Ouders in de horoscoop

Energetische astrologie is ouder en dieper dan de normale westerse.
 
image

Welke horoscoopfactoren duiden op de ouders

Iedereen weet wel dat ouders belangrijk zijn. In de psycho-therapeutische praktijk blijkt dat het niet zozeer gaat om de ouders zelf, maar om de beelden die mensen van hun ouders hebben. Wat zegt de astrologie daarover? Is er ook zoiets als de beelden van de ouders in de horoscoop te vinden?

Navraag op het internet geeft geen antwooprd op de vraag: Hoe vind je het beeld van de ouders in de horoscoop?

Dat is wel te begrijpen, want er heerst onzekerheid over de vraag waar je de ouders vindt in de horoscoop. Eenstemmigheid heerst alleen over de Maan als [ beeld voor] de moeder, maar de vader staat ter discussie. Is het de zon, is het saturnus die de vader aanduidt?

In de oude leer gold de regel dat de zon voor de vader staat bij een daggeboorte en saturnus bij een nachtgeboorte. Bij de humanistisch gerichte astrologen heeft dan saturnus weer de voorkeur.

 

De planeet psychologie

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image
De Wikipedia astrologie
In feite zijn er alleen concrete uitwerkingen gemaakt vanuit de planeet gerichte astrologische psychologie. De belangrijkste naam in dit opzicht is Liz Greene. Zonder twijfel heeft zij de astrologie op een hoger plan gebracht als het gaat om de vertaling van astro symbolen in termen die te maken hebben met het psychisch functioneren van mensen. Ik zal een concrete pagina wijden aan haar belangrijke werk in dit opzicht. Daar zal ik ook laten zien hoe het komt dat de gewone astrologie niet toekomt aan de werkelijke informatie die een horoscoop bevat over het onderwerp ouders en kinderen.De huizen in de psychologie

Ofschoon de huizen wellicht belangrijker zijn dan de planeten als het op concreet functioneren en concrete karaktertrekken aankomt, laat de literatuur het op dit punt behoorlijk afweten.

Bij de toewijzing van de huizen staan astrologen doorgaans regelrecht tegenover elkaar: de ene groep vindt het vierde huis naar de moeder wijzen, de andere groep de vader. Hetzelfde geldt dan voor het tiende huis.

Het is dan ook te begrijpen dat er weinig gepubliceerd is over de ouderbeelden in de astrologie en in de horoscoop. Wie echter durft afstand te nemen van de astrologische literatuur en zelf waarnemingen doet uit de levensverhalen van mensen, komt tot de ontdekking dat de horoscoop inderdaad juist dat aangeeft: de beelden van de ouders. Wie geschoold is in de psycho-therapeutische praktijk of wie bekend is met de klinische psychologie, weet waarnaar hij/zij moet luisteren en dan ook moet kijken in de horoscoop.

Nu is het onderwerp "ouders en kinderen" ook een delicate aangelegenheid en het is misschien ook wel goed dat astrologen zich niet hierin kunnen mengen. Het is me meer dan eens opgevallen dat de esoterische wetenschappen zich beschermen tegen onbevoegd gebruik. Astrologie is zo'n esoterische wetenschap.

Hoe treffend juist de informatie laat ik zien in een serie voorbeelden. Ouders in de horoscoop: De vader volgens astrologen

  1. zelfkennis
  2. zelfontplooiing


astrologie