De midlife crisis.

E-boek


Dr Martin Boot: De midlife crisis. Je weg naar liefde, harmonie en geluk. ISBN 90-8759-008-313:978-90-8759-008-6.
Derde herzien druk 2006, inclusief uitgebreid register.


In dit boek wordt uitgelegd hoe je concreet omgaat met dit belangrijke keerpunt in je leven. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en gesprekken wordt duidelijk wat je te wachten staat in je midlife crisis en hoe je er het best mee omgaat. Door de helderheid die ontstaat in de gesprekken krijg je houvast om verder te gaan. Een boek over mensen van onze tijd, een boek voor mensen die uit het leven willen halen wat erin zit. De midlife crisi is bij uitstek de periode om de bakens te verzetten.

Inhoud
Inleiding 8
 • Opbouw van het boek 9
 • Voor wie is dit boek bedoeld? 11
 • 1: DE MIDLIFE-CRISIS: Waar gaat die over? 11
 • HET GESPREK 12
 • THEMA'S in het gesprek 17
 • Hoe past de midlife-crisis in het leven als geheel? 18
 • Astrologie 19
 • De TIJD: Het cyclisch verloop van groeiprocessen of ASTROLOGIE en CRISES 19
 • Astrologie en Cycli 20
 • Nieuwe maan 21
 • Eerste kwartier 21
 • Volle maan 21
 • Laatste kwartier 22
 • Van laatste kwartier naar nieuwe maan 22
 • De aard van de cycli 23
 • Spiraal 23
 • Psychische centra 23
 • De midlife-crisis 25
 • Elementenleer 25
 • SAMENVATTING 27


 • 2 De VOORBODE van de midlife-crisis: Om het 35e levensjaar 28
 • De vormcyclus van het leven: de zeven jaars-cyclus 29
 • Tweedeling 29
 • Driedeling/
 • vierdeling 30
 • Zevendeling 30
 • Om misverstanden te voorkomen 38
 • THEMA'S in het verhaal van Mw. K. en haar man 39
 • Confrontatie met de dood 40
 • Wat is er misgegaan? 41
 • Gewoonten: Normen, waarden, image, verantwoordelijkheden 42
 • De polariteit: Aanpassen / niet-aanpassen 43
 • Wat verhindert mensen om de kijk op zichzelf te veranderen? 44
 • Wat is de prijs van je alleen maar aanpassen? 45
 • Hoe doorbreken we de impasse? 46
 • SAMENVATTING 47


 • 3 DE KLAROENSTOOT: veranderingen 48
 • Managers 49
 • De krant 49
 • Gebieden 50
 • Problemen: Veranderen; beslissen; tijdsdruk; schuldgevoel 50
 • Oplossingen 50
 • Schuldgevoel; verantwoordelijkheid 51
 • De druk van de tijd: Torschluβpanik 52
 • Beslissingen nemen 53
 • THEMA'S 55
 • Volwassen 56
 • Valkuilen en antwoorden 57
 • Bij 1: de plotselinge gebeurtenis 57
 • 2: Oplossingen zoeken 58
 • 3: Schuld- en verantwoordelijkheidsgevoel 58
 • 4: Gevoel van eigenwaarde 59
 • 5: Het is twee voor twaalf: Torschluβpanik 60
 • 6: Beslissingen nemen 63
 • Het lichaam: Hier en Nu 63
 • Timing van de klaroenstoot en inhoud van de midlife-crisis 64


