astrologie dierenriem
Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.


Astrologie dierenriem of zodiak

Voor een afbeelding van de Zodiak . zie hier. artikelen over Astrology en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

De dierenriem: misverstanden. Een van de basis gegevens van de elke astrologie is de zodiak. in de volksmond genoemd de dierenriem.

Het probleem met de dierenriem is van waar af laat je hem beginnen. In de gewone westerse astrologie begint de telling bij het Lentepunt. Dit punt wordt gelijk gesteld met 0 graden Ram. Het probleem daarbij is dat het lentepunt zich verplaatst en daardoor valt 0 graden Ram uit de astrologie niet samen met het echte sterrenbeeld Ram zoals dat kan worden waargenomen aan de hemel.

Dat betekent dus dat de gewone astrologie geen basis in de materiele werkelijkheid heeft.

Er is een vorm van astrologie die wel uitgaat van de echte sterrenbeelden zoals ze worden beschreven door de wetenschap. Deze wordt echter in de westerse astrologie niet gebruikt. Dat ofschoon deze vorm zeer veel waardevolle informatie verschaft.

De gewone westerse astrologie is dus een vorm van literatuur of poezie vergelijkbaar met de mythen zoals die bij voorbeeld in de bijbel verteld worden. Dit is ook de reden waarom ik deze vorm van astrologie als taal beschouw en beschrijf.

Hoezo dieren?

Algemeen verspreid is de misvatting dat de grieken een serie dieren aan de hemel zagen. De oorsprong van het verband tussen astrologie en dieren ligt echter in Egypte. Tekens van de dierenriem: oorsprong. De Griekse astrologie had een heel ander uitgangspunt.

De griekse betekenis van Zodiak

Het woord zodiak is afgeleid van "zoo-on". Volgens het woordenboek betekent dat woord in het Grieks het volgende
 1. levend wezen, schepsel.
 2. Voorstelling of schildering van een levend[e] gebeurtenis of wezen, waarvan werd afgeleid: zoografo = figuur, beeld, schilderij.
 3. uitsluitend in het Grieks van het nieuwe testament: sterrebeeld.
Dat wil zeggen: de zodiak is niet een cirkel van dieren, maar van levende wezens. Net als de zogenoemde Cherubim bij Ezekiel. De levende wezens die zich bevinden buiten de kring van de tijd [ Saturnus ].

Alle gebruikte hemellichamen kunnen zich bevinden in een van de tekens. En nemen zo het karakter van een van die tekens aan. Voorbeelden voor wat dat inhoudt:
 1. De zon in de tekens van de Dierenriem
 2. De Maan in de tekens van de Dierenriem
 3. Venus in de tekens van de Dierenriem
 4. Mars in de tekens van de Dierenriem
Wat er nog ontbreekt. Over het algemeen wordt de dierenriem gepresenteerd als een cirkel bestaande uit 12 zelfstandige eenheden. Deze worden samengesteld uit ieder een van de elementen en een van de kwaliteiten. Er is echter nog heel wat meer te vertellen over de zodiak, de dierenriem zonder dieren dus. Dat komt doordat de afzonderlijke tekens in de diepergaande vorm verder worden onderverdeeld. De belangrijkste verdere verdelingen duid ik hier kort aan.

De decanaten. De zodiak wordt niet alleen verdeeld in 12 gelijke delen van 30 graden [ de bekende tekens van Ram tot Vissen dus ]. Maar ook in 36 delen van 10 graden. Ieder teken bestaat uit 3 ondertekens. 3 fors verschillende karaktertypen komen uit die verdeling voort. Wie wil weten tot welk van de 36 karaktertypen hij/zij behoort, kan een diepgaande beschrijving ervan bij mij bestellen.

De verdeling in 12 van ieder tekens. Ieder teken van de dierenriem kan worden beschouwd als een aparte dierenriem. Daardoor kan het teken worden verdeeld in 12 delen van 2.5 graden die elk corresponderen met een van de dierenriemtekens. Zo is dus van ieder teken de positie van 0-2.5 graden het Ram aspect van dat teken.

De afzonderlijke graden. Ieder teken van de "verzonnen" zodiak bestaat uit 30 graden. Iedere graad heeft een eigen aparte betekenis. Deze betekenis correspondeert weer met een apart karakter.

Engelen en Sterren Tot slot zijn er nog graden die zelf een aparte betekenis hebben doordat ze hetzij corresponderen met een Engel, hetzij met een echte ster. Voor een voorbeeld zie de uitwerking van het Sterrenbeeld Ram.

Voorbeeld: Koningin Beatrix beschreven naar de hier behandelde informatie van de dierenriem.

Horoscoop Koningin Beatrix

De Zodiak informatie over Beatrix luidt:
 1. Sterrenbeeld westerse Zodiak Waterman
 2. Echt Sterrenbeeld Steenbok
 3. Hoofdheerser over de horoscoop: Saturnus
 4. Decanaat: 31: kernwoorden: werk, succes. Heerser Mercurius; element lucht; getal 6
 5. Corresponderend teken: Leeuw
 6. Engelen: Anauel: kernwoord: Eenheid
 7. Ster: Tucack: kernwoord: Gerichtheid: Ik wil macht, ik wil hebben.
 8. Graad : 311: Idealisme; bezeten van zichzelf

Valid XHTML 1.0 Strict

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));