horoscoop Lisbeth Salander

Astrologie wetenschappelijk onderbouwd en to the point: AstroBoot

horoscoop Lisbeth Salander

Zoeken op AstroBoot Horoscopen
horoscoop flower

Karakter en levensloop van Lisbeth Salander is hier te vinden. Interessant aan dit personage is dat het een romanfguur is. Een figuur met eem opmerkelijke persoonlijkheid, Ze lijdt aan het syndroom van Asperger. Een ontwikkelingsstoornis met als beangrijkste kenmerken

 1. beperkingen in de sociale interactie
 2. een beperkt repertoire aan interesses en activiteiten
 3. normale tot hoge intelligentie
 4. een gemiddelde neiging tot het maken van contact
Verdere kenmerken zijn een diep gestoorde geweldrelatie met de vader, geweld, ook en vooral in sexueel opzicht. Het is een karakter uit een roman met het voor Zweden zo typische onderwerp geweld tegen vrouwen. Lisbeth Salander is extreem wraakzuchtig en gewelddadig tegen mannen.

Astrologisch gezien is dit een interessant gegeven. De schrijver laat haar geboren worden op de dag van Walpurgisnacht. 30 april. De vraag is nu: laat de horoscoop van deze dag in 1978 de genoemde persoonlijkheidskenmerken zien?

Geboortetijd. Het personage heeft in de roman geen geboortetijd. Het gaat om een algemeen bekend persoon met het kenmerk vroeg rijp, vroeg rot. Dit is een van de kenmerken van zon in het tiende huis. Dus ik neem als geboorteijd 12:00 smiddag en voor Zweden Stockholm. Daarbij hoort de volgende Horoscoop Lisbeth Salander

Gewone analyse. Een bekende valkuil uit de gewone astrologische analyse is de volgende. Het personage is bekend, aslmede levensloop en persoonlijkheid. Zoek er nu horoscoopstanden bij. En ja, die zijn natuurlijk altijd te vinden. Toch zijn de standen in deze horoscoop wel heel frappant en ook volgens de serieuze regels opmerkelijk in overeenstemming met wat bekend is. Bij voorbeeld:
 1. Saturnus Ascendant voor afstandelijkheid in relaties [ capricornus effect in relaties ].
 2. Saturnus in 12 voor grimmige relatie met de vader.
 3. Saturnus oppositie maan voor grimmige relatie ouders en met moeder.
 4. SA/MO 12 /6 voor psycho-somatische klachten.
 5. Mars in 12 voor geweld van en tegenover mannen.
 6. Mars in 12 in Leeuw voor extreem onderdrukte agressie.
 7. Pluto cusp 3 voor scherpe intelligentie gericht op denken [ computerfreak voor achterhalen geheimen, binnendringen in netwerken en andere computers ] .
 8. Zon in het geweldsdecanaat van Stier. Ontbrekende moraal.
 9. Aspect Mars /Venus voor sexueel geweld.
 10. Mercurius RAM oppositie Pluto voor problemen op school en in communicatie.
 11. Maan / Uranus / Pluto voor geweld en koudheid in relaties.
 12. Mars /Zon voor geweld tegen zichzelf en geweld van mannen.


Objectieve analyse
. 5 0 5
.-+--+--+--+--+--+--+--0--+--+--+--+--+--+--
extraversie<->introversie:
aktief<->afwachtend |
sociabel<->teruggehoudend |>>>>>
risico<->voorzichtig |
impulsief<->zelfbeheersing |>>>>
expansief<->geremd |>>>>>
verantwoordelijk<->vrijblijvend |>>
emotionaliteit<->stabiliteit:
minderwaardigheidsgevoel<->zelfwaardering <<<|
gedeprimeerd<->gelukkig |
zenuwachtig<->kalm <<<<<|
geobsedeerd<->geen-obsessie <<<<<<<<<<<<<|
afhankelijk<->zelfstandig <<<<|
hypochondrisch<->gevoel vanwelzijn <<<<<<|
schuldgevoelen<->geen-schuldgev <<|
ik-gericht<->soepelheid:
agressief<->vredelievend <<<<<<<|
overheersend<->meegaand |
ambitieus<->bescheiden <<<|
manipulerend<->begrijpend |>
avontuurlijk<->behoudend |>>>>
dogmatisch<->flexibel <<<<<|

Astrologie Neuroticisme.

Voor de achtergronden van de wetenschappelijk onderbouwde astrologische interpretatie. Deze uitslag spreekt voor zich.