de vader in de horoscoop

Energetische astrologie is ouder en dieper dan de normale westerse.
 
image

Gangbare theorie: Liz Greene

Liz Greene heeft van alle astrologen het meeste gezag op het gebied van psychologische astrologie. Wie haar opvattingen en horoscoop interpretaties bestudeert, is op de hoogte van wat astrologen te zeggen hebben over ouders, de vader en de moeder.

 

De vader volgens de gewone astrologie

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image
de psychologische astrologie gaat van het volgende uit:
 1. Er is een fysieke vader: die wordt weergegeven door de zon in de horoscoop : dit laat zien, welke eigenschappen van de vader de meeste indruk zouden hebben gemaakt op de bezitter van de horoscoop
 2. De horoscoop zou laten zien wat het mannelijke voor de bezitter van de horoscoop inhoudt: omdat de vader de eerste man in het leven van een persoon is, zou die man een onuitwisbare indruk hebben nagelaten. Voor mannen zou dat een krachtige onbewuste invloed hebben op de manier waarop een man gestalte geeft aan "man zijn" en de verhouding tot andere mannen.
 3. Verondersteld wordt dat er eigen "innerlijke vader eigenschappen" zouden zijn. Daaronder verstaat de astroloog: hoe iemand zijn/haar leven ordent en eigen doelstellingen verwezenlijkt; hoe iemand zijn/haar wil naar buiten brengt, normen en idealen formuleert en [ voor een man] zelf als vader optreedt
Dat is heel wat en wie op de hoogte is, ziet dat het hier gaat om de combinatie van de zon en saturnus in de horoscoop. In de formulering vindt men Jung-trekjes terug, met name die "innerlijke vader" is een echo uit de gedachtenwereld van Jung. Dit geheel vat de astroloog samen met de term het beeld van de vader.

Wat ontbreekt zijn de huizen van de horoscoop. Dat is toch heel curieus, want de huizen worden nu net geacht dat te zijn waar de ouders nu zo extreem toe behoren: de levensomstandigheden van het kind. Het lijkt erop dat de basis van de gedachte luidt: Weet je het beeld dan weet je hoe het zit. Meer dan een willekeurige gedachte is dit natuurlijk niet.

Dat is tegelijk de belangrijkste kritiek die de buitenstaander heeft op zowel de werken van Jung als de astrologie: theorie en stellingen genoeg, maar waar is de evidentie, waar blijkt dat het niet alleen stellingen zijn, maar ook feiten?

Wat de theorie van Jung betreft is veel empirisch onderzoek gedaan naar de waarde van de 4 psychologische typen. De basis gedachte moest worden bijgesteld, maar dat kon ook en leverde een veel gebruikte psychologische test op.

Met de astrologische stellingen is het anders gesteld. Daar is nog nauwelijks vastgesteld of het feiten zijn en wat de feiten zijn.Hoe ziet de duiding van het vaderbeeld in de horoscoop er uit?

Hoe worden de stellingen onderbouwd? Waar zijn de feiten? Ik citeer de duiding die Liz Greene heeft gepubliceerd van de horoscoop van Steve Jobs, de creatieve computer man die Apple heeft groot gemaakt.

Voorbeeld Horoscoop Steve Jobs zie hier [ andere tijd dan Greene gebruikt

Vaderbeeld Steve Jobs volgens Greene zie hier

Commentaar Wat opvalt aan de tekst is het volgende:
 1. Er worden geen "harde" uitspraken gedaan: het is "misschien" dit of "misschien" dat en "het kan ook" wat anders zijn
 2. Ondanks het feit dat het allemaal maar "misschien" is, wordt wel de conclusie getrokken dat Jobs daardoor grote problemen met zijn vader heeft, dat hij hem als een verrader ziet die niet is geinteresseerd.
 3. En als klap op de vuurpijl: Je vond je vader maar een slappe figuur, maar je bent je hier misschien helemaal niet van bewust geweest
 4. Wie op de hoogte is van de literatuur ziet hier gewoon de bekende vooroordelen van astrologen over het sterrenbeeld Vissen en natuurlijk ook de waanzinnige pretentie van astrologen van wij zullen het je wel even Diets maken, en als je het niet met ons eens bent dan komt dat omdat je je er niet van bewust bent.
 5. Greene stelt dat de eigenschappen van iemands sterrenbeeld worden overgenomen van de vader
 6. Wie dat tot zich door laat dringen beseft dat die vader dan ook sterrenbeeld vissen moet hebben en wie daar even over nadenkt komt tot de conclusie dat alle mannen tot in de eeuwigheid terug dus vaders hebben gehad met hetzelfde sterrenbeeld als zij zelf.
 7. Dat lijkt me toch wel een onzinnige bewering.
Vaderbeeld Steve Jobs volgens Greene vervolg

Commentaar Een herhaling van zetten. En daarmee moet de lezer het doen. Anders gezegd: Een mooi theoretisch verhaal over ouderbeelden en wat die allemaal wel niet te betekenen hebben en wat je krijgt is een babbeltje over je sterrenbeeld.

Dat zijn dus knollen voor citroenen. Als dat werkelijk het enige was dat astrologie te bieden heeft, dan zou ik me er al lang niet meer mee bezighouden. Elders laat ik zien wat een kenner uit een horoscoop kan lezen als het over ouders en kinderen gaat en hoe daar mee om te gaan.

 1. zelfkennis
 2. zelfontplooiing


astrologie