 • 4 ANGST 67
 • Ben ik gek? 67
 • Taboe 71
 • Angsten die bij het leven horen 72
 • Angst bij kinderen 72
 • 1 Angst voor vreemden 72
 • 2 Angst om aan je lot te worden overgelaten 72
 • 3 Bang voor donker 72
 • 4 Angst om je te bezeren 73
 • 5 Angst voor de dood en angst om een ouder te verliezen 73
 • Angst bij volwassenen 73
 • Omgaan met angst, 1 74
 • Angst is een teken dat je leeft 75
 • Medicijnen 76
 • Omgaan met angst, 2 76
 • Vertrouwen 76
 • Bang voor angst: angst en fantasie 77
 • Voorbeeld 77
 • Angsten bezweren 78
 • Activiteiten 78
 • Kopen 79
 • Hoe komt het dat middelen tegen angst niet helpen? 79
 • Alcohol en andere verdovende middelen 79
 • SAMENVATTING 80
 • 5 BEELDEN: De pijn van illusies 80
 • Nu ken ik mezelf 80
 • Ideeën en beelden 81
 • Ideeën, beelden, illusies 83
 • Het esoterisch denken 83
 • Uitgangspunt 83
 • Bewustzijn en Denken 84
 • Ideeën 84
 • Ideeën zijn nooit gelijk aan de werkelijkheid 85
 • Overgeneraliseren: de persoonlijke mythe 85
 • Schuldgevoel 85
 • Idealen en frustraties 86
 • Nuchterheid 87
 • Communicatie 87
 • Oordelen en nuchterheid 87
 • Geen veroordelingen, geen waardeoordelen 88
 • Samenvatting 88
 • Ziekte verkeerde ideeën 89
 • Ideeën, denken en het lichaam 89
 • Derde gevaar van ideeën en denken 90
 • Illusies 90
 • Het leven vereist een volledige inzet. 91
 • Timing van de beeldenstorm 91
 • Neptunus 92
 • Het Neptunus-principe en Liefde 93
 • Overgave 93
 • Paradijs en ellende 94
 • Lichaam en ego 94
 • Uitbreiding van ervaring 94
 • Beperking van leven 94
 • Leven op aarde 95
 • Ellende 95
 • De geest is leven: de geest is het Zelf 95
 • Ellende is noodzakelijk 95
 • 6 HET VERLEDEN: Sterf en ontsta op­nieuw of: Het einde van de midlife-crisis 96
 • Ouders, beelden en schuldgevoel 96
 • De misverstanden over de relatie tussen ouders en kinderen 101
 • De ouderbeelden in persoonlijke relaties 105
 • Ouderbeelden in relaties 110
 • Samenvatting: Thema's in het gesprek 112
 • In het gesprek kwamen de volgende kernthema's aan de orde: 112
 • 1: Schuldgevoel 112
 • Schuldgevoel 112
 • Timing van het probleem met de ouderbeelden in de midlife-crisis 113
 • Het geestelijk principe dat wordt aangeduid met Pluto 114
 • Dwangmatig 115
 • De Dood 116
 • Transformatie 116
 • De moeilijke tussentijd 116
 • Wat zou je doen als je morgen doodgaat? 117

 • 7 BIJZONDERE TALENTEN: het zoge­naamd paranormale 118
 • Intuïtie 119
 • Omgaan met zogenaamd paranormale talenten 121
 • Persoonlijke problemen in verband met het zogenaamd paranormale 122
 • 8 LICHAMELIJKHEID EN SEXUALITEIT 124
 • Menopauze 125
 • Klachten 126
 • Mannen 126
 • Lichamelijkheid 127
 • Seksualiteit 130
 • Mannen en vrouwen in de midlife-crisis 133
 • Hart en geslacht 134
 • De communicatiekanalen van het hart 134
 • Ontwikkeling van de seksualiteit 135
 • Tekenen van psychische volwassenheid 136
 • Tekenen van een duurzame seksuele relatie 137
 • 9 DE BELOFTE VAN DE MIDLIFE-CRISIS: Het leven in je eigen hand 139
 • 139
 • Leven 140
 • Lichaam en ego 140
 • Uitbreiding van ervaring 140
 • Beperking van leven 141
 • Leven op aarde 141
 • Ellende 141
 • De geest is leven 141
 • Ellende is noodzakelijk 141
 • Hulp 143
 • Universitair-Wetenschappelijke hulpverlening 143
 • Alternatieve hulpverlening 144
 • Esoterische psychotherapie 145
 • Kenmerken van de esoterische psychotherapie 146
 • Diagnose en anamnese 146
 • Indicatie 146
 • Welke esoterische techniek voor wie? 147
 • Geen psychotherapie, maar gewoon leren: scholing in praktische eso­terie 147
 • Bestel het boek "de midlife crisis

  • Prijs inclusief porto en verzendkosten : € 17,50=
  • Na betaling volgt toezending per e-mail.


  Bestelling via PayPal: je bestelt bij AstroBoot en betaalt vooraf op veilige wijze via paypal; je gebruikt dan je credit card of je maakt een paypal account aan. Alles is sterk beveiligd. aflevering e-boek per e-mail .
 • De Midlife Crisis kost € 17.50 verzendkosten inbegrepen.