Astrologie als Model, deel 2In het opstel Astrologie als model heb ik laten zien dat de werkelijkheid niet wordt weergegeven in de horoscoop. Dat komt doordat wij mensen de werkelijkheid niet direct kunnen benaderen en moeten werken met afbeeldingen of modellen.

Blauwdruk of bouwtekening.

Het is dus niet zo dat je kunt zeggen: De horoscoop vertelt je wie je bent. Uit onderzoek blijkt dat ook steeds. Men heeft daar echter steevast de verkeerde conclusie uit getrokken. De conclusie namelijk dat astrologie flauwekul zou zijn en/of bedrog. Dat alles maar een eindje verzonnen is en dat iedereen nu eenmaal alles gelooft. Er zijn zelfs astrologen die deze opvatting huldigen. Zie bijvoorbeeld Dean .

Wat er niet klopt [ en dat is heel wat ] aan de manier van onderzoek van Dean etc kan de geinteresseerde nalezen op Elwell.. Het belangrijkste punt dat ik daar hier aan toevoeg luidt: de groep van Dean gaat uit van een foute definitie van astrologie.

Wat is een horoscoop?

Om te begrijpen wat een horoscoop is kan ik het best een vergelijking maken. De vergelijking namelijk met een bouwtekening of blauwdruk. Een bouwtekening is niet identiek aan het gebouw. Zo ook is een horoscoop niet identiek aan de persoon die erbij hoort.

Een bouwtekening is niet een stapel stenen. Toch zal niemand de architect voor een bedrieger uitmaken wanneer hij de bouwtekening presenteert als aanduiding voor het te maken gebouw. Evenmin zal een architect zijn klant vertellen dat hij ooit in de tekening zal wonen. Toch is het iedereen duidelijk hoe waardevol en zelfs noodzakelijk het is om een bouwtkening te maken voordat met de bouw van een huis begonnen wordt.

En nu pas ik de vergelijking toe op astrologie. Wie beweert dat iemand zijn horoscoop is, maakt juist deze fout. Zou als architect dus juist wel vertellen dat de tekening identiek is aan het te bouwen huis. Wie nu echter de conclusie trekt dat astrologische informatie flauwekul is omdat iemand niet gelijk is aan een horoscoop en dat deze informatie dus op niets berust, weet niet waar het over gaat.


astrologie en horoscopenesoterischexoterisch


Levenstaak rapportU kunt natuurlijk ook een van de rapporten bestellen, bij voorbeeld uw levenstaak-rapport

Dit rapport beschrijft de grote lijn van uw levenstaak en geeft tevens wat aanwijzingen in verband met persoonlijkheidskenmerken die interfereren met uw levenstaak. Het geeft antwoord op de volgende vragen:
  1. Wat is uw taak in dit leven?
  2. Op welk gebied ligt uw levenstaak?
  3. Waar ligt de meeste vooruitgang in dit leven?

    Toelichting: Ieder leven heeft een naar de toekomst gericht aspect. Daar ligt de meeste vooruitgang verborgen. Het spreekt voor zich dat die vooruitgang alleen plaats vindt bij actieve deelname van u zelf..
  4. Hoe blokkert u uw levenstaak?
  5. Welke ontwikkelings, c.q. doorgangsfasen maakt u door?
  6. Wanneer vinden die plaats?

Levenstaak

Prijs: $95.=
Onder "welk raport" vult u in Levenstaak. Wanneer PayPal uw bestelling bij me meldt neem ik binnen 24 uur contact met u op voor uw geboortegegevens.

Welk rapport?

Astrologie Professioneel, want wetenschappelijk onderbouwd

Dr Martin Boot dus.

Nog vragen?


Zoeken op Astroboot