astrologie als alibi

Ik kan er niets aan doen: het staat zo in mijn horosoop.
 
image

Een van de manieren waarop iemand kan omgaan met astrologie, kan worden gevat in de uitspraken:

De gebeurtenissen in mijn leven daar heb ik geen invloed op. Ze worden bepaald door de standen in mijn horoscoop.

Mijn kartakter en persoonlijkheid liggen vast in de standen van mijn horoscoop.

Geluk in de liefde ligt vast in mijn horoscoop.

 
 
Deze opvatting berust op een gebrek aan inzicht in wat Astrologische informatie inhoudt. Ik zal dat laten zien aan het dramatisch

Voorbeeld Tristan van der Vlies.Gedeeltelijke interpretatie horoscoop Tristan van der Vlies
U wilt uw eigen weg zoeken en niet van anderen afhankelijk zijn. In emotionele zaken bent u echter heel verdedigend ingesteld, laat mensen niet dichterbij komen en krijgt zodoende moeilijkheden met andere mensen. Van tijd tot tijd leeft u die neiging om zelfstandig te zijn uit door alleen maar in de contramine te zijn volgens de horoscoop. U beseft daarbij niet dat u daardoor afhankelijk bent van anderen. Om namelijk steeds nee te kunnen zeggen, hebt u een ander nodig die eerst ja zegt.

In de omgang met mensen hebt u een groot gebrek aan gematigdheid volgens de horoscoop. Uw eerste reactie op iets onverwachts is ook agressie. Een van de belangrijkste lessen die u moet leren is dan ook, anderen een beetje tegemoet te komen.

Uw horoscoop duidt erop dat u zich zeer bedreigd voelt door afwijkende meningen. Die ziet u onbewust als een aanval op uw eigen bekwaamheid. Mensen met een afwijkende mening kunt u dan ook op grove wijze aanvallen. Zelfdiscipline is een centraal begrip voor u om met dit geheel te leren omgaan.

In uw beroeps- en huiselijk leven ondervindt u volgens de horoscoop veel moeilijkheden zolang u deze onbewuste bron van agressie niet onder de knie hebt. Dit vooral als u uw beroepsmoeilijkheden ook mee naar huis neemt, of andersom de huiselijke moeilijkheden mee naar uw werk. Aangezien u zelf de spanning steeds veroorzaakt, is het ook het beste om zelf voor uitwegen en oplossingen te zoeken en u niet op te stellen als een eisend kind dat steeds vindt dat de moeilijkheden aan de ander liggen en vindt dat de ander ze dan ook maar op moet lossen. Vindt u die uitwegen niet, dan ontstaan moeilijk te helen wonden bij de mensen om u heen.

Het is moeilijk om met u samen te werken zolang u zoveel last hebt van zelfonderschatting. Dat is namelijk de bron waar deze agressie vandaan komt. Wel uit u zich steeds krachtig en sterk, maar dat is meer een angst voor de klap die u zult krijgen dan dat het echte kracht is. Wel hebt u een buitengewoon groot vermogen om wel tot echte kracht te komen en te vechten voor een goed doel.

Wat ook een probleem kan zijn is dat u wel veel eisen aan anderen stelt, maar zelf veel minder bereid bent, ook water in de wijn te doen of u op dezelfde manier in te zetten als die u van de ander eist.

Liever andere opvattingen dan de mijne: click hieronder

Als u het bovenstaande herkent is het volgende wellicht een goede raad: Probeert u uw behoefte aan vrijheid uit te leven. Probeert u er een aparte plaats voor in uw leven in te ruimen. Gewoon uw gang gaan zonder schuldgevoel en zonder er een ander mee te kwetsen, dat wil zeggen: laat u het zover niet komen, handelt u vanuit uw zelfvertrouwen. Ook u hebt recht om de dingen te doen die u prettig vindt. U zult dan zien dat mensen u niet in de steek laten, iets waar u op grond van uw jeugdervaringen en met name de ervaringen met uw moeder bang voor bent volgens de horoscoop.

Volgens de horoscoop bent u geneigd, een fantasie-wereld op te bouwen en daarin te gaan leven. Voor u zijn internet en televisie daardoor met groot gevaar omgeven. U heeft grote moeite om in te zien dat deze fantasiewerelden gevaarlijk en niet echt zijn. Daarbij draait bij u alles om wrok over wat u volgens uw fantasie is aangedaan.

Volgens de horoscoop bent u gemakkelijk in staat om grote brokken en ongelukken te veroorzaken.Commentaar Zonder twijfel een problematisch iemand en iemand die bepaald niet gemakkelijk is in de omgang. Maar om nu te beweren dat deze horoscoopstanden een massamoordenaar voorspellen of afdwingen. Dat is gewoon kolder. De ontsporing van Tristan ligt compleet buiten de astrologie en werd veroorzaakt door factoren waar de astrologie geen weet van heeft.

Het is dus niet zo dat een horoscoop bepaalt wie je bent. Een horoscoop geeft wel heel behartenswaardige informatie.

Andere bekende personen die dezelfde geboortedag en dus geboortestanden hebben zijn bij voorbeeld: Erika Sawajiri en Felix Hernandez.

Liever andere opvattingen dan de mijne: click hieronderEen duidelijker bewijs dat horoscoop standen niet de oorzaak zijn van iemands leven en karakter is niet te geven. Immers ze hadden dan of alle 3 massamoordenaar, of alle drie filmster of alle drie honkbal kampioen moet zijn.

U ook?

U wilt nu een professionele analyse van uw horoscoop laten maken op de manier waarop die van Tristan werd geinterpreteerd? Dus niet in termen van "jij bent dit "en "jij bent dat", maar "de horoscoop geeft de volgende informatie." en wat daarmee te beginnen?

Wanneer u een dergelijke horoscoop wilt bestellen, kunt u gebruik maken van de geboortehoroscoop van AstroBoot. Deze kost e 35,=.

Bestellen via PayPal: u betaalt voorafBestellen via PayPal: u betaalt vooraf
Na betaling volgt het formulier waarop u uw geboortegegevens invult. Direct na ontvangst krijgt u bevestiging en bericht.


Voor een overzicht van alle pagina's op astroboot die expliciet over Horoscopen zie onder deze link.