Artikelen over Astrologie: Dr Martin Boot: Astrologie software: NewComb van Johan Ligteneigen: een computerprogramma voor berekeningen ten behoeve van klassieke astrologieKlassieke astrologie is de meest simpele en achterhaalde vorm van astrologie.
 
image
Bij de eerste versie van het programma Newcomb schreef ik een enthousiaste recensie. Nu hebben we versie 5. Heeft Ligteneigen de potentie van het programma waargemaakt? Heeft een professionele beoefenaar van de astrologie er iets aan of zijn er inmiddels betere programmas?

Welke info heb je nodig voor een professioneel gebruik van astrologie?Er zijn twee informatiegebieden als het gaat over astrologie:
 1. technische informatie : berekeningen en
 2. inhoudelijke informatie: interpretaties.


Welke berekeningen gebruikt een moderne astroloog?Twee typen:
 1. Analytische en
 2. synthetische


Analytische berekingen leveren de astromische gegevens, aangevuld met de gegevens die nodig zijn om een horoscooptekening te maken, namelijk de zogenoemde huizen.

De formules voor deze berekenignen zijn algemeengoed en in een enorm aantal software pakketten aanwezig, gratis en betaald.

Newcomb levert een groot deel van deze berekeningenaan de gebruiker, maar merkwaardigerwijs niet het huizensysteem van de klassieke astrologie. Dat noem ik merkwaardig omdat het programma zich aandient als basis voor het bedrijven van klassieke astrologie.


Synthetische berekingen genereren de volgende informatie voor professioneel gebruik van de astrologie:
 1. Kwantificering van astrologische factoren gekoppeld aan alle relevante astrologische basisbegrippen. [ denk aan de eigenschappen die worden toegekend aan hemellichamen, huizen etc. ]
 2. Kwantificering van astrologische factoren gekoppeld aan basisbegrippen uit de psychologie [ denk aan begippenparen als introvert / extravert etc ]
 3. Kwantificering van eigenschappen over een uitgebreide horoscoopverzameling. [ denk aan uitspraken uit de zogenoemde medische, psychologische en mundaan-astrologie ]


Newcomb levert nauwelijks info op dit gebied: alleen een samenvatting van element- en kwaliteitverdeling. Wie wat statistische analyses wil maken moet met de hand alles naar EXCel exporteren en dan maar zelf zien te programmeren wat en hoe er geteld moet worden.

Newcomb levert niet de berekeningen die een professionele astroloog nodig heeft.

 

Welke inhoudelijke informatie moet een computerprogramma bevatten?

Newcomb is te beperkt voor een professionele beoefening van de astrologie.
 
image


De professionele beoefenaar van de astrologie gaat als volgt te werkAstrologie is een taal, geen vastgelegde wet, geen natuurkundige wet. Astrologie vereist interpretatie per keer, het is geen invuloefening.

Voorwaarde voor een correcte interpretatie is dat de astroloog het bewustzijnsniveau van de horoscoopbezitter kan bepalen. Noodzakelijk daartoe zijn de gegevens uit de synthetische analyse.

Er zijn geen slechte of goede standen en de mens heeft een centrale rol in het eigen leven. Daarom gaat een professionele astroloog als volgt te werk:

 1. Hij/Zij zoekt de essentie van een horosoop en
 2. verwoordt die in normale mensentaal, dus niet met astrologische termen.
 3. De essentie van een horoscoop staat meermaals aangeduid in de astrologische formules.
 4. Een professionele astroloog heeft dus geen behoefte aan allerlei onnodige fancy details in de berekening.


Daarom moet een modern astrologieprogramma het volgende bevatten naast correcte berekeningen:

 1. Een energetische beschrijving van de afzonderlijke horoscoopfactoren
 2. Een module waarin de gebruiker eigen interpretaties kan aanbrengen.
 3. Een module waarin interpretaties kunnen worden gerelateerd aan het bewustzijnsniveau.
 4. Een mogelijkheid om een bepaalde horoscoopfactor te bekijken in een reeks horoscopen, zodat wordt voorkomen dat een enkele interpretatie op dogmatische wijze wordt vastgelegd.
 5. Overzicht van wetenschappelijk evidentie aangaande horoscoopfactoren.


In Newcomb ontbreekt iedere vorm van inhoudelijke informatie


Kortom

Newcomb 5 is meer dan dubbel zo duur als Newcomb 1, maar biedt alleen maar een heel scala van extra toeters en bellen die alleen voor serieuze hobbyisten boeiend zijn. Newcomb is een perfect stukje amateur-astrologie, maar veel te beperkt voor iemand die astrologie wil gebruiken waarvoor het bedoeld is. Er zijn betere alternatieven, heel wat betere en completere.


Kijk voor wat achtergrondinfo over astrologie ook eens op:
 1. Mijn kijk op astrologie
 2. zelfkennis
 3. zelfontplooiing
 4. Klassieke astrologie


astrologie