Astrologie en werkelijkheid

Geeft de horoscoop de werkelijkheid aan en kan astrologie worden gebruikt als objectieve wetenschap?

 
image

Astrologie als model

.

Voor je met een astroloog in zee gaat, moet je weten, welke positie hij/ zij filosofisch gezien inneemt. Of hij/ zij vindt dat alles in je horoscoop te vinden is en dat de mens niet meer is dan zijn/ haar horoscoop staat. Dat astrologie dus de superwetenschap bij uitstek is. Die de werkelijkheid objectief beschrijft.

Wie deze opvatting huldigt, noem ik astroloog. Qua bewustzijn valt dit type onder de eerste twee fasen. Zie Astrologie en bewustzijn

De tweede manier is astrologie en de horoscoop niet zien als een beschijving van de werkelijkheid. Maar als een projectie van de mens. Dat het wetenschappelijk model van oorzaak/gevolg denken niet past bij de astrologie. Wie deze opvatting huldigt, noem ik esotericus

Dit verschil in opvatting is fundamenteel en bepaalt ook welk nut je kunt ontlenen aan het contact met iemand die astrologie gebruikt.

De astroloog ziet dus de astrologie als de werkelijkheid. De esotericus ziet de Astrologie als model. Als model voor de werking van de menselijke geest en de psyche. Dus niet als model voor de voorspelling van gebeurtenissen, beurskoersen, karakter, archetypen etc.

Seizoenen Op zijn ontdekkingstocht ontdekte de mens dat er in de wereld van de belevenissen - net als in de natuur - "seizoenen" zijn. En dat het goed is daarin mee te gaan.

Er is een tijd van geluk en een tijd van verdriet. Er is een tijd van groei en er is een tijd van bevestigen en sterk worden. Die verschillende seizoenen horen bij elkaar. Als je de winter overslaat, heb je in de volgende zomer geen perzikken.

Astrologie als model Een van de modellen die de mens ontwikkelde om deze seizoenen te achterhalen is de astrologie. De astrologie is dus een analogie en niet de werkelijkheid zelf. Het is onze fantasie, onze spiegeling van de werkelijkheid.

Dat wil zeggen: iedereen bepaalt voor een groot gedeelte zelf hoe hij/ zij met gebeurtenissen [ "het lot"] omgaat, welke kansen hij /zij ziet, welke worden opgepakt, welke blijven liggen. Dat velen zich daarvan niet bewust zijn is een ander verhaal.

De astrologie geeft een handvat, een model, van hoe iemand de eigen "wereld" opbouwt. 

Horoscoop

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image De astrologische informatie wordt samengevat in de horoscoop. Uit dit geheel volgt
  1. De mens zelf is meer dan zijn / haar horoscoop.
  2. Niemand is slaaf van zijn/haar horoscoop
  3. De horoscoop bevat geen vastliggende, zgn harde informatie.
  4. Iedereen is vrij om met de seizoenen mee te gaan of niet
  5. Iedereen is vrij om de horoscoop te gebruiken of niet.
  6. Wie deze kennis niet gebruikt, is niet minder of achtergesteld bij iemand die het wel doet
Wie echter de winter wil overslaan, moet niet jammeren als er dan in de zomer geen perzikken op tafel komen.

Symbool Astrologie werkt met symbolen en symbolen zijn woorden of signalen en tekens die een volledige emotionele en spirituele eenheid samenvatten. Ze zijn niet gelijk aan die eenheden, maar ze geven je de mogelijkheid om op weg te gaan. Een soort houvast waar wij mensen behoefte aan hebben. We kunnen de echte werkelijkheid namelijk niet direkt "pakken". Je kunt ervaringen alleen ervaren, maar een symbool kan je helpen, de ervaringen te ordenen. Voor dat laatste kan o.a. astrologie worden gebuikt.

Astrologie is daarbij niet beter dan of superieur aan welk ander model dan ook. Het bevat een bepaald stukje, zoals een ander model weer een ander deel van de werkelijkheid in kaart probeert te brengen.

Wat betekent dit concreet? Astrologie als model: implicaties
 
 
 
image

Meer weten: kijk hier eens.