Astrologie algemeen

Energetische astrologie is ouder en dieper dan de normale westerse.
 
astrologie algemeen
Zie hier voor het eerste deel van Astrologie Algemeen.

Met het boek van Ram tot Vissen , Servire, Katwijk, 1981 vestigde ik mijn naam op het gebied van de astrologie. Het behandelt de westerse exoterische variant. Mijn inzichten zijn inmiddels verdiept en veranderd. Zo meende ik toen dat psychologische astrologie esoterisch van aard was.

Nu is het zelf wel een esoterische techniek, maar de psychologische astrologie werkt de standpunten van Ptolomeus uit en is dus exoterisch van aard. Ik meende toen nog dat Finicino meer moest worden gezien als bron van de psychologische astrologie, een vergissing zoals ik nu heb geconstateerd bij de uitwerking van mijn eigen astrologische methode.

De exoterische variant is de basis voor iedere vorm van astrologie beoefening, en biedt ook de meest simpele toegang tot dit gebied van menselijke kennis. Vandaar het boek Van Ram tot Vissen.

De uitgangspunten

zelfontplooiing Net als alle wetenschappen heeft de astologie vaste uitgangspunten die dienen om de werkelijkheid in een bepaald verband te zien. Deze uitgangspunten vormen een sluitend geheel, waardoor waarnemingen in een zinvol verband worden gebracht.

Iedere wetenschap gaat uit van een serie vooronderstellingen. Zo gaat de taalkunde er van uit dat er zinnen bestaan in taal. De medische wetenschap gaat uit van de 'wet van oorzaak en gevolg'. Dat wil zeggen dat bepaalde handelingen en omstandigheden heel bepaalde gevolgen hebben. Door dit uitgangspunt vast te houden is bijvoorbeeld ontdekt dat het niet bevorderlijk is voor een goede gezondheid om veel te roken.

Zo werkt de menselijke geest: het begint met een idee. Is dat idee gevonden dan kunnen ervaringen in een geordend verband gebracht worden. Uit dat verband kan een mens dan weer lering trekken. Door die lering worden de oorspronkelijke ideeen bijgeschaafd, waardoor ingewikkelder verbanden kunnen worden gelegd. Dan begint opnieuw de fase van controleren, waarnemen, enzovoorts. Zo groeit het weten van de mens.

astrologie

 

Astrologie als wetenschap<

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image Het belangrijkste uitgangspunt in het astrologisch denken is de stelling dat niets verloren loopt in de kosmos en dat er een verband bestaat tussen al het zijnde. Er zijn mensen die zich kunnen vinden in een dergelijk uitgangspunt en er zijn mensen die er zich niet in kunnen vinden. Zo zijn er wiskundigen en taalkundigen, natuurkundigen en psychiaters. De beoefenaars van deze en alle andere takken van wetenschap voelen zich wel bij de uitgangspunten van hun wetenschap, ze vinden nieuwe uitgangspunten of bevestigen door nauwgezet onderzoek en serieuze waarnemingen de zin van de oude uitgangspunten.

Naast het algemene uitgangspunt, het niet bewijsbare, het intuitieve deel staat een tweede: astrologie berust op waarneming. De zogenoemde astrologische wetten worden gecontroleerd, de veronderstelde werking wordt vastgesteld. Is het niet mogelijk door waarneming vast te stellen wat wordt beweerd, dan wordt die stelling verworpen. Astrologie is dus geen geloof.

temperamentenleer
 
 
image

Dit schreef ik in 1981, maar al snel bleek dat ik te optimistisch was. Deze stellingen gelden voor mijzelf, maar niet voor de gemiddelde astroloog Normaal worden de stellingen niet gecontroleerd, ze worden als dogmas behandeld; onderzoek is in astrologen kring verdacht en kritische onderzoekers worden geweerd en verdacht gemaakt als personen die DE astrologie in een slecht daglicht willen zetten. Dom en het bezorgt astrologen en astrologie een slechte naam.

Kijk ook eens hier De Geboortehoroscoop