Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot. Astrologische kennis
Wat is de specifiek bijdrage van Astrologie aan de kennis van de mens?
Astrologie als taal

artikelen over Astrology en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Astrologische kennis deel 1 Lees eerst Deel 1 van astrologische kennis hier

Kan kennis die uit andere bron wordt verkregen ook met astrologie worden achterhaald?

De belangrijkste uitspraken die worden geleverd met astrologie als bron of alibi gaan over
 1. Mensen: Psychologie, zowel persoonlijkheidsleer als ontwikkelingspsychologie
 2. Gebeurtenissen Ontwikkelingen die komen gaan
Beide gebieden worden niet alleen door astrologen bestudeerd, er zijn naast astrologen ook echte kenners.

Wat is juist gebleken van de uitspraken van astrologen?

De uitspraken van astrologen zijn door de eeuwen heen steeds gecontroleerd. Niet door de astros zelf, die beperken zich tot claims in de trant van "wij weten alles, maken nooit fouten, waren steeds de eersten en enigen die een zinnig woordje spraken over karakters en gebeurtenissen."

Op een uitzondering na. Een groepje van 54 astrologen om Geoffrey Dean en Arthur Mather onderzocht alle uitspraken die in de handboeken van astrologen staan op hun waarheidsgehalte. Het doel Van Dean en Mather was de astrologie zoals zij die zelf beoefenden te bewijzen. De uitslag publiceerden ze in het standaardwerk "Recent Advances in Natal Astrology, a critical review 1900 - 1976". En die uitslag was vernietigend: Niet een van de opvattingen die te vinden waren in de handboeken bleek te kloppen.

Losse uitspraken kloppen niet Om een voorbeeld te geven. Volgens de gangbare theorie hoort bij de planeet Neptunus verslaving. Slechte standen leiden DUS volgens astrologen tot verslaving. Dat bleek en blijkt ook dagelijks weer niet te kloppen. Statistisch onderzoek naar verslaving levert steeds op dat Neptunus daarbij geen rol speelt. Wel duikt steeds een andere planeet op. Die wordt nu juist in de handboeken nooit genoemd.

De conclusie die Dean en Mather trokken was dat dus astrologie niet klopt. Daarbij maakten ze echter een nogal grote denkfout.

Denkfout Dean / Mather etc. Ze onderzochten namelijk hun basis uitgangspunt niet. Dat uitgangspunt luidde: Astrologie is identiek aan de uitspraken die WIJ astrologen doen over losse horoscoop standen.

Dat hoeft niet zo te zijn. Steeds wordt ook beweerd dat over losse standen geen geldige uitspraken gedaan kunnen worden. De stand moet in zijn totaal verband worden bekenen om tot een juiste interpretatie te komen.

Is het mogelijk wel geldige uitspraken te doen? Is het mogelijk om uitspraken over horoscopen te doen, waarbij alle factoren worden samengevat die over eenzelfde onderwerp gaan? is dus de juiste vraag.

Het antwoord luidt: Schrijf een computer programma, dat in een horoscoop alle standen zoekt die volgens de handboeken bij een bepaald onderwerp horen; breng een weging aan die past bij de gangbare theorie en kijk wat dat oplevert. In feite hadden ze dat dus moeten onderzoeken, maar helaas niet gedaan.

Onderzoek astrologische kennis

David Cochrane schreef een dergelijk programma dat ik gebruik bij mijn onderzoek astrologische kennis. De opzet is als volgt:
 1. Maak de horoscoop van een bekend persoon; iemand van wie de eigenschappen en de manier van optreden bekend is
 2. Pas het programma van David Cochrane toe en kijk wat het oplevert
Astrology
Resultaten
Het onderzoek blijft lopen. De resultaten komen tot nu toe steeds op het volgende neer
 1. Toepassing van de gewone astrologische kennis levert treffende tot zeer treffende informatie op over kenmerken die de persoon in kwestie openlijk vertoont
 2. Geen enkele horoscoopuitwerking vindt alle kenmerken van de persoon
 3. Belangrijke kenmerken van dezelfde persoon worden dus eveneens niet achterhaald
 4. Ook worden belangrijke kenmerken regelmatig ontkend door het tegendeel
 5. Dat wil zeggen: de gewone astrologische kennis is vergelijkbaar met een gewone psychologische test
 6. Een belangrijk verschil is dat de astrologische basisinformatie objectief is en niet afhankelijk van het oordeel van de persoon zelf [ geen invulling van vragenlijsten dus ]
 7. Een belangrijk nadeel is dat de gehanteerde begrippen en persoonlijkheids-kenmerken niet duidelijk worden gedefinieerd in de astrologische literatuur en dus ook niet in de test
De details worden weergegeven op de volgende paginas
 1. Persoonlijkheid bekende personen
 2. Horoscopen van bekende astrologen

Valid XHTML 1.0 Strict