Astrologie en bewustzijn
Astrologie is een taal en deze taal is zo simpel dat iedereen hem kan spreken. Net als iedereen Nederlands kan spreken die die taal heeft geleerd, kan iedereen "astrologisch spreken".

Wat iemand te zeggen heeft, hangt echter niet af van de taal die wordt gebezigd, maar van het inzicht, de wijsheid etc. van de persoon die het woord voert. Om een voorbeeld te geven:

Wanneer iemand van mening is dat alles van buiten komt, dat bij voorbeeld criminaliteit komt door verwaarlozing in de jeugd en een onfortuinlijk millieu, dan zal die persoon in de horoscoop standen vinden die deze stelling bevestigen. De crimineel wordt bepaald door zijn "slechte" horoscoop.

Nu is niet een horoscoop voorzien van louter "slechte" standen. Alles wat niet "slecht" is in die horoscoop bezorgt deze astroloog grote hoofdbrekens.

astrologie

 
image

Een voorbeeld
In de horoscoop van Bin Laden komt een sextiel tussen venus en mercurius voor. Astrologen breken zich al jaren het hoofd hoe dat toch in godsnaam kan: een - volgens deze opvatting gunstige stand die regelrecht leidt tot liefdevol taalgebruik met uitsluitend harmonie in de zin, in de horoscoop van aartsvijand nummer 1 en oorloghitser pur sang. Of nog erger: Hitler een Stier, volgens de gangbare opvatting de meest vredelievende dierenriem koe met dan ook nog weegschaal ascendant, nog veel liefdevoller en een en al diplomatie, hoe kan dat, hoe kan dat? Hij had toch minstens Ram met schorpioen moet zijn, want dat zegt de astrologie-taal van dit soort mensen. Ook zou Bin Laden toch minimaal mercurius mars vierkant of iets dergelijks moeten hebben, maar zeker geen sextiel mercurius venus.

De moordenaar van Fortuyn is een kreeft, het sterrenbeels dat geldt als zo ongelofelijk gevoelig. De bommenlegger op Bali, eveneens een kreeft en niet te vergeten, de oorlogszuchtige president Bush van Amerika. En zo kan iemand met open blik nog wel even doorgaan.

 
image

Maar
Wanneer iemand echter van mening is dat de crimineel verantwoordelijk is voor zijn gedrag en een eigen aandeel heeft in zijn levenslot en levensloop, bestaat dit soort problemen niet. Zo iemand zal bij voorbeeld de opvatting over Stier en weegschaal bijstellen, bescheiden als hij/zij is tegenover de alwetendheid van de werkelijkheid. Hij/zij zal de eigen vooroordelen over astrologische standen niet opleggen aan de werkelijkheid.

Anders gezegd de interpretatie of de inhoud van de astrologische taal die iemand spreekt wordt niet veroorzaakt door de astrologie, maar door de instelling van de persoon, zijn haar inzicht, levenswijsheid. Kort gezegd: door de mate van bewustzijn. 
image

Wat betekent dit?
Hiermee wil ik niet zeggen dat de gewone astrologie uit den boze is. Nee, die hoort gewoon bij mensen met een bepaalde mate van bewustzijn. De mens breidt stap voor stap zijn bewustzijn uit, of hij/zij dat nu wil of niet.

Wat het wil zeggen is dat astrologie een taal is en dat de inhoud van wat er "astrologisch" wordt gesproken uitsluitend komt voor rekening van degene die spreekt.

Dit heeft verrreikende consequenties: zo is er veel onderzoek gedaan naar de waarheid van astrologie, maar daarbij werd altijd uit het oog verloren dat het niet om astrologie gaat, maar om uitspraken van astrologen.


 
image

Ziel en Bewustzijn
Lees verder over dit onderwerp de volgende artikelen
  1. Ziel en bewustzijn
  2. Astrologie en bewustzijn. Met name in dit artikel wordt de grote lijn aangegeven van de ontpolooiing van het bewustzijn. De fasen die iedereen daarin doorloopt en tevens wordt aangegeven waarom het niet zo zinnig is om wat vrijblijvend te babbelen over bewustzijn.

 
image
Consult
Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
 
image