Astrologie en vorige levens
Als iets voor de hand ligt voor de persoon die zich met astrologie bezig houdt dan is het wel het idee dat er meer dan een leven is. Dat komt door het volgende. Wie met astrologie bezig is, wordt steeds geconfronteerd met:
  1. De cyclische gang van zaken: alles komt steeds weer terug. Dat gaat veel verder dan de opeenvolging van de jaargetijden.
  2. Het enorme verschil tussen mensen. Allemaal mens, maar waar de een een heel leven voor moet ploeteren, dat heeft de ander al bij de geboorte meegekregen.
astrologie Dat tweede punt is nog het gemakkelijkste argument. Er zijn nog maar weinig mensen die er van overtuigd zijn dat de mens in een keer kant en klaar werd neergezet op de aarde. Er zijn maar weinig mensen die aannemen dat alle dieren, alle planten, alle landschappen in een keer [ nu goed in 6 dagen dan ] werden gefabriceerd.

Nee de opvatting van Darwin dat er een geleidelijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden is wel algemeen geaccepteerd. En al wie deze opvatting uitspreekt wordt niet - behalve dan in een zeer kleine gemeenschap - meer geexcommuniceerd of op de brandstapel gezet om nog even over zijn zonden na te denken.

Het idee van de geleidelijke ontwikkeling in de tijd over meer jaren of eeuwen is algemeen goed. Even algemeen wordt aanvaard dat er een toename van kwaliteit is in die ontwikkeling. De mens is "verder" dan de chimpansee om het eenvoudig te zeggen.

Er wordt dus een ontwikkelingslijn toegestaan op de volgende gebieden:
  1. lichamelijk : de soort past zich steeds beter aan de omgeving aan.
  2. intellectueel , emotioneel en sociaal: de soort past zich steeds beter aan het leven op aarde aan.


 
image

Ook het bewustzijn
Een stap verder is dat ook het bewustzijn zich geleidelijk ontwikkelt. En ook hier zien we grote verschillen tussen mensen. Er zijn mensen die zo gevangen zitten in hun dagelijkse zorgen dat ze maar een hoop hebben. Heer laat dit voorbij zijn/. Er zijn mensen die zichzelf zo uitzonderlijk vinden dat ze het idee niet kunnen verdragen dat ze nog iets te leren hebben. Ik ben volmaakt, het ontbreekt mij aan niets.

Er zijn echter ook mensen die wel beseffen dat er nog hele werelden zijn die zich aan hun waarneming onttrekken. Werelden waarvan ze geen benul hebben; die gesloten zijn voor hun bewustzijn.

Stel nu dat je behoort tot dat laatste type. Iemand dus die aanneemt dat er meer is dan wat je op dit moment weet. Ben je dan verplicht om te concluderen, dat je ook nooit tot bewustzijn van dat "meer" zult komen?

Niemand is verplicht deze conclusie te trekken. Er is geen logisch dwingende grond om vast te stellen dat er geen zaken zijn die zich aan mijn waarneming onttrekken. En er is geen dwingende reden om aan te nemen dat ik nooit in staat zal zijn om ze wel waar te nemen.

Meer levens is dan slechts een stap verder. Net zozeer als de menselijke soort eeuwen nodig heeft gehad om te komen tot wat hij nu is, net zozeer zal de soort eeuwen nodig hebben om zijn bewustzijn volledig te ontplooien.

 
image

Hoe persoonlijk is dat?
In de populaire literatuur over vorige levens wordt altijd verslag gedaan van mensen die in een vorig leven farao van egypthe waren of Napoleon. Als je dan een teller bijhoudt blijken er ineens tientallen Napoleons en duizenden farao/s geweest te zijn. De vraag is dus: Ben ik Jan Klaassen van nu inderdaad als deze Jan Klaassen altijd aanwezig geweest? Was ik eerst kikker, toen Gorilla, toen Farao, toen Napoleon, en toen gewoon Jan Klaassen? En ben ik daardoor eigenlijk niet Jan Klaasen, maar een uitzonderlijk en bijzonder iemand? Want daar gaat het natuurlijk om. Ik ben niet gewoon de sukkel die ik nu ben, maar eigenlijk een groot genie van 100 eeuwen geleden. 
image

De menselijke soort
Wie zo omgaat met het idee van vorige levens, heeft het concept van de evolutie niet goed begrepen. De evolutie gaat niet om een enkel exemplaar van het rechtop lopende zoogdier, maar om de soort/.

Vorige levens, meer levens wil dus niet zeggen, Ik de persson die nu leeft, is al aan de zoveelste ronde bezig. Het wil zeggen: ergens in de lange geschiedenis van de mensheid, speelt de essentie van mij een rolletje mee. De ik van nu kan best een samenraapsel uit verschillende delen van vroegere "incarnaties" zijn.

En deze laatste gedachte klopt nog het meest bij de betrouwbare verhalen van mensen die herinneringen aan vorige levens hebben. En hier kan de astrologie een steentje bijdragen. Voor de kenner zijn bij zogenoemde "oude zielen" brokstukken te vinden uit verschillende levens . Die kunnen dan worden vertaald naar mogelijkehden om op die punten het bewustzijn uit te breiden in dit leven.


 
image

Ziel en Bewustzijn
Lees verder over dit onderwerp de volgende artikelen
  1. Ziel en bewustzijn
  2. Astrologie en bewustzijn. Met name in dit artikel wordt de grote lijn aangegeven van de ontpolooiing van het bewustzijn. De fasen die iedereen daarin doorloopt en tevens wordt aangegeven waarom het niet zo zinnig is om wat vrijblijvend te babbelen over vorige levens.

 
image
Consult
Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
 
image