astrotherapie

is de leertherapie van Dr Martin Boot waarin de deelnemer leert de geboortehoroscoop op zinnige wijze gebruiken bij de oplossing van levensvraagstukken. Zie ook Consult

Kenmerk van al mijn werk is dat ik een wetenschappelijke basis zoek onder wat ik presenteer als kennis en vaardigheid. Dat heeft geleid tot mijn zeer succesvolle ontrafeling van kunde om geld te verdienen op de effectenbeurs, maar ook nu tot een vorm van astrologie bedrijven met een ander fundament dan te doen gebruikelijk is.

Daarnaast gebruik ik zoals in al mijn werk ook mijn verdergaande vaardighheden en talenten dan alleen die waarop de wetenschappelijke benadering een beroep doet.

Deze leertherapie is de voortzetting van de Academie Nevash, de eerste [ vanaf 1981] beroepsopleiding voor astrologen waar niet de astrologie en de honderden technieken centraal staan, maar de mens. De Academie Nevash is een van de oudste beroepsopleidingen voor astrologen in Nederland. Het bijzondere aan de opleiding is dat steeds het eigen groeiproces van de cursist centraal staat.

Inmiddels heb ik mijn manier van omgaan met de astrologie verder uitgebreid en verfijnd. In de therapie leg ik uit hoe iedereen de horoscoop kan gebruiken voor bewustwording, maar vooral voor het oplossen van persoonlijke levensvragen.

Astrotherapie: de verbinding van astrologie met de moderne persoonlijkheidsleer.

Het probleem voor de astroloog is tweeerlei: astrologie bestaat uitsluitend uit kennis en de astrrologische literatuur blijft beperkt tot de overlevering binnen het astrologisch kennisdomein.

Van astrologische kennis staat echter niet vast of hij reeel is. Het is nog niemand gelukt een methode te ontwerpen die bewijst dat de in de literatuur gegeven uitspraken ook van toepassing zijn op de werkelijkheid.

Van de andere kant ontbreekt het in de astrologen-wereld op beschamende wijze aan respect voor en kennis van de moderne psychologie, een wetenschap die nu juist wel met vallen en opstaan een persoonlijkheidsleer heeft ontwikkeld die door de empirie wordt ondersteund.

Ik leg een brug tussen beide kennisgebieden. Daardoor heeft de door mij aangeboden leertherapie nu ook een toetsbare basis gekregen, vergelijkbaar met b.v. het big five model uit de psychologie.

Dat de moderne astrologie ook vaardigheden vereist op het gebied van dat wat zo angstig "paranormaal": genoemd wordt, is onbekend. Ik gebruik ze in ieder geval volop.

Een voordeel van leertherapie is dat na afloop gemakkelijk kan worden gemeten wat het effect is. Iedereen dit traject volgt, heeft na afloop een andere kijk op het eigen leven en beschikt over nieuwe vaardigheden om succesvol om te gaan met de uitdagingen die het leven aanreikt.

Er zijn maar weinig therapieen die een dergelijke garantie van succes geven.

Betrouwbare Horoscopen voor 1.30

helder en to the point: Horoscoop AstroBoot.


Kosten

De therapie werkt met afzonderlijke consulten. Daarin legt de deelnemer een concreet eigen levensprobleem voor. In het consult leg ik uit hoe de horoscoop kan worden gebruikt om het probleem tot verworvenheid om te toveren. Een concult duurt een uur en kost € 75,=.

Wie het serieus aanpakt
  1. heeft per probleem voldoende aan een consult.
  2. neemt per probleem de nodige tijd om de eigen manier van doen te veranderen.


Zie ook De big five astrologisch vertaald. .Deze manier van categoriseren gebruik ik in mijn astrologische temperamenttest, maar ook in mijn horoscoopstudies en uitwerkingen.
astrologie en horoscopenesoterischexoterisch
Astrologie Professioneel, want wetenschappelijk onderbouwd

Dr Martin Boot dus.

Nog vragen?