">

astrologie en psychologie

"

Om welke theorieen gaat het? Hoe serieus worden die toegepast in de astrologische literatuur?

 
image

Psychologische theorieen en Astrologie

voor psychologische astrologie kijk hier In feite zijn er twee theorieen waarop een beperkt aantal astrologen zich beroept:
  1. De humanistische psychologie
  2. De psychologie van Jung
Nu is het probleem dat de twee theorieen die worden genoemd in de literatuur alleen genoemd worden, er is geen publicatie van een astroloog die werkelijk laat zien dat de humanistische psychologie wordt gebruikt en met Jung als aangever van een psychologische theorie voor de astrologische praktijk is ook aardig wat mis.

Dat wil zeggen: de genoemde theorieeen zijn in verband met astrologie slechts een doekje voor het bloeden, een verkoop truc om de verouderde psychologie uit de astrologische literatuur in een mysterieus daglicht te zetten. psychologische astrologie: lees de argumenten

De astrologie die algemeen in gebruik is, kent een elegante en logische opbouw: vanuit de 4 elementen, vuur, aarde, lucht en water wordt in combinatie met de zogenoemde 3 kruisen of kwaliteiten een typologie van 12 combinaties opgesteld. 
 
image

De wet van 12

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
De 12 combinaties die Dr Zippora Dobyns het astrologische alfabet noemde is de basis van de astrologische persoonlijkheidsleer , zowel in de westerse als in de vedische of indische astrologie. Deze basis wordt aangevuld met de leer van "heren" of "dispositors" van de afzonderlijke 12 combinaties ["sterrenbeelden" in de astrologische volksmond].

De plaatsing van deze basiscombinaties in de horoscoop levert een serie uitspraken op over het concrete karakter en de concrete levensloop van de persoon in kwestie, maar evenzeer wordt ditzelfde instrumentarium toegepast op alle andere vragen die aan een horoscoop worden gesteld. Het maakt dus niet uit of de astroloog de vraag stelt:
  1. Wat is het karakter van deze persoon? of
  2. Wat zijn de gebeurtenissen in het leven van deze persoon?
  3. En in plaats van persoon kan men alles invullen dat een eerste moment van ontstaan kent
Het is evident dat astrologen uitspraken doen over de psychologie van mensen. Het is dus evident dat astrologie als het gaat over karakter-beschrijving psychologie is. De psychologische uitspraken die astrologen doen worden bepaald door de traditie, in feite door de uitspraken die werden gedaan door Ptolemeus in de eerste eeuw van onze jaartelling, of nog van verder weg in de vedische of hindu-astrologie.

Er is ook onderzoek gedaan naar de waarde van de uitspraken die o.g.v. de astrologie gedaan worden en daarbij is gebleken dat de traditie onjuist is, maar dat het fundament van de astrologie niet weerlegd kan worden. Momenteel is er een nieuwe golf van onderzoek gaande, waarbij niet losse horoscoop-standen, maar horoscooppatronen worden gemeten in relatie tot erkende psychologische complexen. Helaas, staan astrologen in meerderheid sterk afwijzend tegenover dit soort onderzoek en vertellen ze rond dat astrologie niet kan worden onderzocht, omdat het van een zo hoge kwaliteit is dat je er niet aan mag beginnen om te tellen welke uitspraken overeenkomen met de werkelijkheid. Deze gotspe is in de wereld gebracht door met name Dane Rudhyar.

astrologie

Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
  1. Temperamentenleer
  2. Astrologie als Gids
 
 
 
image

Meer weten: kijk hier eens.