Symbolen

 
Planeten en tekens
De symbooltaal van de astrologie

Als in iedere wetenschap is in de astrologie een eigen vaktaal ontstaan. De astroloog bedient zich van een serie symbolen. Verstaat men die dan kan men de producten die de astrologie heeft opgeleverd, lezen. Een van die producten is de zogenaamde geboortehoroscoop of radixhoroscoop. Dit is een symbolische weergave van de verbanden die in de kosmos bestonden op het moment van geboorte. Deze verbanden vormen de wortel, de kern van het nieuwe individu. Daarom wordt deze symbolische weergave aangeduid door het woord radix, het Latijnse woord voor wortel. Het woord horoscoop stamt uit het Grieks en betekent letterlijk 'de tijd waarnemend'. Astrologie is de esoterische wetenschap van de tijd.

Voor de theoretische achtergrond zie Symbolen AstrologieTeken, Element, Kruis/ Kwaliteit, Heerser
Teken
& Symbool
Astrologisch
Element
Manier van
Uiten
Positieve
uiting
Negatieve
uiting
Heerser
Aries
Vuur Hoofd Vitaal Ongericht
Mars
Taurus
Aarde Vast Stabiel Star
Venus
Gemini
 
Lucht Bewegelijk Aanpassing Vluchtig
Mercurius
Cancer
Water Hoofd Beschermend Jaloers
Maan
Leo
Vuur Vast Authoriteit Bazig
Zon
Virgo
Aarde Bewegelijk Precies Afbrekend
Mercurius
Libra
Lucht Hoofd Diplomatiek Besluiteloos
Venus
Scorpio
Water Vast Veerkacht Medogenloos
Pluto
Sagittarius
Vuur Bewegelijk IntuitiefHypocriet/ Mateloos
Jupiter
Capricorn
Aarde Hoofd Principieel Benepen/ Hard
Saturnus
Aquarius
Lucht Vast Liberaal Excentriek
Uranus
Pisces
Water Bewegelijk Mild Angstig
Neptunus

Liever andere opvattingen dan de mijne: click hieronderVoorbeeld

horoscoop tekening

Om de symbolische weergave te kunnen maken, eenvoudiger gezegd: om het plaatje van de geboortehoroscoop te kunnen tekenen, wil de astroloog de beschikking hebben over de volgende gegevens: De precieze datum, de precieze tijd en de precieze plaats van geboorte en of de persoon in kwestie een man of een vrouw is. Uit deze gegevens wordt de precieze stand van een serie hemellichamen op het moment van de geboorte afgeleid. Dit gebeurt via een serie min of meer ingewikkelde berekeningen. Voor een leek is de berekening een moeizaam werk. Het leidt dan ook teveel af van wat de astrologie de mens van onze tijd kan geven: inzicht in de grote dingen van het leven en inzicht in zichzelf, in de eigen levenstaak. Tegenwoordig doen computers de berekeningen. Aan de berekeningen besteden we hier verder geen aandacht, maar verwijzen we naar de

Gratis Horoscoop tekening

Astrologie is geen geloof

Astrologie is dus geen geloof. De vraag 'Geloof je in astrologie?' is een domme vraag. Wie een zinnig verhaal wil vertellen over astrologie, in dit geval dan de westerse astrologie, gaat aan de gang met uitleggen wat volgens deze leer de symbolen in het plaatje betekenen.

Duidelijk is te zien dat ze allemaal voorkomen in de het plaatje. Deze opleiding gaat laten zien wat ze betekenen en hoe een verschil in plaats ook een verschil in betekenis uitmaakt. En omdat astrologie een taal is, [ zie Astrologie als taal en Meerduidigheid Astrologie verschilt de betekenis per gebruiker van de taal.

Vuistregels uit de leer van de kruisen

 
Citaat uit Van Ram tot Vissen
Drie tekens hebben een dubbele toewijzing van planeten, te weten schorpioen wordt met mars, maar ook met pluto in verband gebracht. Vissen wordt met jupiter, maar ook met neptunus in verband gebracht. Waterman wordt met saturnus, maar ook met uranus in verband gebracht. Dit geheel van toewijzingen duidt men aan met de term 'heerser' of 'heer'. Zo is dus de zon 'heer leeuw', uranus 'heer waterman', terwijl neptunus de heerser van vissen is, etcetera.

Behalve verwantschap tussen hemellichaam en teken bestaat ook het tegendeel: vreemdheid. Door vergelijking van de 'aard' der tekens vindt men gemakkelijk de logica hiervan.

Stel dat men de twee tekens ram en weegschaal vergelijken moest, dan volgen de twee centrale begrippen: machtswil voor ram en het zoeken naar evenwicht voor weegschaal. Ram is dus verwant aan 'het doorzetten van eigen principe' zo men wil 'de nieuwe lente'. Weegschaal daarentegen zoekt de veelheid der principes juist te verbinden, in overeenstemming te brengen.

Met ram wordt de planeet mars verbonden, in ram is mars 'het meest op zijn plaats'. Daaruit volgt dat mars in weegschaal het minst op zijn plaats is.

Bekijken we de voorbeeldhoroscoop bovenaan de pagina dan valt op dat ram en weegschaal precies tegenover elkaar liggen: ze vormen een 'oppositie', zijn 180ΓΈ van elkaar verwijderd. Zoals later bij de 'aspektenleer' zal blijken, speelt de oppositie een zeer belangrijke rol in de astrologische leer. Hier vinden we haar voor het eerst in de regel: In het teken liggend tegenover het teken waar een hemellichaam van nature bij hoort, voelt het zich het minst op zijn gemak.

Uit deze stelling moet niet de conclusie worden getrokken dat de werking van het hemellichaam is vernietigd of verzwakt. Het betekent veeleer dat de eigenschappen in ongunstige zin worden versterkt en verscherpt. Zo vat men in de astrologische leer mars in ram op als aanduiding voor de volgende eigenschappen: 'energiek, aktief, strijdlustig, ongeduldig, stootkracht, doorzettingsvermogen, heftig.' Mars in weegschaal geldt als aanduiding voor: 'hartstochtelijke, demonstratieve, sterk veranderlijke liefdeaard, amoureus en ijdel. Laf en lui: een ander moet het vuile werk opknappen.'

Alle planeten komen voor in iedere horoscoop.