Astrologie: wat is het?

De literatuur is niet zo duidelijk.
 
image In het baanbrekende werk "Recent Advances in Natal Astrology" wordt nergens gedefinieerd wat astrologie is. Het boek is uitsluitend gewijd aan de uitspraken van astrologen. Het lijkt erop dat mensen die zich kritisch vinden ervan uitgaan dat "astrologie is wat astrologen doen" zoals Rob Nanninga van Skepsis me meedeelde. Wat er aan een dergelijke opvatting niet klopt heb ik in het artikel onder de link proberen duidelijk te maken.

Astrologie is niet dat wat astrologen doen luidt de eerste conclusie die werd gedocumenteerd in genoemd artikel. Wat het wel is kan worden beantwoord als de term "wetenschap" is gedefinieerd.

 


Wetenschap; uitsluitend statistische technieken toepassen?

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image In de artikelen-reeks tussen Rob Nanninga en Boot, weigert Nanninga te verwoorden wat hij onder wetenschap verstaat. Het lijkt erop dat in zijn ogen wetenschap gelijk is aan het toepassen van formules uit de statistiek. Statitistiek is zonder twijfel een belangrijke techniek binnen bepaalde vormen van het wetenschappelijk bedrijf, maar er zijn veel meer technieken. Het is zelfs zo dat er heel wat wetenschappelijk onderzoek is dat geen enkele baat heeft bij statistisch onderzoek.

Wetenschap zoekt de feiten en stelt vast of iets feiten zijn, zoekt vervolgens een verklaring voor de samenhang tussen feiten "theorie" genoemd, en gaat vervolgens weer door met feiten zoeken en stelt zonodig de theorie weer bij. De wetenschapper heeft de verwachting dat hij ooit de complete theorie zal vinden, dat wil zeggen de "verklaring van de werkelijkheid".

In het boek "Dictionary of Astrology" Fred Gettings, London 1985 staat als definitie voor astrologie
    The study of the relationship between the Macrocosm and the Microcosm, which ... is often defined as the study of the influence of the celestial bodies on the Earth and its inhabitants"
In deze definitie wordt de astroloog geintroduceerd. Dat is immers iemand die deze studies moet verrichten. Een kritisch ingesteld iemand controleert of inderdaad deze studie wordt gedaan en het antwoord is nee, astrologen bestuderen niet het verband tussen de Macrocosmos en de Microcosmos: ze beweren dat dat verband er is, ze postuleren het, maar bestuderen het niet. Astrologie is dus niet de studie van ... Astrologie heeft geen methode voor verificatie van de feiten en astrologie heeft geen theorie. Astrologie is zo gezien dan ook een taal, geen wetenschap Lees verder onder de link.

 
 
 

Kan Astrologie een Wetenschap worden?Astrologie is een taal, een serie symbolen en de horoscoop, het product van die taal is vergelijkbaar met de partituur van een muziekstuk. Als astrologie een wetenschap wil zijn dan zal het de wetenschap zijn van de horoscopie. Dat wil zeggen: de astrologie zal bestuderen
  • Welke correcte uitspraken kunnen worden gedaan met een horoscoop
    • Voorbeeld: een correcte uitspraak kan alleen gaan over een complete horoscoop. De uitspraak "Kreeften zijn gevoelig" is geen correcte uitspraak volgens de astrologie.
  • De astrologie ontbeert de middelen om te bestuderen of "correcte" uitspraken ook corresponderen met feiten uit de werkelijkheid.
      Voorbeeld: de verhoudingen binnen de cosmos worden bestudeerd door de astronomie; menselijk gedrag wordt o.a. bestudeerd door de psychologie en de sociologie. Astrologie heeft daar geen instrumentarium voor.
  • De astrologie zal de geschiedenis van de astrologie bestuderen

Kritisch

Kritisch wil zeggen: operererend vanuit het besef dat alle kennis onvolmaakt is en iedere theorie steeds controle en bijstelling behoeft bij de vaststelling van nieuwe feiten. Kritisch wil niet zeggen: iemand die een andere opvatting heeft verdacht maken of voor rotte vis uitmaken. Het boek "recent advances" was een uitmuntend voorbeeld van wat kritisch betekent en hoe een kritische opstelling een onderwerp verder kan brengen. Zij het dat dit boek zich beperkte tot de vaststelling van de feiten en geen poging heeft ondernomen de theorie bij te stellen op grond van die feiten. Een van die bijstellingen is b.v. dat de huidige astrologie geen wetenschap is, maar een taal. Dat astrologen van nu dus geen wetenschapsmensen zijn, maar babbelaars.

Voorbeelden van niet kritisch opereren vindt iedereen bij skepsis in overvloed; over het algemeen zijn de schotschriften tegen "astrologie" niet kritisch, ze gaan doorgaans over wat er aan astrologen ontbreekt.