astrologie en zelfkennis

Zelfkennis via je horoscoop en astrologie.
 
image

Psychologische astrologie<

Zelfkennis is van groot belang, want luidt de spreuk niet Ken u zelf dan kent u God? En inderdaad de complete astrologie zoals we die nu kennen gaat alleen maar over dit aspect.

Het grote probleem is dat de ontdekkingen die in de psychologie gedaan zijn, niet of nauwelijks werden opgenomen in de gewone astrologische interpretatie.

 

Valkuilen bij astrologie en zelfkennis

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image
Ooit was astrologie een geheime wetenschap, net als rekenen en schrijven. Nu is dat niet meer zo. Algemeen bekend is bij voorbeeld de zogenoemde exoterische westerse astrologie. Dat is een taal die bestaat uit een 50-tal formules. Deze formules kan iedereen toepassen op alles wat langs komt. Je leert dat in een paar lessen als je intelligent bent.

Zo werken astrologen ook: ze halen gratis de astrologische informatie op, claimen dan het alleenrecht erop. Betalen een fors bedrag bij een andere astroloog, om zich "erkend" te noemen. En laten hun klanten dan flink betalen voor iets wat ze zelf ook bijna gratis kunnen krijgen.

Er is niets bijzonders en niets geheims aan. Er is een keur aan mogelijkheden die gratis beschikbaar zijn. Gratis Cursus Astrologie zie hier
Dit is je tweede stap en als je niet geinteresseerd bent in een systematische opbouw, maar alleen in je eigen horoscoop-uitwerking, doe dan de volgende stappen:
  1. gratis horoscoopberekening Begin met je horoscoop te berekenen en bestudeer het gratis rapport erbij
  2. interpreteer je geboortehoroscoopastrologie


Je beschikt nu over een paar uitwerkingen van je standaard geboortehoroscoop of karakterhoroscoop. Deze horoscoop bevat een serie beweringen over jou en je karakter. Als je daar zin in hebt kun je die beweringen bekijken en overwegen, want dat is de bedoeling van horoscopen. Niet de horoscoop zegt wie je bent, jij maakt uit wie je bent,

Een aanzetje uit onverdachte hoek kan daarbij wellicht geen kwaad. Meestal zijn mensen namelijk zelf te zeer gespitst op een enkel aspect van hun leven dat op een bepaald moment actueel is, en ze zijn geneigd zich daar compleet of voor een groot gedeelte mee te vereenzelvigen. In een dergelijke situatie kan een horoscoop een ander licht werpen op jezelf en zo een stap vooruit blijken te zijn.


 
 

Hoe verder?

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image Zelfkennis is van heel groot belang, weten hoe je functioneert, waar in het sociaal functioneren je sterke en zwakke kanten liggen, is van groot belang, maar het is slechts een eerste stap op het pad naar bewustzijn. Naar mate iemand ouder wordt zal de waarheid doordringen dat de zelfkennis van jaren geleden een andere is dan de zelfkennis van nu en dat functioneren van jou toen je twee jaar was heel anders is dan toen je 22 en weer anders bij 32 of 42. Maar jij bent nog steeds jij.

Er is dus iets in jou dat van een langduriger adem is dan je zelfkennis en je functioneren, iets dat niet voorbijgaat om het zomaar eens te zeggen. Dat iets dat niet voorbijgaat dringt langzaam maar zeker tot je bewustzijn door en dat proces is bewustworden.

Zelfontplooiing. Na de kennis komt de toepassing ervan. Kennis zonder toepassing is leeg en verdwijnt na verloop van enige tijd ook weer. Toepassing van die kennis in de praktijk is een proces, een leerproces. Dat leerproces heet zelfontplooiing. Om astrologie te kunnen gebruiken voor zelfontplooing, moet je een stap verder gaan dan wat astrologen aanbieden. Voor astrologie en zelfontplooiing zie hier