Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Astrologie en hulpverlening

Hoe komt het dat mensen onhulpverleningkig zijn en heeft astrologie een antwoord?

Horoscoop en hulpverlening

In een normale horoscoop uitwerking wordt geen aandacht besteed aan hoe iemand hulpverleningkig wordt.

Sterrenbeeld

Je kunt beginnen met de studie van je sterrenbeeld, een onderdeel van de horoscoop. Sterrenbeeld zie hier

astrologie en hulpverlening

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

 
Zoeken op AstroBoot

Astrologie en hulpverlening

Wanneer iemand er zelf niet meer uitkomt, doet hij/zij een beroep op een ander. Wie zijn auto niet kan repereren zoekt een automonteur. Wie vastloopt in een levensvraag, zoekt een deskundige op dit gebied. Een therapeut, een psycholoog, een psychiater, een maatschappelijk werker of een astroloog.

3 invalshoeken bij hulpverlening

Er zijn 3 manieren om te reageren op een hulpvraag.
  1. De Lieve Lita aanpak
  2. De accomoderende aanpak
  3. De transformerende aanpak
De lieve Lita aanpak. Voorbeeld:

Mijn man woont nu bij een ander. Wanneer komt hij terug. Ik weet me geen raad. Ik houd zoveel van hem.

Reactie: In je horoscoop lees ik dat er over een maand een gunstige stand in je zevende huis aan zit te komen. Reken er maar op dat hij dan weer op de stoep staat.

Deze aanpak wordt veel gekozen in de praktijk. Met astrologie heeft hij niets te maken. Kenmerk van Lieve Lita is dat ze direct antwoord geeft op de gestelde vraag en daarbij verwijst naar horoscoop standen. Zo lijkt het of Lita over bijzondere kennis beschikt. De vraagstelster is een maand uitgeschakeld en ongetwijfeld heel dankbaar dat er zoveel liefs en fijns aan haar geschonken wordt.

Een slechte psycholoog van de Lieve Lita soort zal ook komen met diepzinnigheden als. Zoek de zon op, kijk even de kat uit de boom en ga maar lekker winkelen.

De accomoderende aanpak. De astroloog maakt een horoscoop en vertelt waarom het volgens die horoscoop nu eenmaal niet anders kon dan op een scheiding uitlopen. Bij voorbeeld iets in de trant van

Ik zie in je horoscoop een moeilijk aspect tussen zon en maan. En mijn ervaring is dat dat nogal eens voorkomt bij kinderen die het nogal moeilijk hebben gehad met het huwelijk van hun ouders. Misschien heb je daardoor ook je hart afgesloten. Als je je hart weer openzet, komt alles best weer goed volgens je horoscoop. Want over een paar jaar komen er juist heel gunstige standen. Nu echter even door de zure appel heenbijten. En je weet, je kunt altijd bij me terecht.

Een geschoolde therapeut of kundige psycholoog heeft hier iets meer te bieden. Hij/zij begint een gedragstherapie. Daarin leert de client eigen gedragspatronen opsporen en ermee omgaan. Ook geeft de psycholoog/therapeut advies over het omgaan met mannen en echtgenoten in het bijzonder. Als dat tenminste zo te pas komt in de behandeling.

Astrologen zijn van mening dat alles in de horoscoop te vinden is. En tot dat vinden zijn natuurlijk alleen astrologen in staat. Door dit uitganspunt [ de alles wetende en asolute autoriteit ] zijn astrologen zelf niet geschikt voor de accomoderende aanpak. Die vereist namelijk een minimale ruimte voor de eigen inbreng van de client. En niet de heimelijke opvatting op de achtergrond. Ik weet het allemaal veel beter dan jij, want ik lees je horoscoop. En je horoscoop dat ben jij.

Astrologie zelf is echter wel geschikt als een van de hulpmiddelen bij de accomoderende aanpak. Ik wees er meer dan eens op dat astrologie niet gelijk is aan wat astrologen doen en presenteren. astrologie is niet wat astrologen doen Zie ook astrologie en psychotherapie

De transformerende aanpak. De accomoderende aanpak leert de client omgaan met het probleem. De transformerende aanpak leert de client het probleem oplossen. Wil een therapeut geschikt zijn voor deze vorm van begeleiding, dan moet hij/zij in staat zijn om iedere vorm van "advies" achterwege te laten. Daardoor moet hij/zij beschikken over een breed palet aan mogelijkheden van therapeutische interventie en mogelijk analyse. Het spreekt voor zich dat astrologen die zich beperken tot een enkele techniek, namelijk advies geven op grond van horoscoop interpretatie om een dubbele reden ongeschikt zijn voor de transformerende aanpak.

Voor verder gaande gedachten over dit onderwerp zie Astrologie en geluk en astrologie en psychotherapie

astrologie

Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
  1. Temperamentenleer
  2. Astrologie als Gids

Valid XHTML 1.0 Strict