Astrologie en bewustzijn; Harmonie door conflict
De aarde staat onder invloed van de grote kosmische les die heet: Harmonie door conflict. De mens doorloopt bij het leren van die les 3 fasen.

Fase 0: Alles overkomt me

en alles komt door de omstandigheden en de [boze] buitenwereld.

citaat heb al veel meegemaakt in mijn leven en zou graag eens weten of ik anders ben door als ik klein was en geen liefde gekregen heb want een kreeftkind heeft of had veel liefde en warm nest nodig


astrologie

 
image

Fase 1: Bewustzijn is denken een verklaring vinden van de feitenr

Dit is de wetenschappelijke benadering. Astrologie wordt in dit geval gebruikt om uit te vinden, welke horoscoop standen overeenkomen met welke gebeurtenissen en karaktereigenschappen. Daarbij gaat men ervan uit dat dit weten voldoende is om eventuele problemen op te lossen en eveneens de toekomst te voorspellen. Dat wil zeggen de diagnose stellen is de behandeling succesvol maken.

 
image

Kenmerken van dit bewustzijn
 1. Zoeken naar een autoriteit buiten de eigen persoon: de leraar, de goeroe
 2. Streven om zelf goeroe te worden.
 3. Eindeloos discussieren over details, zogenoemd sofisme.
 4. Geen afwijkende mening durven toestaan, zowel van zichzelf niet en evenmin van anderen.
 5. Pochen over de eigen resultaten en kritiek opvatten als persoonlijke belediging.
 6. De pilatus-houding: Wat is waarheid?
 7. Leven in concurrentie met personen die hetzelfde vak beoefenen. De eigen school presenteren als superieur
 8. Streven naar erkenning en prijzen.
 9. Gebrek aan humor.
 10. Uitsluiten van een gedeelte van de werkelijkheid. Bij voorbeeld het fysieke bestempelen als minderwaardig. Of wetenschap afdoen als achterlijke bekrompenheid.
 11. Denken houden voor "geest" en geestelijk.
 12. Voelen houden voor ziel.
 13. Discrepantie tussen denken en voelen.
 14. Ingewikkelde theorieen beschouwen als spiritualiteit.
 15. Bepalen wat het karma van iemand anders is.
 16. Bepalen welke les iemand anders moet leren.
 
image

Dat wil zeggen
Wie wil groeien, dwz zijn/haar bewustzijn wil uitbreiden en zo een meer voldaan en gelukkiger leven wil leiden, gaat niet vrijblijvend babbelen over oncontroleerbare zaken als vorige levens, maar leeft in het hier en nu. Niet in het daar en toen.

Praktisch gezegd: Leven in het hier en nu wil eerst en vooral zeggen: Leer omgaan met conflicten.


 
image

Ziel en Bewustzijn
Lees verder over dit onderwerp de volgende artikelen
 1. Ziel is bewustzijn
 2. Astrologie en bewustzijn. Met name in dit artikel laat ik zien dat er een enorm verschil is tussen astrologie en de interpreaties die astrologen geven van horoscoopstanden.

 
image
Consult
Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
 
image