Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

astrologie en cynisme

Aantrekkingskracht tussen mensen , maar ook de spirituele dimensie van liefde.

Horoscoop en liefde

In de horoscoop vind je doorgaans wel de aantrekkingskracht, maar niet of er sprake is van liefde

Sterrenbeeld

Je kunt beginnen met de studie van je sterrenbeeld, een onderdeel van de horoscoop. Sterrenbeeld zie hier

astrologie en cynisme

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Zoeken op Astroboot Astrologie en cynisme

Zonder enige twijfel kan astrologie een waardevol instrument zijn voor iemand die zich wil ontwikkelen in psychisch opzicht. Dat kan echter alleen als het lukt, astrologie te laten aansluiten op de waarheid en de werkelijkheid van de mens en het menselijk bestaan.

De eerste en belangrijkste taak zou je zeggen van iedere astroloog is dus, steeds de waarheid te onderzoeken van de uitspraken die worden gedaan over astrologische en horoscoop standen. Nu is dat in de praktijk geen sinecure gebleken. Veel astrologen hebben dan ook het bijltje erbii neergegooid en de moed opgegeven, ooit nog te kunnen uitvinden wat klopt en wat niet klopt.

Hoe gaan astrologen om met de waarheid?

Laat ik beginnen met een citaat van een betrouwbare astroloog.
Liz Rozan

 1. I wonder how astrologers are "healers" and what training prepares us, or anyone, for that title or role.
 2. We are not doctors.
 3. We do not bundle our experience or offerings into a body, mind, spirit therapeutic model.
 4. We are not aligned collaborators with other professions to create this model.
Kortom: Het is treurig gesteld met de vakbekwaamheid van astrologen als het er echt op aankomt.
Natuurlijk weten astrologen heel goed wat hun tekortkomingen zijn. Liz Rozan geeft aan hoe ze aan te vullen. In de praktijk gebeurt dat echter niet. Ik geef hier een paar voorbeelden hoe het wel gaat.

 1. Beroepsastrologen zeggen tegenwoordig zelf dat hun info op niets berust De bekende Nederlandse astroloog Rudolf Smit die zich erop beroemt dat hij de ethische code voor astrologen heeft uitgevonden, presenteert zich tegenwoordig aldus: "I tell my new clients in advance that I offer them a grand Illusion ... If it is helpful, it is not because astrology itself is helpful .." . In het Nederlands, ik geef je info waarvan ik zelf al jaren beweer dat het onzin is en op leugens of toeval berust. Puur cynisme dus, geen astroloog in Nederland die hiertegen protesteert.
 2. Een variant hierop lees je bij de zogenoemde humanistische astrologie die het bekende cynisme van Dane Ruhyar overneemt met de volgende formule Het gaat er bij de astrologie niet om wat is, maar wat zou kunnen zijn. Aangezien altijd alles "zou kunnen zijn" ben je van elke verantwoordelijkheid af en heb je altijd gelijk. Je kunt maar aan liegen en fantaseren. Het verzet tegen iedere vorm van onderzoek naar uitspraken van astrologen is dan ook vehement in deze kringen.
 3. In AstroFocus maart 2009, het tijdschrift van de AVN, de vereniging van beroepsastrologen Nederland schrijft Han Verstraten dat de amerikaanse astroloog Merriman als enige de credietcrisis heeft voorspeld. Hij noemt Raymond Merriman "een lichtend voorbeeld". [ p 7]. Hoe opereert dit lichtend voorbeeld? Wat prijst Han Verstraten dus aan alle astrologen aan om vooral ook zo te gaan doen?

  In zijn boek met voorspellingen voor 2008 schrijft Merriman het volgende: [ de kredietcirsis was toen al volop aan de gang ]

  The US economy continues to thrive, probably doing better as most people fear. zie forcecasts 2008 pp 28.

  Merriman ziet dus helemaal niets aankomen. Hier staat toch gewoon

  ": al die sukkeltjes die denken dat het misgaat met de Amerikaanse economie zitten er gewoon naast. Nee, dan wij astrologen, wij weten dat de Amerikaanse economie nog een flinke bloei gaat doormaken in 2008."
  Merriman liet zich voorjaar 2009 interviewen in de Telegraaf en pochte toen dat hij als enige de crisis had voorspeld. Dit zijn inderdaad de gewone praktijken van astrologen. Zie de geschiedenis van de astrologie. Hartelijk aanbevolen onder elkaar als lichtend voorbeeld. Puur cynisme en net als de twee andere voorbeelden gewoon bedrog.
Is het niet mogelijk om de waarheid van astrologische uitspraken te achterhalen? Het antwoord luidt: dat is wel degelijk mogelijk. De meerderheid van de praktizerende en aan de weg timmerende astrologen zijn er echter niet toe bereid en dat is treurig.

Valid XHTML 1.0 Strict