Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot. Astrologische kennis
Wat is de specifiek bijdrage van Astrologie aan de kennis van de mens?
Astrologie als taal

artikelen over Astrology  en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Astrologie Lees eerst Wat ik onder astrologie versta

Astrologische kennis Hoe astrologen astrologische kennis zien: astrologie als bijgeloof

Op 27 mei 2009 om 20:13 wereldtijd vindt er een samenstand [ conjunctie ] plaats tussen de planeten Jupiter en Neptunus. Jupiter de God van de Donder en Neptunus de god van de zee, de overvloed aan water. In de nacht van 25 op 26 mei 2009 trok een hevig donder en bliksem weer met veel regen over Nederland.

Iedere rechtgeaarde astroloog zal hier onmiddellijk een oorzakelijk verband in onderkennen. Er zullen zeker artikelen verschijnen waarin dit onweer wordt beschouwd als het zoveelste onomstotelijke "bewijs" voor "de astrologie".

De belangrijkste denkfout die astrologen maken is dat ze ervan uitgaan dat horoscoop standen een werking hebben op mensen en omstandigheden. Dat is een primitieve, magische, kinderlijke, voor-wetenschappelijke manier van denken die op geen wijze empirisch kan worden onderbouwd.

Hoe serieuze mensen astrologische kennis zien Ieder weldenkend mens ziet de dwaasheid in van de redenering over jupiter en neptunus of de "werking"welke andere astrologische factor dan ook. Het is best mogelijk dat er een tijd was dat mensen dachten dat de goden van de donder en het water het weer bepaalden in een dolle bui. Die tijd is echter al lang voorbij. Dat veel mensen zo zijn blijven denken is zeker een van de verklaringen van de populariteit van deze dwaasheid die wordt verkocht als "astrologie".

Wat is astrologische kennis?

Bestaat er kennis die alleen kan worden toegeschreven aan het verband tussen hemellichamen en/of het verband met het moment van geboorte? Dat is de vraag waarom het draait.

Cycli Het mensenleven verloopt net als alle leven op aarde in cycli. Een van de belangrijkste cycli voor de mens is de 7 jaars cyclus. Deze cyclus is ontdekt lang voordat er een astrologische factor was die ermee in verband kon worden gebracht. Het is zelfs zo dat ook in de moderne astrologische literatuur deze belangrijke factor nauwelijks is opgemerkt. En voozover deze factor wordt beschreven geschiedt het in negatieve termen.

Van nog groter belang is de 21-jaars cyclus. Het is de cyclus waarvan 1 punt algemeen bekend is. Zij het in verwrongen vorm, namelijk de zogenoemde "midlife crisis" In mijn boek over de midlife crisis beschreef ik hoe het zit met cycli in het leven van de mens. In dat boek wordt ook duidelijk hoe astrologische cycli kunnen worden gebruikt om levensprocessen te verhelderen.

Verhelderen is niet hetzelfde als veroorzaken Dat astrologische cycli kunnen worden gebruikt als metafoor, wil nog niet zeggen dat ze ook de oorzaak zijn van van de cycli. Met andere woorden: de 7 jaarscyclus ligt besloten in de mens zelf, niet buiten hem/haar. Het is geen astrologische kennis: vervolg

Astrology Wat is dan wel astrologische kennis? Is er iets aanwijsbaar dat uitsluitend en alleen als bijdrage van de astrologie kan worden bestempeld? [ wordt vervolgd ]
  1. zelfkennis
  2. zelfontplooiing

Valid XHTML 1.0 Strict