astrologie Midhemel
Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.


Astrologie Midhemel of MC

artikelen over Astrology  en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

De Midhemel is de graad van de dierenriem die het hoogste punt in de horoscoop aangeeft. In veel horoscoop-berekeningen valt dit punt samen met de cusp van het tiende huis. In het zogenoemde "gelijke huizen" systeem bij voorbeeld echter niet. Het is dus in feite niet correct om het MC te definieren als de cups van het tiende huis, wat doorgaans wel gebeurt.

Dat wil dus zeggen dat de betekenis van de Midhemel niet gelijk is aan de betekenis van het tiende huis. Wie het MC correct wil interpreteren, moet de graad van de dierenriem beschrijven. Dat wil zeggen: er zijn 360 betekenissen voor dit punt in de horoscoop.

Voorbeeld: Balkenende

Voorbeeld de culimerende graad: de Midhemel of het MC in de horoscoop van J P Balkende staat op de eerste graad Stier. De betekenis van deze graad luidt psychologisch gezien als volgt:

Een presoon met een sterk karakter, een knorrig en gemelijk iemand. Iemand met een sterke wil, zeer gereserveerd en geneigd tot wreedheid. Iemand die graag discusssieert, met veel vijanden, iemand die veel gelegenheid krijgt om zich te bekwamen in zelfverdediging. Iemand die voor enormne uitdagingen komt te staan. Maar door zijn bovenmatige kracht en diplomatie steeds als winnaar uit de strijd tevoorschijn komt.

Een strateeg met een voortreffelijke mentaliteit die weet vol te houden. Hij zal steeds bedacht moeten zijn op aanvallen uit onverwachte hoek. Maar vechten is zijn element en hij werpt zich volledig in de strijd. Hij beschikt over een sterke wil, is bekwaam in het bedenken van truukjes noodoplossingen en al is hij verzot op polemiek en discussies, hij blijft op afstand. Hij gaat gewoon zijn gang, let niet op pijn, alles moet op zijn manier.

Hij heeft hoge idealen en de kacht om ze ook waar te maken. Alles wat hij aanpakt wordt een succes, maar door een gebrek aan consistentie krijgt hij niet de waardering die hem toekomt.

Hij stijgt ver uit boven zijn bescheiden maatschappelijk en culturele afkomst.

Hij is in feite een profeet van een nieuwe maatschappelijke orde, beschikt over een briljante geest en weet oude principes op een nieuwe manier toe te passen.

Hij werkt langzaam en vasthoudend en vanuit zijn instinct, net zolang tot hij zijn taak met succes heeft afgerond..

Conclusie

In de handboeken astrologische interpretatie staat doorgaans dat de MC niet kan wordne geinterpreteerd als karakter-eigenschappen. Dat is zoals blijkt onjuist. Integendeel. Iedereen die de publieke persoon van Balkenende kent en volgt herkent hem vrijwel volledig. En dat alleen in de graad van de dierenriem op het MC. Het is duidelijk dat hierop het archetype persona van Jung op van toepassing is.

Voorbeeld 2: Horoscoop Berlusconi : MC graad 28 Gemini

Betekenis graad 28 tweelingen

Een persoon met een goed oordeel en gezond verstand. Iemand die steeds de kans krijgt om opnieuw te beginnen. Een persoon met een breed, open en geniaal soort geest, een gezond lichaam, liefhebber van de natuur en haar schoonheid, houdt van landelijke omgeving, heeft succes in het leven.

Leeft meer in de fysieke en emotionele dimensie van het bestaan dan in het mentale en spirituele. Toch straalt het mentale en spirituele af op zijn leven en heeft hij er profijt van. Zijn leven draagt rijke vruchten.

Familie, vrienden en veiligheid zijn belangrijk voor hem. Hij heeft leiderscapaciteit en waar hij anderen de leiding laat nemen, richt zijn fortuin zich tegen hem.

Actief en gezond, een open geest en een goed oordeel over mensen en dingen. Hij houdt van werken, en knapt op van werken op het land. Hij heeft een afkeer van alles wat tegennatuurlijk is en tegen de natuur ingaat. . Vruchtbaar in financieel en sexueel opzicht. Hij heeft geen dubbele agenda, maar kan diep doodringen in wat hem echt raakt en interesseert.

Hij is eerlijk en toegewijd in vriendschap. Hij ontmoet veel respect en hoogachting en men mag hem graag. Hij is emotioneel en hartstochtelijk, maar evenzeer nuchter en concreet. Hij leidt een gelukkig en voorspoedig bestaan. Hij is conservatief van nature.

Door ijver en omzichtigheid weet hij zich uit de grootste moeilijkheden te werken. En deze manier van zelfhulp straalt sterk af op anderen die ervan kunnen profiteren. Hij benadert problemen vastberaden en met inzicht en gaat net zo lang door tot hij ze onder de knie heeft. Hij is niet uit het veld te slaan.

Hij beseft dat meesterschap over jezelf de grootste bron is naar verbetering en ontplooiing. Hij bestudeert de literatuur en oude bronnen om dit te bereiken,

Hij heeft een sterke behoefte aan een stabiele huiselijke omgeving, maar daarnaast houdt hij van verandering. Heimwee is hem niet vreemd.

Hij heeft een sterk leervermogen en doet er goed aan zijn aandacht niet te besteden aan vuile spelletjes en discreet te blijven.

Zakelijk gezien draait zijn leven om interesse in mensen of spirituele zaken. Schrijver, speculant, occultist, musicus zijn beroepen die bij hem passen.

Valid XHTML 1.0 Strict