Astrologie en bewustzijn
Via deze webstek stel ik mijn know how ter beschikking van personen die weten dat het leven meer is dan een reeks toevallige gebeurtenissen. Dat doe ik via informatie op deze site, maar ook via consulten in schriftelijk en persoonlijk contact.

astrologie

 
image

Zelfkennis
Zelfkennis is de eerste stap. Welicht denk je dat zelfkennis het einddoel is, want luidt de spreuk niet Ken u zelf dan kent u God? Wat zou je dan nog meer moeten hebben dan zelfkennis? En inderdaad de complete astrologie zoals we die nu kennen gaat alleen maar over dit aspect.

Men kibbelt wat over wat dan wel of niet belangrijk is. De ene groep vindt dat je je moet verdiepen in psychologie, de andere groep vindt dat je genoeg hebt aan de spreuken die uit de astrologische traditie stammen en dat psychologie maar ballast is, weer een andere groep vindt dat je je moet richten op de gebeurtenissen in een leven, maar meer nog in de wereld als geheel om tot inzicht te komen. En hoe groot de verschillen ook lijken als je de discussies en debatten volgt, in feite hebben ze een ding gemeen en gaan ze allemaal over hetzelfde. Namelijk de wereld van de vorm, van het uiterlijk, van de persoonlijkheid.

Dat dus wat ook de wetenschap als voornaamste object van studie heeft. Dat is ook goed zo, de eerste stap naar bewustzijn is een grondige kennis van de wereld van de vorm, het uiterlijk, het optreden, de natuur, je horoscoop, alles wat je met je zintuigen waarneemt.

Een prachtige bron voor zelfkennis via astrologie is de nieuwe uitgave van Van Ram tot Vissen, die u onder deze link kunt aanschaffen.

 
image

Bewustzijn gaat verder dan psychologie.
Er is een heftige discussie gaande onder psychologen over de vraag waar het bewustzijn gelocaliseerd moet worden, want als je het bewustzijn niet kunt plaatsen, niet kunt aanwijzen en vinden, dan bestaat het niet zo luidt de redenering. Dit is zeker een boeiende discussie; hij is vergelijkbaar met de uitspraak van Gagarin, de eerste mens in het heelal: "ik was in het heelal en ik heb God niet gezien".

Vraag een psycholoog wat liefde is en het antwoord zal luiden: Liefde is een kwestie van hormonen; liefde is .. [ en dan komt er een definitie in termen van gedrag, emotie of gevoel ] Iedere astroloog doet dat ook zo; ik ken geen boek over astrologie waarin een andere definitie van welk menselijk vermogen dan ook wordt gegeven anders dan in termen van gedrag, van de persoonlijkheid dus. Jammer genoeg verborgen achter termen als psyche en het zelf etc. Dat leidt helaas tot verwarring, maar bewustzijn gaat over iets anders. 
image

Na de zelfkennis komt een volgende stap.
Zelfkennis is van heel groot belang, weten hoe je functioneert, waar in het sociaal functioneren je sterke en zwakke kanten liggen, is van groot belang, maar het is slechts een eerste stap op het pad naar bewustzijn. Naar mate iemand ouder wordt zal de waarheid doordringen dat de zelfkennis van jaren geleden een andere is dan de zelfkennis van nu en dat functioneren van jou toen je twee jaar was heel anders is dan toen je 22 en weer anders bij 32 of 42. Maar jij bent nog steeds jij.

Er is dus iets in jou dat van een langduriger adem is dan je zelfkennis en je functioneren. Iets dat niet voorbijgaat om het zomaar eens te zeggen. Dat iets dat niet voorbijgaat dringt langzaam maar zeker tot je bewustzijn door en dat proces heet bewustworden.

Wie toegewijd is aan astrologie, zal ontdekken dat de horoscoop geen uitspraak doet over dat in jou dat niet voorbijgaat. Je zult eventueel zelfs ontdekken dat je horoscoop niet meer werkt of in ieder geval heel anders dan dat je kunt vernemen in de astrologische literatuur.

Je zult bij voorbeeld ontdekken dat onder de door je horoscoop beschreven persoonlijkheid nog een andere schuilt, die je kunt definieren in de termen van wat niet voorbijgaat. Je zult ontdekken dat wat astrologen conflicten in je horoscoop noemen niet bestaat, als je ver genoeg bent doorgedrongen op de weg van zelfkennis en als je de overstap naar bewustzijn bent aan het maken.


 
image

Lees verder
Lees verder over dit onderwerp de volgende artikelen
  1. Astrologie en bewustzijn,1. In dit artikel behandel ik het verband tussen bewustzijn en hoe dat correleert met hoe iemand horoscoopstanden interpreteert. Met wat iemand begrijpt van een horoscoop dus.
  2. Astrologie en bewustzijn,2. Hier behandel ik de grote lijn van de ontpolooiing van het bewustzijn. De fasen die iedereen daarin doorloopt en tevens laat ik zien waarom het niet zo zinnig is om wat vrijblijvend te babbelen over bewustzijn.
  3. Ziel is bewustzijn Hierin behandel ik het verband tussen lichaam, ziel, geest en bewustzijn.

 
image
Consult
Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
 
image