astrologische interpretatie

Geeft de horoscoop de werkelijkheid aan en kan astrologie worden gebruikt als objectieve wetenschap?

 
image

Uitgangspunten

Er zijn twee uitgangspunten mogelijk als het gaat om de interpretatie van een horoscoop. Men vat de horoscoop op als
 1. de werkelijkheid zelf.
 2. astrologie als model


De gevolgen van deze keus zijn verstrekkend.

Voorbeeld: astrologie = de werkelijkheid. Bij deze opvatting komt men tot dit soort interpretatieve teksten:
 1. Jupiter kreeg destijds dus de tekens Boogschutter en Vissen toegewezen door de Ouden. Dit verklaart wél waarom Jupiter in Vissen niet zo erg slecht staat, ondanks dat Jupiter als vuurplaneet dan in een waterteken zou staan. Maar aangezien Vissen tevens vierkant staat op Boogschutter, gaat van die goede invloed wel een en ander verloren. Het maakt dan nóg meer gespleten en dubbelzijdig. Jupiter blijft echter wél zijn sympathieke invloed uitoefenen.
 2. Jupiter werd dus al vanaf de Oudheid het “grote geluk” genoemd. Onze “geluksvogels” hebben daardoor doorgaans een luchthartige geest, open, eerlijk en zonder al te veel problemen komen zij waar ze willen. Een zekere portie geluk valt hen vaak ten deel en zonder al te veel inspanningen bereiken zij hun doel. Succes, geluk, eer en ook bescherming door anderen kunnen zij vaak ervaren. Natuurlijk, en dat weet u inmiddels, kan dit alleen als Jupiter in de horoskoop niet al te beschadigd staat. Vaak zelfs kan Jupiter wonderen verrichten, ook al staat hij een stuk minder. Het gaat dan wel met hindernissen, maar zonder al te veel problemen komt men er wel. Jupiter is een planeet die er niet op is gericht om te beschadigen. Dit heeft hij dan gemeen met de andere weldoener, de planeet Venus, die dus “benefics” werden genoemd: weldoeners. Vaak bieden ze bescherming op het laatste moment, als een soort beschermengeltje
 3. Jupiter is erg wetenschappelijk gericht. Hij houdt niet van oppervlakkigheden. Dus op een kleuterschooltje is hij al gauw uitgekeken en hij zoekt zijn heil op de universiteit of andere hogere onderwijsvormen. Het leren, maar ook het beleren is hem op het lijf geschreven,dus het zijn goede leraren (onderwijzers is meer Tweelingen) en zij zoeken een specialisatie in het leervak. Zij willen hun kennis uitdragen, aan anderen overbrengen. Hiertoe zijn ze oratorisch bijzonder goed onderlegd en dit vermogen hadden zij al op jonge leeftijd. Toen zaten ze al in een encyclopedie te lezen en al doende vergaarden zij in de loop der jaren een enorme kennis. Het gevoel voor taalwetenschap is erg groot. Niet alleen van de Nederlandse taal, maar ook van de buitenlandse talen, m.n. Spaans, Italiaans, Latijns, maar natuurlijk ook andere talen. Men weet zich goed te uiten en aan te passen en het aanleren van een “vreemde” taal gaat dan ook erg gemakkelijk.
 4. Het uitdragen van kennis of het overbrengen van een “boodschap” is voor de echte Boogschutter een levensopgave, een ideaal. Dit kan enerzijds via het leraarschap, maar ook via een geestelijk beroep, zoals een priester of via andere religieuze manieren. Zij zijn altijd redelijk (positief) en proberen niet iemand te overtuigen of te overhalen. Zij spuien gewoon hun kennis of overtuiging en men kan zelf besluiten wat ermee te doen. De negatieve Jupiter zal wél proberen om anderen met hun ideeën te overtuigen. Als het moet dan kunnen zij er ook geweld bij gebruiken, zoals de militante moslims, sekteleden of geloofswaanzinnigen.
 5. Het vermogen om te “laveren” past prima bij de aard van het “beweeglijke” teken Boogschutter. Daarmee zijn ze zeer goed in staat om moeilijkheden te omzeilen of luchthartig op te lossen. Met de nodige diplomatie en hun welbespraaktheid hebben ze zich snel uit de moeilijkheden verlost. Daarom is dit teken bij uitstek geschikt voor de advocatuur. Zij kennen de wet in grote mate en weten de mazen erin te vinden en zo hun cliënten te helpen. Ook in de rechterlijke macht vindt men de Boogschutter op zijn plaats en zij wegen met onafhankelijkheid de diverse factoren af en komen tot een wijs besluit


Zo zijn onze manieren

De informatie die we hier geven vind je nergens anders.
 
image Even op adem komen: wat zijn de premissen?Men gaat zonder enige evidentie uit van het volgende:
 1. Planeten oefenen invloed uit, ze hebben een directe werking op mensen dingen en dieren.
 2. Er zijn 12 mensentypen, maal 2: echte boogschutters en onechte. Goede boogschutters en slechte.
 3. Dat komt allemaal door Jupiter, c.q, de andere bij een sterrenbeeld horende planeet.
 4. Een planeet kan beschadigd worden door de horoscoop.
 5. Het bewijs voor dit alles is: het staat in oude boeken.
 6. In een korte tekst staan zoal een 100-tal stellingen. Deze zijn alle onbewezen, c.q. nergens geverifieerd in de werkelijkheid.
 7. Begrippen worden losjes en slordig gehanteerd. In deze tekst bij voorbeeld staat "gevoel voor taalwetenschap". Dan worden een serie talen opgesomd. Maar talen leren heeft niets te maken met taalwetenschap.
 8. Het taalgebruik is onbeholpen.
Vat iemand de astrologie op als de werkelijkheid dan is in de astrologische interpretatie
 1. alles geoorloofd
 2. gespeend van iedere kritische reflectie of rem
 3. een ideaal alibi voor het debiteren van frustraties en vooroordelen.
 4. er is geen onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
 


astrologie

Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
 1. Temperamentenleer
 2. Energetische astrologie
 
 
 
image

Meer weten: kijk hier eens.