Astrologie onzin of debiteren astrologen onzin?
Lees ook Astrologische informatie .
Je kunt er veel eer mee inleggen door te beweren dat astrologie onzin is. Je lijkt dan een kritische intellectueel. Argumenten ontbreken doorgaans waarom astrologie dan wel onzin zou zijn. Slechts zelden zijn de personen die zo goed weten dat astrologie onzin is, op de hoogte van wat astrologie inhoudt.

Daarbij verzint men zogenoemde testen waarbij iedere willekeurige uitspraak van iedere willekeurige astrolooog in de praktijk voor 100% moet kloppen met de werkelijkheid. Blijkt dat niet zo te zijn dan zou astrologie dus onzin zijn.

Ik zal daar wat kanttekeningen bij maken in dit opstel.

 
image

Astrologie en werkelijkheid
Er zijn astrologen die zich bezighouden met de werkelijkheid van 1+1=2. Het gaat dan om gebeurtenissen, beurskoersen, het weer, rampen, het einde van de wereld etc. Inderdaad moeten de uitspraken van deze astrologen onderworpen worden aan de toetsing die hoort bij die werkelijkheid. Eenvoudig gezegd: Kijk welke uitspraken werden gedaan en of die klopten. Wie gebeurtenissen of beurskoersen voorspelt, moet gewoon net als iedere wetenschapper bewijzen dat de uitspraken juist waren.

 
image

Astrologie en psychologie
Er zijn ook astrologen die zich bezighouden met psychologie, en dan vooral met persoonlijkheidsleer [ in astrologenkring wordt de term karakterbeschrijving gebruikt ] en de analyse van psycho-sociale problemen. Ook hier geldt hetzelfde. Uitspraken die worden gedaan moeten worden getoetst aan de realiteit.

Een belangrijk probleem dat hier opdoemt is, hoe controleer je de juistheid van uitspraken over iemands karakter en psycho-sociale problematiek? Iemand die zich met deze vraagstelling bezighoudt, doet er goed aan zich te wenden tot de psychologie, waar immers dezelfde vraag moet worden beantwoord.

Probleem is dat astrologen zich doorgaans ver verheven achten boven de psychologie en dus inderdaad in vele gevallen onzin uitkramen als het over "karakter" gaat. Dat wil echter nog niet zeggen het hele gebied zelf onzin is. Er zijn wel aanzetten gedaan waarin "bewijzen" worden gevonden. 
image

Astrologie en zingeving
Er is echter nog een toepassing van de astrologie en die gaat over zingeving. Deze toepassing is vergelijkbaar met psycho-therapie, literatuurwetenschap en religie.

Er zijn mensen die van zingeving niets willen weten. Ze noemen zich doorgaans "scepticus". Het zijn met name deze "sceptici" die hun mond vol hebben over de vermeende onzin. Heel merkwaardig: als je je niet wilt bezighouden met zingeving en er ook niet van op de hoogte bent, waarom zou je dan gedachtensystemen als Astrologie gaan aanvallen?

Probleem bij de zingevingsvariant is dat als argument voor de geldigheid van uitspraken wordt gebruikt: "Ik heb er zoveel aan gehad persoonlijk." En daarmee wordt het gebied geannexeerd door iedereen die ook maar vindt iets te moeten zeggen. Dus inderdaad de grootste onzin kan worden gedebiteerd onder het mom van "dit is heel persoonlijk en ik ben zo'n uitzonderlijk begaafd ziener." Dit is echter misbruik van , niet de inhoud van het geheel. Kort gezegd: astrologen debiteren in veel gevallen onzin, met astrologie heeft dat weinig te maken.

Wie zich echter wel met zingeving wil bezighouden, zou moeten weten dat er heel wat systemen van zingeving zijn, maar dat ze allemaal ongeveer op hetzelfde neerkomen. Dus waarom niet astrologie gebruiken voor zingeving? Het is een mooi systeem en heeft heel wat eigen verdiensten die andere systemen weer niet hebben.

Probleem bij systemen van zingeving is dat ze gemakkelijk leiden tot dogmatisme en tot richtingenstrijd. Zo hebben orthodoxe christenen grote problemen met astrologie. Ook dit is een niet ter zake doende discussie, vergelijkbaar met de toeterij van de scepticus. Of je nu het ene of het andere systeem voor zingeving gebruikt, wat ter zake doet is of het tot resultaten leidt in termen van persoonlijke groei, afnemen van angst, een "betere" samenleving etc.


 
image

Samenvatting
Er moet verschil gemaakt worden tussen astrologen en astrologie. Het feit dat astrologen onzin uitkramen, wil nog niet zeggen dat astrologie onzin is. Er zijn grof gezegd 3 toepassingsgebieden van astrologie:
  1. De gebeurlijke werkelijkheid: uitspraken hierover kunnen eenvoudig op juistheid getest worden.
  2. Psychologie en psycho-sociale problemen: uitspraken op dit gebied moeten worden getest met de instrumenten die de psychologie aanreikt.
  3. Zingeving. Uitspraken op dit gebied moeten worden getest in termen van persoonlijke groei.

 
image
Consult
Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
 
image