Horoscopen voor 1.30

Horoscopen helder en to the point: AstroBoot.

Astrotest Skepsis

Astrotest Skepsis

artikelen over astrologie en horoscopen Wil je als eerste weten welke nieuwe artikelen er zijn op astroboot, click dan hier

Zoeken op Astroboot
Aangepast zoeken
Voor je met een astroloog in zee gaat, moet je weten, hoe hij/zij astrologie definieert. Of hij/ zij vindt dat alles in de horoscoop te vinden is en dat de mens niet meer is dan der horoscoop staat. Dat astrologie dus de werkelijkheid objectief beschrijft.

Wie deze opvatting huldigt, noem ik astroloog. In de Astrotest Skepsis werden alleen dit soort "astrologen" toegelaten. Er is ook een andere manier van omgaan met astrologie, een die minder onnozel is en daardoor veel vruchtbaarder.

De Astrotest van Skepsis In juni 1995 publiceerde Rob Nanninga de resultaten van een onderzoek dat hij deed naar de vakbekwaamheid van een 50-tal astrologen. Het onderzoek was als volgt opgezet
 1. Astrologen mochten een vragenlijst opstellen waarin alle onderwerpen voorkwamen die zij relevant vonden bij het bepalen van het karakter van een persoon
 2. Aan de hand van de antwoorden op die vragen die later gegeven werden moesten astrologen dan bepalen welke horoscoop bij welke persoon hoorde
 3. Alle astrologen waren van mening dat dat een fluitje van een cent voor ze was
 4. Er werden 7 proefpersonen gevonden na overleg met Lea Manders van de AVN, die ook zelf aan de test deelnam
 5. De 50 deelnemende astrologen mochten 10 weken nadenken over de toewijzingen die ze gingen doen
De uitslag was als volgt
 1. De beste - een enkele - astroloog had 3 goede toewijzingen.
 2. 25 astrologen hadden geen enkele goede toewijzing goed.
 3. Ervaren astrologen scoorden niet beter dan niet en minder ervaren exemplaren.
 4. De gemiddelde score van de deelnemers was minder dan 1, namelijk 0,75.
Wie helemaal niets van astrologie af weet en op de bonne fooi de toewijzing doet scoort [ bij toeval dus ] altijd 1 goede. Dat wil zeggen: wie niets van astrologie afweet wijst beter toe dan de beroepsastrologen die meededen aan dit onderzoek.

Commentaar

Deze uitslag komt overeen met de ervaringen die ik heb opgedaan met astrologen. Steeds wanneer ze hun kunstjes gaan demonstreren en quizjes gaan doen, zijn ze overtuigd van hun superieure kunde. De uitslag is steevast, bijna iedereen mis. Daarna volgen dan urenlange discusies waarin men elkaar ervan gaat overtuigen dat ze eigenlijk de juiste oplossing gevonden hadden.Wat betekent het resultaat? Het is zeker belangwekkend dat in een serieus onderzoek kon worden aangetoond dat de gangbare astrologische praktijk niet effectief werkt. Want los van het feit dat iedereen wel weet dat de claims van astrologen niet kunnen kloppen, is het toch van belang dat ook onomstotelijk te bewijzen.

De astroTest van skepsis is een van de vele onderzoeken waaruit dit blijkt. De vraag is alleen wat dit betekent. In het begin van deze eeuw [ 2001 ] heb ik uitgebreid gecorrespondeerd met Rob Nanninga. Deze correspondentie had een opmerkelijk verloop zoals men kan nalezen.

De vraag bleef echter open: "Wat betekent dit concreet? Antwoord komt op Astrotest Skepsis: implicatiesastrologie

Wil je in een snel overzicht over jezelf vraag dan de volgende informatie over jezelf op
 1. Temperamentenleer
 2. Astrologie als Gids

Valid XHTML 1.0 Strict