- astrologie en Jung: wat had Jung met astrologie? -
View Services

Artikelen over astrologie

In Mei 1911 schreef Jung aan zijn leermeester Freud:

Momenteel houd ik me bezig met astrologie , want astrologie lijkt me onmisbaar voor iemand die de mythologie wil begrijpen.

Later berichtte hij aan Freud dat hij al zijn avonden besteedde aan het maken van horoscopen
om een aanwijzing te vinden naar de psychologie van de mens."
en hij ging zelfs over tot de volgende uitroep:
Ik durf wel te beweren dat er een dag komt dat we zullen ontdekken dat via de astrologie een heleboel kennis over de mens is geprojecteerd op hemellichamen. Om een voorbeeld te geven: de tekens van de dierenriem lijken wel erg op karakterbeelden. Met andere woorden: libido symbolen die de specifieke libido kwaliteit van een specifiek moment laten zien.

About Us

Astrologie en Jung

Op 6-9-1947 schreef Jung aan de indische astroloog B. V. Raman het volgende :
Aangezien u mijn mening wilt weten over astrologie, kan ik u mededelen dat ik al meer dan 30 jaar geinteresseerd ben ik deze specifieke activiteit van de menselijke geest. Als psycholoog ben ik vooral geinteresseerd in het licht dat de horoscoop werpt op complicaties in het karakter. Wanneer er problemen zijn bij de psychologische diagnose neem ik doorgaans een horoscoop ter hand om een extra standpunt te vinden uit een compleet andere hoek dan de psychologie. En ik moet zeggen dat ik zeer dikwijls heb waargenomen dat de astrologische gegevens licht werpen op bepaalde punten die ik op een andere manier niet zou hebben kunnen begrijpen. Door deze ervaringen ben ik van mening geraakt dat astrologie van bijzonder belang is voor de psycholoog ...

View Slideshows

Projectie en intuitie

Later ging Jung over op een gebied waar hij zijn kennis van astrologie goed kon gebruiken, namelijk de Alchemie. Hij schreef er drie volumineuze boeken over. Verdere uitspraken van Jung over astrologie

Astrologie is een intuitieve methode net als de I Tjing, geomancy en andere voorspel technieken. Het komt voort uit het synchroniciteitsprincipe. Dat wil zeggen: zinvol samenvallen van gebeurtenissen.

De hemel is in feite het open boek van cosmische projectie. waarin de mythologemen worden weerspiegeld, dat wil zeggen de archetypen.

Astrologie is van bijzonder belang voor de psycholoog omdat het een soort psychologische ervaring bevat, die wij geprojecteerd noemen - dat wil zeggen dat we de psychologische feiten als het ware vinden in de constellaties. Oorspronkelijk werd hier de conclusie uit getrokken dat deze psychologische factoren uit de sterren kunnen worden afgeleid, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar synchronistisch zijn tegenover de sterren. Ik geef toe dat dit een heel curieus feit is dat een bijzonder licht werpt op de menselijke geest. 
 

Meer uitspraken van Jung over astrologie

Voor wie astrologie wil gebruiken als gids voor bewustwording van zichzelf zijn patienten.

image

Voor zover de persoonlijkheid nog slechts potentie is, kan hij transcendent genoemd worden, en voor zover de persoonlijkheid onbewust is kan hij niet worden onderscheiden van alles wat de projectie ervan draagt, namelijk symbolen van de buitenwereld en de cosmos. Deze vormen de psychologische basis van de mens als macrocosms door de astrologische component van zijn karakter.

... de oorspronkelijk chaotische vorm van de constellaties werden gezien als beelden, doordat de mens er archetypen op projecteerde. Dit verklaart waarom astrologen ervan uitgaan dat de sterren invloed uitoefenen. Deze zogenaamde invloeden zijn echter niets anders dan onbewuste, introspectieve projecties van het collectief onbewuste

In een brief aan Hans Bender van 10-4-1958

Het fenomeen astrologie is inderdaad moeilijk te verklaren. In dit geval net als bij alle psychologische vraagstukken is het niet een kwestie van of, of, maar van en en.


Wil je in een snel overzicht over jezelf dat iin verband staat met astrologie en Jung vraag dan de volgende informatie over jezelf op
 1. Temperamentenleer
 2. >

  Voorbeeld Een andere praktische toepassing hiervan is te vinden in mijn boek Midlife Crisis . Ik betoog daarin dat om het 40e jaar de ontwikkeling van de mens zich op een dieptepunt bevindt en laat zien hoe de inhoud van die levensfase kan worden afgelezen aan astrologische informatie.

  Het boek verscheen in 1989 en in 2011 werd in psychologisch onderzoek de juistheid van de inhoud van het boek bevestigd.

  Ik kon tot dit inzicht komen doordat ik de astrologische informatie niet opvatte als natuurkundige of sterrenkundige feiten, maar als symbolen voor energieen. Ik gaf daarmee een concrete uitwerking van de energetische astrologie. Een uitwerking die over echte mensen gaat en ook nog eens ter zake doet.  Lees in dit verband ook het volgende boek:

  1. Astrologie in het dagelijks leven, 2e druk e-boek . U betaalt: € 15.=

   Geef product aan

   Vermelden Dagelijks Leven onder "geef product aan". Na bestelling neem ik contact met u op.