astrologische informatieis NIET wat wordt onderzocht in de bekende astrotest skepsis

Er is heel veel onderzoek gedaan naar uitspraken van astrologen. Een standaardwerk in dit opzicht is Recent Advances in Natal Astrology. Dat als volgt werd beschreven


 
image

After four years of almost full-time work, Recent Advances in Natal Astrology was published under the aegis of the Association, with Charles Harvey as one of the major collaborators. It was a book of 608 pages including 17 pages of index and 1010 references, both fairly rare in astrology books at that time.

As Charles himself puts it, the idea of Recent Advances was "to bring together all possible work that had been done in astrology, ... not necessarily critical, but attempting to see how astrology works, trying to understand better the principles behind astrology"

Het probleem bij alle onderzoek naar astrologie is dat de onderzoeker kritisch, tegenstander of astroloog, altijd weer is gericht op bewijzen dat het werkt. Dat is heel merkwaardig.Niemand heeft zich afgevraagd, welke informatie astrologie brengt. Men gaat ervan uit dat astrologie identiek is aan alle opmerkingen die astrologen maken. En dus moeten ze maar bewijzen dat ze de waarheid spreken. Een onmogelijke taak, want er is geen criterium waaraan deze waarheid gemeten kan worden. Of beter gezegd: het citerium wordt buiten het object van onderzoek gevonden.

Zo ging men uitgebreid onderzoeken of astrologen hetzelfde konden vinden als wat de uitkomst van een psychologische test was bij voorbeeld. Niemand stelde de vraag wat astrologie zelf te bieden heeft. Wel kwam er na verloop van tijd een zijdelingse reactie die in deze richting wees. Men beweerde dan dat astrologie niet kon worden onderzocht.

 
image

Voorbeeld
Een kenmerkend voorbeeld is het volgende:

Dean legde een groep astrologen de vraag voor welke eigenschap het makkelijkst te zien is in de geboortehoroscoop . Men vond dat dat introversie/extraversie moest zijn. Met de bekende persoonlijkheidstest van Eysenck selecteerde Dean 60 zeer introverte en 60 zeer extraverte proefpersonen. 45 astrologen kregen de geboortegegevens van de 120 proefpersonen, met de vraag wie introvert en wie extravert waren. Score 50,2% goed, dat is op zich gelijk aan de toevalskans.

Wat klopt hier niet?
 1. De astrologische factoren voor introversie en extraversie zijn niet bekend.
 2. In de astrologische theorie wordt geen eigenschappen-paar "introversie/ extraversie" onderkend.
 3. Het gaat hier om begrippen uit de psychologie, die door astrologen onvoldoende zijn doorgrond.
 4. Hier wordt niet onderzocht wat astrologie te bieden heeft, maar wat astrologen beweren dat ze kunnen.
Hoe had de onderzoeksvraag er uit moeten zien?

Is het mogelijk om met astrologische middelen het onderscheid te vinden tussen introverte en extraverte personen dat gehanteerd wordt in de psychologie? En zo ja, wat zijn dan die middelen? En zo, nee, hoe komt dat?

In deze vorm gaat de vraag over astrologie. Het onderzoek kan dan als volgt vorm worden gegeven:
 1. Neem de dataverzameling die Dean gebruikt.
 2. Neem van alle deelnemers de correcte horoscoopgegevens op.
 3. Vorm een hypothese over de horoscoopfactoren die horen bij extraversie.
 4. Test de hypothese in een empirische cyclus.
 5. Doe datzelfde met introversie.
 6. Breng verslag uit van het onderzoek.
 
image

Goed onderzoek


In hun boek Comment demontrer l' astrologie gebruiken Dr Suzel Fuzeau_Braesch en Dr Helvee Delboy de persoonlijkheidstest van Eysenck en Wilson op een populatie van 524 studenten en totaliseerden de horoscoopstanden van zon maan, mars en ascendant. Zo kwamen ze tot een significantie-score voor genoemde planeetposities in de tekens van de dierenriem.

En zo moet het dus. Nu en zo kan verder onderzoek worden opgezet via de computer.Zie ook De big five astrologisch vertaald. .Deze manier van categoriseren gebruik ik in mijn astrologische temperamenttest, maar ook in mijn horoscoopstudies en uitwerkingen.


 
image

Astrologie Zelf
Heeft echter meer te bieden dan alleen de reflexie van persoonlijheidskenmerken uit de psychologie. Hoofdkenmerk is de meerduidigheid van astrologie. Wie onderzoek wil doen naar de eigen bijdrage van astrologie moet dus een onderzoeksmodel bedenken waarin de meerduidigheid van deze informatie een belangrijke rol speelt. Astrologie behandelen alsof het een natuurkundige uitspraak is, kan niet serieus worden genomen bij voorbeeld. In genoemd artikel doe ik een voorstel.

Zie tot slot ook de voorbeelden in het artikel astrol informatie

Twee soorten informatie

Er zijn twee typen:
 1. Normatieve astrologie
 2. Proefondervindelijke astrologie

 
image
Consulten
Consulten vinden bij voorkeur schriftelijk plaats. Bij hoge uitzondering is een face tot face consult mogelijk.
 
image