Astrologie kritisch bekeken
Astrologie als geloof

Wie astrologie zegt denkt aan astrologen die op de TV, in kranten en op beurzen hun nering doen. Met astrologie heeft dat, hoe raar dat mag klinken, weinig te maken. Het is meer een nababbelen van wat ruim 2000 jaar geleden in een boekje door Ptolemeus werd opgeschreven. Een eenvoudig kunstje om met een 40 -tal formules de hele werkelijkheid te verklaren. Dat is wat astrologen doen.

Onderzoek naar de uitspraken die voortvloeien uit de formules is verboden. Alles moet letterlijk genomen worden. En waarom. Because I Say So. Dit noem ik de BISS astrologie. Geloof in de letterlijke zin van het woord. Orthodox tot op de draad, versleten eveneens tot op de draad.

Astrologie als wetenschap

Wetenschap moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  1. Er moet een theorie zijn.
  2. Die theorie moet kunnen worden getoetst aan de werkelijkheid.
  3. De toetsing stelt de theorie bij.
  4. De punten 2 en 3 worden herhaald.
De theorie is aanwezig. Zo bij voorbeeld het uitgangspunt dat de horoscoop iemands persoonlijkheid en karakter symbolisch weergeeft. Wat ontbreekt is de toetsing aan de werkelijkheid. Momenteel wordt de theorie gelijk gesteld aan de werkelijkheid. Dat is een denkfout.

Is het mogelijk om de stelling dat de horoscoop de persoonlijkheid beschrijft te toetsen?
Wel zeker is dat mogelijk. Daarvoor moet er echter wel het nodige aan de gangbare presentatie van de stellingen worden veranderd.

Er zijn ook aanzetten in de astrologische literatuur, alleen ze werden niet verder uitgewerkt en doorgevoerd. Een geweldige aanzet is het boek Birth Pattern Psychology van Tamise van Pelt Mijn bijdrage aan het gebied is te vinden op psychologische astrologie. Tot nu toe is me het volgende gelukt
  1. De vaststelling van 6 psychologische typen o.g.v. de astrologische stellingen
  2. De vaststelling van 36 psychologische karakterbeelden o.g.v. de astrologische stellingen
  3. De verfijning van de persoonlijkheisprofielen die door Dr Van Pelt werden voorgesteld
  4. De controle op de big five test in verband met astrologie; Zie Astrologie Big Five
  5. Controle op de Introvert/Extravert test. Zie Astrologie Introvert Extravert
Iedereen die daar interesse in heeft kan dit werk opnieuw controleren en uitbreiden. Dat is dus wetenschap.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30

helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.
Naast de algemeen bekende vorm is er ook nog esoterische variant. Wie deze vorm wil beoefenen moet zowel de gewone als een serie nieuwe formules leren. Deze nieuwe zijn in veel gevallen in tegenspraak met de gangbare opvattingen. Dat is ook te begrijpen want de gangbare ideeen berusten op een gebrek aan bewustzijn. Ze stammen uit de fase van de schemering en terecht noemen astrologen dat "zwarte lichten". Ze beseffen alleen niet goed wat dat betekent.

Leven kun je Leren
Een van de vele boeken die ik schreef is Leven kun je Leren ISBN 90-72549-26-3, 255 pagina's, Uitg Ruitenberg Boek, Hoevelaken, 1991 Aan de hand van praktijkvoorbeelden en gesprekken wordt duidelijk waar mensen mee zitten als het gaat over onderwerpen als verantwoordelijkheid, werk, ouders en kinderen, de juiste partner, goed en kwaad, vrijheid, veiligheid, angst, liefde, sexualiteit, huwelijk, de zin van het leven, geborgenheid. Door de helderheid die ontstaat in de gesprekken krijgt men houvast om verder te gaan. Een boek over mensen van onze tijd, een boek voor mensen die uit het leven meer willen halen dan de buitenkant te bieden heeft.