Astrologie geboortetijd


Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot. Astrologie kritisch bekeken
Wie astrologie zegt denkt aan astrologen die op de TV, in kranten en op beurzen hun nering doen. Met astrologie heeft dat, hoe raar dat mag klinken, weinig te maken. Het is meer een nababbelen van wat ruim 2000 jaar geleden in een boekje door Ptolemeus werd opgeschreven. Een eenvoudig kunstje om met een 40 -tal formules de hele werkelijkheid te verklaren. Dat is wat astrologen doen.
Astrologie Geboortetijd op wetenschappelijke basis: AstroBoot

De geboortetijd in de astrologie?

Om een correcte horoscoop te kunnen maken is het volgens de gangbare opinie onder astrologen van het grootste belang over een zo precies mogelijke, zo mogelijk tot op de seconde nauwkeurige, geboortetijd te beschikken. Want zo luidt de redenering :

Omdat er elk moment overal mensen geboren worden met een heel eigen karakter en lot, kan alleen de enig juiste tijd ertoe leiden om langs astrologische weg het ''unieke'' van iemands lot of karakter te ontdekken.

Add to Google Voeg AstroBoot toe aan je Google Startpagina en krijg zo steeds het laatste nieuws

Kort gezegd: alleen een correcte geboortetijd kan ervoor zorgen dat de informatie die je krijgt aangereikt juist is. Zonder deze gegevens is de gewone astroloog niet in staat om het unieke van een persoon te definieren met de astrologische middelen die hem of haar ter beschikking staan.

astrologie geboortetijd Hoe kom je aan de correcte geboortetijd?
Er is behoorljk wat onderzoek gedaan naar de exactheid van geboortetijden. Doorgaans wordt uitgegaan van de vermeldingen in dagboeken, familiebijbels of de opgave in het geboorteregister van de burgelijke stand. Onderzoek heeft daarbij het volgend opgeleverd:
 1. Gauquelin ontdekte het volgende: Tussen de jaren 1860 en 1930 zijn de correcte percentages als volgt: Frankrijk 16%, Belgie 18%, Nederland 30%, Duitsland 49%.
 2. Reverchon ontdekte het volgende: Geboortetijden voor 1920: 75% verschillen 20 minuten; 50%: 15 minuten en na 1920: 98% verschillen 20 minuten en 95% 15 minuten.
 3. Er bestaat een tendens om geboortes die plaatsvinden tussen 0.00 en 01,00 u niet te registreren op die tijden.
 4. In landelijke gebieden worden geboortes doorgaans afgerond op het hele uur.
 5. Intellectuelen geven exactere geboortetijden op dan niet intellectuelen.
Onderzoek van John Addey toonde aan dat al naar gelang het beroep van de vader de opgegeven geboortetijden kenmerken verschillen vertoont. Als volgt: De vader is
 1. Wetenschapper: verschil geboortetijd: 10 - 15 minuten.
 2. Arts: verschil geboortetijd: 20 minuten.
 3. Sport Kampioen: verschil geboortetijd: 25 minuten.
 4. Acteur, soldaat, schrijver: Verschil geboortetijd: 45 minuten.
 5. Schilder: verschil geboortetijd: meer dan 60 minuten./
Problemen kloktijden. Daarbij komt dan ook nog dat de tijden worden genoteerd vanaf de aanwezige klok. Onderzoek heeft aangetoond dat kloktijden altijd onnauwkeurig zijn. Het scheelt in veel gevallen 5 - 10 minuten.

Het grootste deel van de gegevens die hier worden gepresenteerd, zijn in de astrologische literatuur niet bekend. Het betekent echter wel dat de eis van de exacte geboortetijd tot op de seconde vrijwel nooit haalbaar is. En daaruit volgt de conclusie dat wie zijn horoscop interpretaties afhankelijk maakt van de eis op exacte geboorte tijd, nooit een juiste beschrijving van karakter en lot kan geven.

Wat wordt eraan gedaan? Het volgende:
 1. Als er geen geboortetijd bekend is, neemt men 12:00u. Iedereen kan inzien dat dit een aanfluiting is. Eerst beweren dat alleen een juiste horoscoop duiding kan worden gegeven bij een tot op de seconde exacte tijd en dan zomaar in het wilde weg een tijd prikken.
 2. Een serie astrologische technieken toepassen om de juiste geboortetijd te vinden. Dit wordt genoemd : correctie geboortetijd. Zie hier voor wat dat inhoudt: Astrologie geboortetijd Correctie.

AstroBoot en Geboortetijd

Op deze site ligt de sterkste nadruk op twee inhouden:

 1. karakterkunde of psychologische astrologie
 2. levenskunst of esoterische astrologie
Aan de interpretaties van AstrBoot ligt een andere meer wetenschappelijk gedefinieerd begrip van de astrologische interpretatie ten grondslag. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de geboortetijd nooit correct is.

wat is astrologie, wat zijn horoscopen, lees hier verder © Dr Martin Boot, 2001 Astrology
 1. zelfkennis
 2. zelfontplooiing
Zelfkennis via online horoscoop interpretaties

Een eerste, maar al vergaande stap naar zelfkennis kun je zetten voor een gering bedrag als je de volgende informatie over jezelf opvraagt via het overzicht links bij de horsocopen van 1.30.

 1. Je chinese karakterhoroscoop: een complete karakterhoroscoop met voorspelling voor het lopende jaar
 2. Je complete astrologische geboortehoroscoop
 3. Je naamhoroscoop
 4. Je complete numeroscoop
Met deze 4 horoscoop uitwerkingen kun je een flinke tijd toe en in plaats van honderden Euros, kosten ze je slechts € 5.20 in totaal.

Add to Google Voeg AstroBoot toe aan je Google Startpagina en krijg zo steeds het laatste nieuws

Valid XHTML 1.0 Strict