.
 

Astrologie compleet: menselijke activiteit
Lees ook Astrologische informatie .
Astrologie is exclusief iets van de mens, net als wetenschap. Dit in tegenstelling tot communicatie, sexualiteit, agressie, sociale vaardigheden, competitie, jaloezie, eten, slapen, verteren, herinneren, dromen. De mens is op een bepaald punt verschillend van het dier waardoor hij astrologie nodig heeft. Alle mythen beschrijven hoe dat zit en waarom dat zo is. De christelijke mythologie spreekt van de "zondenval" en de "uitdrijving uit het paradijs".

Dit is een mooie benaming voor nog iets veel mooiers: de kennis van goed en kwaad, anders gezegd: bewustwording van de wet van de polariteit . Het verschil tussen mens en dier is dat de mens weet dat er twee geslachten zijn: uit het paradijs wil zeggen: uit de toestand waarin het instinct het leven regelde. Dat wil zeggen de mens heeft bewustzijn

 
image

Esoterische astrologie
Bewustzijn is er in gradaties. Niet iedereen beschikt in gelijke mate over bewustzijn. De mate van bewustzijn is wat mensen onderscheidt van elkaar. Dat heeft zeer vergaande consequenties. De eerste astroloog die daarop wees was Alice Bailey in haar boek esoteric astrology. Met recht stelde ze dat de astrologie zich niet of slechts schijnbaar heeft ontwikkeld vanaf de eerste eeuw na Christus en dat alle astrologische geschriften in feite alleen herhalingen zijn van wat Ptolemaeus heeft neergelegd in zijn Tetrabiblios. 
image

Bewustzijn
Dat zal pas veranderen - zo Mw Bailey - als astrologen in staat zijn het bewustzijn te kwalificeren. Bewustzijn zo stelt ze terecht, kan niet worden gevonden in de horoscoop. De astroloog zal dus zijn intuitie moeten ontwikkelen. Dit schreef ze in 1951, met de optimistische zekerheid erbij dat voor het eind van de 20e eeuw dat allemaal geregeld zou zijn. Tegen die tijd zou er ook een esoterische astrologie = nieuwe astrologie zijn ontstaan, waarvan zij zelf in haar boek de theorie schrijft. 
image

Compleet
De nieuwe astrologie is tegelijk de complete astrologie; deze complete astrologie bestaat uit een hierarchie van 3, die op elkaar voortbouwen.

Vandaag ver in de 21e eeuw kunnen we stellen dat dat alles niet gebeurd is en dat alle beroepsastrologen zijn blijven hangen op het eerste niveau, dat al door Ptolemaeus werd gedefinieerd. De verklaring daarvoor is tweeerlei: beroepsastrologen willen geldverdienen met hun geleende kennis en zijn daardoor niet toegekomen aan de noodzakelijke fase van bewustwording die henzelf betreft.

Lees verder Astrologie compleet, deel2
 
image

Consult
Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
 
image