Astrologie vrije wil
Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

astrologie vrije wil

Hoezo vrije wil als alles in de horoscoop staat aangegeven?

Ziel

De ziel is het onstoffelijk aspect van levende wezens.

Sterrenbeeld

de nadruk komt voorlopig te liggen op de boodschap die de ziel geeft vai de zogenoemde sterrenbeelden. Je kunt beginnen met de studie van je sterrenbeeld, een onderdeel van de horoscoop. Sterrenbeeld zie hier

astrologie vrije wil

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

 
Zoeken op AstroBoot

Astrologie en vrije wil

Deel 2 Deel 1 Vrije wil

Grenzsituationen In de filosofie van Karl Jaspers speelt een begrip een rol waarbij de vrije wil in het geding is. Dat zijn extreme situaties waarin iemand een besluit moet nemen over het verdere verloop van zijn/haar leven. In deze situaties die hij "Grenzsituationen" noemde, helpen geen overwegingen, geen redeneringen, geen aangeleerdheden. De mens is helemaal teruggeworpen op zichzelf. Hij-zij neemt een beslissing die het verdere verloop van zijn-haar leven bepaalt. De volledige verantwoordelijkheid daarvoor ligt ook bij hem-haar zelf. Bovendien is hij zich van dit geheel bewust. De beslissing kan ook niet ongedaan gemaakt worden.

In een dergelijke situatie en onder deze voorwaarden maakt iemand gebruik van zijn-haar vrije wil.

De rede

Men verstaat ook wel onder vrije wil als een beslissing tot stand komt op grond van `de rede`. Men zou vrij zijn als men een op de rede gebaseerde beslissing nam. Een rationele beslissing dus. Ik ga nu niet roken, want dat levert een risico op voor mijn gezondheid, of ik ga nu wel roken want dat vind ik aangenaam. Het is zeker zo dat iemand een dergelijke beslissing zelf neemt. Problemen zijn hierbij de volgende 4 punten
  1. Dit soort beslissingen kunnen eenvoudig ongedaan gemaakt worden. Ze zijn dus niet existentieel.
  2. Het probleem wordt verplaatst van willen naar denken. Nu moet dus eerst de vraag worden beantwoord op denken wel zo vrij en ongeconditioneerd is.
  3. De oplossing berust op een overschatting van het denken als het om leven gaat. Bij existentiele, maar ook bij andere beslissingen speelt denken slechts een ondergeschikte rol.
  4. Voor op rede gebaseerde beslissingen is niet noodzakelijk dat iemand zich bewust is van zichzelf en de onderliggende motieven.


In het opstel Astrologie en bewustzijn beschrijf ik de bewustzijnsfasen die de mens doorloopt.

Uitgangspunt is dat het heelal een levend geheel is waarin alles met alles is verbonden. Niet in theorie, maar in de praktijk. Dat is het uitgangspunt van deze afdeling van AstroBoot.

Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
  1. Temperamentenleer
  2. Astrologie als Gids
astrologie

Valid XHTML 1.0 Strict