Astrologie als taal

Astrologie als taal is geen taal die vergelijkbaar is met Nederlands: het is een metataal waarin de basis-elementen uit een willekeurig astrologisch stelsel worden gebruikt als semantische primitieven.

Astrologie Onder astrologie versta ik ieder stelsel dat gebruik maakt van astrologische basis-elementen. Hieronder vallen dus o.a. de westerse, chinese, egyptische, afrikaanse, vedische, indische, keltische stelsels.

semantische primitieven westerse astrologie

In al deze stelsels wordt de tijd van het jaar gebruikt als een semantische primitieve. Per stelsel verschilt de concrete invuling daarvan.

In onderzoek is echter gebleken dat voor de westerse astrologie de tijd van het jaar niet een echte primitieve is, maar een samengestelde. Dat is ook theoretisch zo. De basis bouwstenen zijn hier namelijk: de
 1. elementen: vuur, aarde , lucht, water, ether
 2. kwaliteiten: hoofd, vast, bewegelijk
 3. planeten: zon, maan , mercurius, venus, mars, jupiter, saturnus, eventueel aangevuld met uranus, neptunus, pluto
 4. aspecten, dat wil zeggen numerologische verhoudingen, gebaseerd op de getallen 1,2,3,4,5,6
 5. decanaten, onderverdeling in eenheden van 10 graden
 6. graden van de dierenriem
 7. zogenoemde vaste sterren


semantische primitieven chinese astrologie

De basis bouwstenen van de chinese astrologie zijn minstens even gedetailleerd. Ook hier spelen de planeten een belangrijke rol bij voorbeeld. Binnen het kader van AstroBoot gebruik ik echter alleen de volgende:
 1. elementen: metaal, water, hout, vuur, aarde
 2. polen: yin en yang
 3. uren: onderverdeling van de dag in 12 segmenten
 4. dagen, 28 verschillende
 5. dubbele weken, 26 verschillende van 14 dagen
 6. het jaargetijde: 5 verschillende zie de elementen
 7. jaren: 12


semantische primitieven egyptische astrologie

De basis bouwstenen van de egyptische astrologie zijn gedetailleerd. Binnen het kader van AstroBoot gebruik ik de egyptische astrologie voor het uitwerken van de spirituele horoscoop. Daarvoor dienen de 12 goden.Nut van deze manier van denken

Deze manier van omgaan met de uitgangspunten van de astrologie is ongewoon en bij mijn weten ook nergens vertoond. Wat is het nut ervan?

 1. Het vormt een serieuze aanzet tot een volwaardige theorie. Theorievorming ontbreekt op dit gebied. Met als gevolg dat "onderzoek" gaat over bijzaken als "Is wat astroloog x zegt onzin of niet?" Alle mij bekende onderzoek gaat over dit soort bijzaken en raakt het gebied zelf nooit.
 2. Alle vormen van astrologie vallen hieronder. Het is goed te beseffen dat alle kulturen hun eigen vorm hebben ontwikkeld en dat die allemaal hun eigen specifieke bijdrage leveren aan het antwoord op de vraag "Wie ben ik?". Geen ervan is superieur aan de andere
 3. De grenzen van het gebied kunnen worden bepaald. Dit is van groot belang, omdat bij voorbeeld bij een trefzekere horoscoop interpretatie eerst moet worden uitgemaakt wat het bewustzijns-niveau van de bezitter van de horoscoop is. De beantwoording van deze vraag valt buiten de competentie van de astroloog. Een ander voorbeeld vormt de therapeutische toepassing van astrologische kennis die eveneens buiten zijn/haar competentie valt.
 4. Onderzoek naar uitspraken en stellingen heeft een solide basis: zin kan worden gescheiden van onzin. Zo kan b.v. het onderzoek naar de waarde van sterrenbeelden wat zinvoller worden aangepakt dan te doen gebruikelijk.


Astrology Overigens worden ook onderdelen van de westerse variant gebruikt als meta taal. Zie bij voorbeeld het boek "Persoon en Planeet" uit 2002 van Dr J Van Rooij en H de Groot, waarin de combinatie van sommige hemellichamen wordt gebruikt als meta theorie voor een psychologische persoonlijkheidsleer.


astrologie en horoscopenesoterischexoterisch
Astrologie Professioneel, want wetenschappelijk onderbouwd

Dr Martin Boot dus.

Nog vragen?