Eysenck en onderzoek van de astrologie

"

Wat moet je nu precies nemen als je astrologie wilt onderzoeken of zijn waarheidsgehalte

 
image

Eysenck en de astrologie

If the most basic tenets of astrology are true, they should be detectable in their own right, regardless of other subtleties. To take an analogy, suppose we were investigating the belief that there is a connection between diet and body weight. Of course many other factors come in, such as genetic make-up, age, exercise, health and so on. Nevertheless, if we took a large enough sample, we should certainly expect to see indications that fat people tended to be well fed and starving people tended to be thin. If astrology is true, it must pass that kind of test" ( Eysenk: Astrology science or supersition p.31). 

Trektheorie

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
De informatie die de psychologische astrologie oplevert valt zonder twijfel onder dat wat genoemd wordt de "trektheorie". Het gedeelte "trek" komt van het woord "karaktertrek". En inderdaad psychologische astrologie beschrijft de karaktertrekken van mensen.

Trektheorie is geinteresseerd in wat mensen van elkaar doet verschillen. Mensen vertonen verschillend gedrag en dat komt volgens deze theorie doordat ze verschillende eigenschappoen hebben. Genoemd: "persoonlijkheidskenmerken", met een nog lelijker woord "persoonlijkheidseigenschappen" of met een ouderwetse term "Karaktertrekken". Deze eigenschappen worden altijd aangeduid met beschrijvende woorden [ in de taalwetenschap genoemd adjectieven of bijvoegelijke naamwoorden ] die gedrag aanduiden.

voorbeelden Eerlijk, spontaan, zeurderig, pietluttig, ijverig, humoristisch, zwaar op de hand. Een wetenschapper zoekt uit of de honderden woorden die gebruikt worden om menselijk gedrag te beschrijven kunnen worden gecondenseerd tot een paar basisbegrippen.

Basistrekken De belangrijkste onderzoekers op dit gebied zijn Allport en Odbert met hun werk "Trait names; A psycholexical study. als: Psychological Monographs no 171, 1936. De twee volgende namen zijn Catell en Eysenck, waarvan Eysenck de meest geciteerde is. De laatste verzie van al deze pogingen wordt genoemd de Big Five

Hierin worden alle menselijke eigenschappen samengevat onder de volgende hoofdbegrippen:
  1. extraversie
  2. vriendelijkheid
  3. nauwgezetheid
  4. emotioneel evenwicht
  5. openheid
De 5 begrippen zijn onafhankeijk van elkaar en werken onderscheidend. Probleem bij de astrologische beschrijvingen is dat ze in veel gevallen elkaar overlappen. Daardoor zijn ze niet onafhankelijk van elkaar en werken ze niet onderscheidend.

De termen extraversie en emotioneel evenwicht komen van Eysenck. Hij was van mening dat mensen kunnen worden ondergebracht in deze twee categorieen. Hij noemde ze extraversie en neuroticisme.

Een continuuum Het is niet zo dat iemand wel of niet extravert of neurotisch is. Het gaat om een schaal die loopt van -5 tot +5. De termen zelf zijn zoals gezegd categorieen, ze omvatten dus een hele groep onderbegrippen.

De vragen die nu moeten worden beantwoord luiden:
  1. Kan astrologie worden gebruikt om de begrippen van Eysenck correct te vinden?
  2. Welk onderzoek is verricht naar het antwoord op deze vraag?
  3. Hoe pak je het aan om het antwoord op vraag 1 te vinden?


Vraag 2 kan al direct worden beantwoord. Eysenck zelf en velen met hem onderzochten uitsluitend zonnetekens en kwamen tot de slotsom dat het niet mogelijk was om de begrippen te corelleren met sterrenbeelden.

Dat klopt: Het is een onjuiste manier om de informatie die de astrologie in de horoscoop aanreikt te ontsluiten. Hoe het wel moet laat ik in vervolgartikelen zien. Ik kan al vast verklappen dat het wel lukt als de horoscoop op de juiste manier wordt onderzocht.
 
image

astrologie

Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
  1. Temperamentenleer
  2. Astrologie als Gids
 
 
 
image

Meer weten: kijk hier eens.