Elementen

Afgeleid van de oude pemperamentleer zijn de astrologische elementen uit de westerse astrologie

 
image

Elementen in de westerse astrologie

worden 4 elementen gebruikt. De esotericus beschikt nog over een vijfde elementen.

Elementen en de bewustzijnsfuncties of "psychologische typen" van Jung.

Er zijn 4 elementen en Jung heeft een theorie ontwikkeld dat er 4 pyschologische typen zouden zijn. Hij poneert daarin dat de menselijke persoonlijkheid kan worden gedefinieerd naar aanleiding van de door hem onderkende psychische functies.
 1. Gewaar worden: het gewaarwordings type.
 2. Denken: het denktype .
 3. Voelen: het voel-type.
 4. Intuitie: het intuitie-type.
De volgende problemen doemen op bij de toewijzing van de psychologische typen aan de elementen:
 1. De elementen uit de astrologie beschrijven temperament-typen, de 4 typen van Jung beschrijven psychische functies. En dat is nogal wat anders.
 2. Jung verdeelde de functies in "rationele""en "irrationele" functies. De rationele functies zijn er om de ervaringen te ordenen en te classificeren. De niet rationele functies nemen waar en ordenen niet; ze oordelen dus ook niet. Rationele functies zijn in het systeem van Jung Denken en Voelen; niet rationele functies zijn gewaar worden en intuitie.
 3. In de astrologische literatuur wordt een ander onderscheid gemaakt: ratio wordt gelijk gesteld aan denken en toegewezen aan het element lucht; ordenen wordt toegewezen aan het element aarde; gevoel aan water en intuitie aan vuur. Er is met andere woorden geen verband tussen de elementen en de psychische functies van Jung.
Conclusie De elementen uit de astrologie leveren een eigen bijdrage aan de kennis over de mens. En de tweede conclusie luidt dat de veelheid aan astrologische boeken waarin Jung en elementen worden gelijkgeschakeld, berusten op een misverstand. Ze laten de eigen bijdrage van de astrologie weg.

 1. Vuur temperament
 2. Aarde temperament
 3. Lucht temperament
 4. Water temperament

Elementen en de oude temperamentenleer.

.

Het ligt voor de hand om een verband te leggen met de oude temperamentenleer. Het zou mooi zijn als er een een op een relatie bestond tussen
 1. Vuur en het cholerisch temperament
 2. Water en het flegmatisch temperament.
 3. Aarde en het melancholisch temperament.
 4. Lucht en het sanguinisch temperament.
Als dat zo is dan zou aan de hand van de planeten in de tekens direct een uitspraak over iemands temperament gedaan kunnen worden. Met name de zon zou dan een directe aanduiding vormen. De zon wordt immers gezien als het belangrijkste puntje in de horoscoop als het op dit soort zaken aankomt. "je wezen"etc.

 

Onderzoek

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image Om uit te vinden of dat zo is en hoe het zit met de temperamenten heb ik een doorlopend onderzoek gestart waar iedereen gratis de temperamenttest kan doen.

Tot nu toe heeft dat onderzoek het volgende opgeleverd:
 1. Sanguinisch: deelnemers 86: voor de zon Lucht: 24; vuur 28; aarde 16; water 18.
 2. Melancholisch: deelnemers 111: voor de zon Lucht: 26; vuur 31; aarde 23; water 31.
 3. Cholerisch: deelnemers 37: voor de zon Lucht: 10; vuur 11; aarde 9; water 7 .
 4. Flegmatisch: deelnemers 55: voor de zon Lucht: 12; vuur 17; aarde 18; water 8.


Wat wil dit zeggen?

Momenteel zijn er nog te weinig deelnemers om conclusies te kunnen trekken. Maar de getoonde aantallen laten een ding al wel zien: De zon in de horoscoop geeft geen uitsluitsel over iemands temperament.

En dat is helemaal in overeenstemming met de astrologische leer. Alle onderzoeken die alleen gaan over "sterrenbeelden" hebben niets met serieuze astrologie te maken. En dan valt heel wat prestigieus onderzoek gewoon weg en de onderzoekers door de mand.

astrologie



Wat betekent dit concreet? Astrologie als model: implicaties

astrologie

Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
 1. Temperamentenleer
 2. Astrologie als Gids
 
 
 
image

Meer weten: kijk hier eens.