandelt het boek?

: de inhoud van het astrologisch denken, geen astrologische techniek

Er zijn veel boeken geschreven over astrologie. In deze boeken gaat het voor een belangrijk deel over de techniek van de astrologie. Daardoor zijn die boeken meestal niet goed te volgen voor degene die alleen als leek in astrologie geinteresseerd is.

Over het gewone leven met zijn vragen als

  • wie ben ik?,
  • waar liggen mijn talenten,
  • hoe doorbreek ik de impasse in mezelf,
  • wat is de betekenis van een partner,
  • hoe leg ik een goed fundament onder mijn leven zodat er voor mij ook geluk gloort,
  • hoe vind ik het werk dat bij me past?
  • hoe zit het met geld verdienen bij mij?
  • en .....
Je zoekt tevergeefs concrete antwoorden op die vragen in de gewone astrologische literatuur, laat staan dat je aanwijzingen krijgt hoe je alles aanpakt om tot verbetering te komen.

Toch is het belangrijkste wat de astrologie te bieden heeft, het astrologisch denken, dat juist heel concreet op al die vragen ingaat.

Het astrologisch denken gaat ervan uit dat alles uit 12 delen bestaat. Ieder proces, maar ook ieder geheel, innerlijk of uiterlijk. Alles, ook het innerlijk leven berust volgens de astrologie op 12 principes. Je zou kunnen zeggen: het gebouw van je leven heeft 12 vertrekken.

Die vertrekken en de samenhang daartussen behandel ik in dit boek. Het gaat dan bij voorbeeld over het belang van je Ik, het belang van je lichaam, van je partner, van delen met een ander, van denken. Steeds vanuit de vraag: Hoe speelt dat een rol in mijn dagelijks leven? Ik behandel dus geen mooie en abstracte theorieen maar de concrete vragen waar mensen mee zitten.

Ik vertaal dat in een serie practische vragen aan de hand waarvan je je eigen situatie kunt testen. Als proef op de som geef ik steeds bij ieder principe als samenvatting het portret van een kind dat dat principe in sterke mate naar buiten brengt.

Door dit alles is dit het eerste boek over astrologie dat geschreven is voor iedereen. Het brengt het nuttige van de astrologie en laat de techniek en de details over aan de specialisten.

Voor wie?

Dit boek is voor iedereen die inzicht wil krijgen in zichzelf en die daarbij gebruik wil maken van de oudste kennis die de mens over zichzelf heeft, en wel op een manier dat je er in de dagelijkse practijk iets aan kunt hebben. Tot die dagelijkse praktijk behoort ook de opvoeding van kinderen.

Het boek is ruim 20 jaar gebruikt in mijn psycho-therapeutische praktijk. De nieuwe e-book verzie bevat een zoekfunctie, waarmee alle begrippen kunnen worden ingegeven zodat de lezer nu nog meer profijt kan hebben van dit door de praktijk gelouterde boek.

Bestel het boek Astrologie in het dagelijks leven

  • Prijs : € 15.,=
  • Na betaling volgt toezending via e-mail


U betaalt: € 15.=

Geef product aan

Vermelden Dagelijks Leven onder "geef product aan" Na bestelling neem ik contact met u op.