astrologie en karma Wat is karma en wat is het niet

Astrologie en karma

Betrouwbare karmashoroscoop voor 1.30 helder en to the point: Horoscopen AstroBoot.
Wat leert de horoscoop over iemands karma?

Hartstocht
is een uiting van een tekort, het veroorzaakt karma.


Voor gratis geboorte horoscoop met advies
Astrologie en Karma.

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Zoeken op Astroboot Op de pagina Wat is karma staat mijn opvatting over karma. Dat is het uitgangspunt van de redeneringen hier.

Kan de horoscoop inzicht geven in de vorm van karma die bij een persoon past?

Het antwoord is zowel ja als nee. Dat komt door het volgende: Het gaat in alle gevallen om de complete persoon en een volledige blik op iemands leven. Net als grote kunstenaars hun hele leven werken aan een enkel thema, aan een enkele problematiek, zo werken alle mensen - doorgaans zonder het te beseffen - aan een enkel thema in het actuele leven. Wil de astrologische interpretatie hier een bijdrage aan leveren, dan moet het dus gaan om een totale visie. Dus zijn er twee mogelijkheden.

Welke vorm niet?
 1. Een horoscoop uitwerking of een astrologische uiteenzetting die bestaat uit een opsomming van losse standen, feitjes en interpretaties van horoscoopstanden leidt niet tot een zicht op de complete persoon.
 2. Een astrologische theorie die "karma" toeschrijft aan een planeet [ meestal de maansknopen, Saturnus, retrogradatie of onderscheppingen ] fantaseert er maar wat op los en geeft dus de verkeerde informatie
Welke vorm wel?
 1. De horoscoopstudie die opspoort wat voor type je bent als het gaat om karma en
 2. Daarbij aangeeft hoe je de beperkingen ervan overwint.
Je moet daarbij dus kunnen uitmaken:
 1. Wat de kwaliteit van je bewustzijn is.
 2. Wat je "karakter" is .
 3. Waar je staat als het gaat om dat wat jung Individuation noemde.
 4. Wat het "thema" is van de horoscoop.
 5. Hoe past dit thema binnen de theorie van de 7 bronnen van karma?
Voorbeelden.

De horoscoop van george Bush gezien vanuit dit aspect levert het volgende op:
 1. Zijn bewustzijn is duidelijk van het type Maanbewustzijn zoals ik dat beschreef in Maan in de astrologie
 2. Over de persoonlijkheid [ het "karakter"] van Bush is veel te zeggen. Voor studies als deze gebruik ik een vorm van essentie bepaling die ik speciaal hier voor ontwikkeld heb. In het geval van Bush lvert dat het volgende op:

 3. uitstraling

  ================ leiderschap; geschikt om het bevel te voeren; vindt zijn plaats in de maatschappij; uit op macht/ geschikt voor macht; besluitvaardig; weet dingen te voltooien; verantwoordelijkheidsbesef; gevoel voor orde en organisatie; helderheid; vastberadenheid; levenskracht; dynamiek; enthousisiasme; creativiteit; eerlijk; idealisme; edelmoedig; hartelijk; gul. ================

 4. harmonie / samenwerking

  ================ Meesterschap over zichzelf; diplomaat; opportunist; ontvankelijk; gematigd optreden; geduldig; traditioneel; intuitief; past zich aan de levensomstandigheden aan; gevoel voor maat; sober; geest van samenwerking; gevoelig; creatief; poetisch; instinct tot zelfbehoud. ================

 5. groei / expansie

  ================ gebrek aan zekerheid en praktische zin; gebrek aan bescheidenheid en terughoudendheid; gebrek aan logisch denken; onachtzaamheid; slordig; verwaarlozing; onbekommerd; zorgeloos; versnippering; verkwistend; gebrek aan voorzorgsmaatregelen en bedachtzaamheid; streeft hersenschimmen na en utopistische doelen; gebrek aan rijpheid en volwassenheid; mateloos; losbandig; verkwistend. ================

 6. consistentie

  ================ ontwikkelt gevoel van onveiligheid en onzekerheid; twijfelt aan zichzelf; pessimist; stemmingswisselingen; moeite om zich maatschappelijk aan te passen; lichtgeraakt; overgevoelig; vatbaar voor ziekten; introvert; angstig; vrees voor de toekomst; gebrek aan vermogen tot logisch denken; gebrek aan logica; tegenstrijdig; niet beginselvast; zwakke wil. ================

 7. communicatie

  ================ Geschikt voor hersenwerk, -activiteit en menselijk contact; aimabel; welwillend; beleefd; inschikkelijk; verdraagzaam; intuitief; helder van geest; scherpzinnig; analytisch; welsprekend; zelfbeheersing; past zich aan; diplomaat; taktvol; meester over zichzelf; aangetrokken door het nieuwe; weetgierig; vindingrijk. ================

 8. sociale vaardigheden

  ================ Extreme behoefte om op te vallen en in de smaak te vallen; oppervlakkig; uit op niets doen en werkeloos toekijken; extreem sentimenteel en overgevoelig; gebrek aan helderheid en logica in denken; slordig en nonchalant; beuzelarij; gebrek aan concentratievermogen; slap en extreem zelftoegefelijk; gebrek aan rijpheid; onvolwassen; lafhartig; kleingeestig; ijdel; speelbal van eigen passie en hartochten; immoreel; ontuchtig; pervers. ================

 9. realiteitszin

  ================ Organisatietalent; logische geest; praktische instelling; verwezenlijkt zichzelf; ontwikkelt aanwezige artistieke en creatieve talenten; strenge, krachtige geest; handig; geintersseerd in het nieuwe, techniek, moderne tijd; wil slagen; talent om vernieuwingen te brengen; ontwikkelt talenten voor analyse en synthese; zin voor vooruitgang; individualist. ================

 10. inzet / toewijding/ dynamiek

  ================ Sterk karakter; gevoel voor verantwoordelijkheid; energie; stijdlust; zet zich in; stoutmoedig; moedig; kracht; vastberaden; gaat recht op zijn doel af; doeltreffend; enorme werkkracht; handelt oprecht en drukt zich eerlijk uit; ridderlijk; enthousiast; vermetel; roekeloos; wil om te slagen; wilskracht; vasthoudend; taai; overtreft zichzelf; kan zichzelf opzij zetten. ================

 11. idealisme

  ================ Onverschillig; egoist; overdreven en geforceerd individualisme; gebrek aan geloof en vertrouwen; genotszuchtig; ongevoelig; gebrek aan fijngevoeligheid; lomp; geeft toe aan en slaaf van instincten; jaloers; wraakzuchtig en vol wrok; minacht iedereen; materialist; buitensporige trots; geirriteerd; cynisch; sekte aanhanger; liefdeloos; drang tot zelfnietiging. ================


astrologie compleet

de verdere uitwerking kan worden opgevraagd via Horoscopen AstroBoot Karma uitwerking

Zoeken op Astroboot

Valid XHTML 1.0 Strict